U kunt lenen aan bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. U kiest zelf aan welk project u wilt lenen en u bepaalt zelf het bedrag, tussen €20 en €2.000. October is volledig gratis voor de investeerders.

Voltooi uw registratie 

Om te beginnen met uitlenen moet u uw registratie afronden door een aantal documenten te uploaden: 

  • een identiteitsbewijs (twee als u uit een niet-EU-land komt), 

  • een tweede document om uw identiteit te onderbouwen,

  • een document met uw IBAN (een bankafschrift of een foto van uw bankpas).

Nadat u deze documenten heeft geüpload, wordt uw identiteit geverifieerd en kunt u geld storten op uw account!

Twee soorten investeerders 

October is toegankelijk voor particuliere investeerders en institutionele investeerders. Institutionele investeerders investeren in de meeste leningen die op het platform wordt aangeboden, via een fonds. Daarnaast investeert het in hetzelfde fonds, zodat hun belangen op één lijn staan met die van u. Deze unieke mix van investeerders stelt ons in staat om de financiering aan de ondernemingen te garanderen en verzekert u ervan dat uw geld daadwerkelijk wordt gebruikt. Sommige projecten worden alleen door particuliere investeerders gefinancierd.

Elke maand tussen de 15de en 20ste terugbetaald

Maandelijks worden de aflossingen met bijbehorende rente rechtstreeks op uw October-account gestort. U kunt de terugbetalingen opnieuw uitlenen aan andere projecten, of het geld zonder kosten overmaken naar uw bankrekening. De maandelijkse aflossingen worden tussen de 15de en de 20ste van elke maand op October-account bijgestort. U kunt hier uw komende terugbetalingen zien.

1 van de 100 projecten wordt geselecteerd 

Bij October doen we de kredietanalyse zelf. Voor standaard projecten verzamelen onze analisten de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die nog is om het risico van een project te bepalen. Instant projecten worden door onze automatische scoringsmodellen, op basis van machine learning en algoritmes, geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van de projecten varieert van A+ tot C-, afhankelijk van het risico van het project. De beoordeling en de looptijd bepalen vervolgens het rentepercentage van de lening.

Diversificatie is essentieel! 

Diversificatie is essentieel om het risico op kapitaalverlies te beperken. Wij raden u aan om meer dan 100 projecten te verzamelen in uw portfolio. Bijvoorbeeld, als u in totaal €1.000 wil uitlenen, is het beter om €20 te lenen aan 50 projecten in plaats van €100 aan 10 projecten. Daarom, zult u, om te beginnen, het totale bedrag dat u van plan bent te lenen moeten delen door minimaal 50. De uitkomst is het gemiddelde bedrag dat u moet lenen aan elk project.

Belastingen 

Als u een Franse, Spaanse of Italiaanse inwoner bent, worden de belastingen rechtstreeks op uw inkomsten ingehouden. Als u fiscaal inwoner bent buiten deze drie landen, wordt er geen belasting ingehouden en moet u zelf aangifte doen van uw inkomsten op October. Elk jaar ontvangt u een overzicht van uw fondsen op October. Meer informatie over belastingen vindt u hier.

Niet-presterende leningen 

Het uitlenen van geld aan het MKB gaat gepaard met een risico op kapitaalverlies als gevolg van niet-presterende leningen: achterstallige betalingen of defaults. October begeleidt het incassoproces in de naam van de investeerders en werkt samen met een partner voor de gerechtelijke incasso. Lees meer.

Was dit een antwoord op uw vraag?