Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDieper ingaan op de projectanalyseGaranties
Staatsgarantie voor bepaalde Italiaanse projecten
Staatsgarantie voor bepaalde Italiaanse projecten

Lees over de Italiaanse staatsgarantie en welke projecten hiervoor in aanmerking komen.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Projecten die in aanmerking komen worden gedekt door een Italiaanse staatsgarantie.

  • Waneer een project in aanmerking komt, wordt minstens 40% van het uitstaande kapitaal gedekt.

Het "Fondo di Garanzia" is van toepassing op bepaalde Italiaanse projecten. In geval van default dekt de garantie ten minste 40% van de uitstaande schuld. De staatsgarantie verbetert de toegang tot krediet voor het Italiaanse MKB en verlaagt het risico voor investeerders.

Wat is het "Fondo di Garanzia"? 

Het "Fondo di Garanzia" is een staatsgarantie van het Italiaanse ministerie van Economische Ontwikkeling. Door de garantie wordt een lening aan een bedrijf minder risicovol, omdat een deel van het kapitaal wordt gedekt. Daardoor kan het bedrijf gunstigere voorwaarden krijgen voor een lening. 

Welke Italiaanse ondernemingen komen in aanmerking voor de garantie? 

  • Italiaanse MKB-bedrijven (behalve uit de regio Toscane) met maximaal 250 werknemers;

  • Met een omzet van minder dan 50 miljoen euro;

  • Met een totaal aan activa van minder dan 43 miljoen euro;

  • Niet actief in de volgende sectoren: landbouw, bosbouw en financiën.

Wij zullen op het platform aangeven of een project in aanmerking komt of niet, zodat je jouw beslissing om te lenen met de juiste informatie kunt nemen. 

Welk percentage van een lening wordt gedekt?

De garantie dekt 80% van het uitstaande bedrag van de lening dat door institutionele investeerders werd gefinancierd. Het October fonds met institutionele investeerders investeert minimaal 51% van elk project. Daarom dekt de garantie minimaal 40,8% (80%*51%) van het totale uitstaande bedrag van het project. Het werkelijke bedrag dat door de garantie wordt gedekt is afhankelijk van de grootte van de investering van het fonds. 

Indien het project bijvoorbeeld voor 75% door het fonds wordt gefinancierd, dekt het "Fondo di Garanzia" 60% van de lening (80%*75%). Indien het project voor 100% gefinancierd wordt door het October Fonds, dekt het "Fondo di Garanzia" 80% van de lening.

Het percentage is van tevoren niet bekend. Maak daarom een voorzichtige aanname en ga ervan uit dat 40% van de lening zal worden gedekt.

Het is niet 100% gegarandeerd dat de garantie daadwerkelijk kan worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld indien niet alle documenten door de kredietnemer zijn opgestuurd, als sommige documenten niet aan de eisen voldoen, fraude, enz.

Zijn alle October-investeerders gedekt door deze garantie? 

Alle particuliere en institutionele kredietverstrekkers worden onder dezelfde voorwaarden behandeld. Het teruggevorderde bedrag wordt verdeeld over alle investeerders naar rato van het bedrag dat zij hebben uitgeleend.

Wanneer wordt de garantie geactiveerd?  

Wanneer we de kans op terugvordering van het geld kleiner schatten dan de dekking van de garantie, hebben wij het recht om de garantie te activeren. In geval van default van de kredietnemer treedt October op als agent van de investeerders om de garantie te activeren en het bedrag te innen. 

Wat zijn de kosten van de garantie? 

Er zijn geen kosten voor investeerders. Deze worden door de kredietnemer gedragen. 

Was dit een antwoord op uw vraag?