Alle collecties
Dieper ingaan op de projectanalyse
Garanties
Staatsgarantie voor Franse projecten tijdens de coronavirus crisis
Staatsgarantie voor Franse projecten tijdens de coronavirus crisis

Ontdek hoe je investering wordt gedekt door de Franse Staatsgarantie.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Staatsgaranties verbeterde de toegang tot krediet voor bedrijven tijdens de coronacrisis.

  • 90% van het kapitaal wordt gedekt door de Franse staatsgarantie.

  • Leningen met een Franse staatsgarantie hebben unieke voorwaarden voor de rente en het aflossingsschema.

  • De Franse staatsgarantie regeling is per 30 juni 2022 afgelopen. Vanaf die datum verstrekt October geen Covid-gerelateerde SGL's meer.

Wat is een lening met Franse Staatsgarantie?

In maart 2020 kondigde de Franse staat een uitzonderlijk pakket van €300 miljard aan staatsgegarandeerde leningen ("SGL") aan om het mkb tijdens de Covid-19 crisis te ondersteunen en het risico voor kredietverstrekkers te verminderen. Na de wijziging die eind april 2020 werd goedgekeurd, kwamen platformen zoals October in aanmerking om deel te nemen aan de Franse regeling voor door de staat gegarandeerde leningen en om door de staat gegarandeerde leningen aan te bieden aan in aanmerking komende kredietnemers.

Met een staatsgarantie dekt de overheid een deel van het verlies als een lening niet wordt afgelost. Met andere woorden, als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat een deel van de lening voor het bedrijf terug (tot 90%). Op die manier wordt het voor jou als investeerder veiliger om een lening te verstrekken aan het MKB. Deze leningen zijn echter niet meer beschikbaar sinds 30 juni 2022.

October wordt normaal betaald via projectoprichtingskosten en maandelijkse vergoedingen, die worden aangerekend aan bedrijven die op het platform financiering aanvragen. October verstrekte door de staat gegarandeerde leningen tegen kostprijs voor kredietnemers. De rente die werd betaald door ondernemingen die via October financiering aanvroegen, bleven volledig bestemd voor de vergoeding van particuliere en institutionele kredietverstrekkers. De rente zou lager zijn als gevolg van de staatsgarantie.

Wat is het aflossingsschema?

Leningen met een Franse staatsgarantie waren in eerste instantie een nulcouponlening van 12 maanden met een betaling van 2% rente en een terugbetaling van kapitaal aan het einde van de looptijd. Wat deze leningen uniek maakte, is dat de kredietnemer ervoor kon kiezen om de lening na de eerste 12 maanden te verlengen. Er werd dan een hoger rentepercentage toegepast. Na de eerste 12 maanden had de kredietnemer de volgende opties:

Lening volledig aflossen

Looptijd verlengen met geen aflossing

Looptijd verlengen met een gedeeltelijke aflossing

Nieuwe aflossingsvrije periode van 12 maanden

Nieuwe aflossingsvrije periode van 18 maanden

In aanmerking komende bedrijven

Alle bedrijven

Alle bedrijven

Alle bedrijven

Alle bedrijven

Ernstige financiële moeilijkheden en lening < 50.000 euro

Aflossing

Het volledige kapitaal wordt terugbetaald in de 12de maand

Er wordt geen kapitaal terugbetaald in de 12de maand

Een gedeelte van het kapitaal wordt terugbetaald in de 12de maand

De aflossingsvrije periode wordt met 12 maanden verlengd

De aflossingsvrije periode wordt met 18 maanden verlengd

Rente

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd (van 3,91% tot 5,41%)

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd (van 3,91% tot 5,41%)

aflossingsperiode (verlenging)

Geen verlenging

1 tot 5 jaar

1 tot 5 jaar

1 tot 4 jaar

Nog niet bekend

Aflossingsschema

Bullet

Maandelijkse annuïteiten

Maandelijkse annuïteiten

12 maanden aflossingsvrij na de eerste 12 maanden, gevolgd door maandelijkse annuïteiten of een bullet

18 maanden aflossingsvrij na de eerste 18 maanden, gevolgd door maandelijkse annuïteiten of een bullet

Garantie

90% gedekt

90% gedekt

90% gedekt

90% gedekt

90% gedekt

Goedkeuring van investeerders nodig

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja + goedkeuring van de bemiddelingsdiensten van de Banque de France

De rentevoet die van toepassing is tijdens de extra uitstelperiode en de aflossingsperiode ligt tussen 3,71% en 5,41%, afhankelijk van de rating van het project:

Elke kredietnemer kan om uitstel vragen, maar het is aan October om te bepalen of wij het uitstel nodig vinden. Onze analisten bestuderen elk verzoek.

Hoe konden investeerders deelnemen aan deze projecten?

Hieronder hebben we een aantal vragen beantwoord, om je te helpen de werking van de staatsgarantie te begrijpen.

1. Heeft het einde van de staatsgarantie gevolgen voor mijn bestaande SGL-leningen?

Als je hebt geïnvesteerd in een lening met staatsgarantie, verandert er niets. Je zult nog steeds terugbetalingen ontvangen en als het project in gebreke blijft, zal de garantie van 90% worden geactiveerd.

2. Heeft de garantie betrekking op de volledige looptijd van de lening?

Ja, de lening wordt gedurende de volledige looptijd gedekt door de staatsgarantie. De garantie geldt ook tijdens deze periode. Alleen als het bedrijf in de eerste 2 maanden na het verstrekken van de lening failliet gaat, geldt de garantie niet.

3. Wat zijn de kosten voor de investeerders?

Er zijn geen kosten voor investeerders. De kredietnemer draagt de kosten van de garantie.

4. Verschilt de rente ten opzichte van een normale October-lening?

Ja, het rentepercentage van een door de staat gegarandeerde lening verschilt. Er zijn 2 grote verschillen:

  • Het rentepercentage verandert tijdens de looptijd van de lening.

  • Het rentepercentage is lager, aangezien de lening door de staat wordt gegarandeerd en de risico’s daarom kleiner zijn.

5. Wat is het rendement voor investeerders?

De rentepercentages van normale leningen variëren van 2,5% tot 9,9%. De hoogte is afhankelijk van het risico. Voor alle projecten met een Franse staatsgarantie is het risico voor een investeerder lager, omdat 90% van het kapitaal wordt gedekt. Aangezien het risico lager is, is de rentevergoeding ook lager. Het werkelijke rendement op een dergelijke lening hangt af van de uitkomst van onze kredietanalyse (lees het risico van het project), de looptijd van het project en of de lening niet wordt afgelost na 12 maanden.

Een voorbeeld: een bedrijf met een kredietscore van B+ betaalt een lening met staatsgarantie in 3 jaar terug. De eerste 12 maanden betaalt het bedrijf 2% over het uitstaande bedrag, de daaropvolgende 24 maanden 4,31%. Dit vertaalt zich naar een rendement voor investeerders (IRR) van 3,15% over de volledige looptijd van de lening.

6. Kunnen alle investeerders investeren in een lening die wordt gegarandeerd door de staat?

Alle investeerders, zowel particulier als institutioneel, kunnen investeren in deze projecten.

7. Hoe kan een project met staatsgarantie worden onderscheiden?

In de projectbeschrijving wordt aangegeven of een project onder de garantie valt met de zin: “Dit project wordt gedekt door een Franse staatsgarantie”.

8. Wat is het risico op kapitaal verlies?

De staatsgarantie dekt 90% van het kapitaal. Dit betekent dat als een bedrijf failliet gaat en de lening niet meer terugbetaalt, de staat 90% van het uitstaande kapitaal aan de investeerder terugbetaalt. Het risico op kapitaalverlies bedraagt dus 10%. Daarnaast is er een risico dat de partij die garant staat failliet gaat. De investeerder draagt dit risico. In geen geval betaalt October de lening van een kredietnemer terug.

9. Wanneer kan de garantie worden aangesproken?

De garantie wordt geactiveerd zodra een gerechtsdeurwaarder de oninbaarheid van de schuld verklaart. Deze verklaring wordt afgegeven wanneer pogingen tot incasso ineffectief blijken. Meestal zit het bedrijf dan al in een gerechtelijke afwikkelingsprocedure. Dit zijn juridische processen die lang kunnen duren. Er zitten meestal maanden en soms zelfs enkele zelfs jaren tussen de laatste terugbetaling en de uitbetaling van de garantie.

Was dit een antwoord op uw vraag?