• Staatsgaranties verbeteren de toegang tot krediet voor bedrijven tijdens de coronacrisis.

  • 90% van het kapitaal wordt gedekt door de Franse staatsgarantie.

  • Leningen met een Franse staatsgarantie hebben unieke voorwaarden voor de rente en het aflossingsschema.

De coronacrisis heeft een hoge mate van economische onzekerheid heeft gecreëerd. Als gevolg zijn kredietverstrekkers over het algemeen minder bereid om krediet te verstrekken. MKB-bedrijven hebben nog steeds krediet nodig. Soms voor verdere groei, maar steeds vaker om rekeningen en salarissen te blijven betalen. Door de crisis is de omzet voor veel bedrijven immers flink teruggelopen.

Uit angst voor een kredietcrisis en uiteindelijk het faillissement van bedrijven, verminderen overheden het risico voor kredietverstrekkers. Dat wordt gedaan door middel van staatsgaranties. Met een staatsgarantie dekt de overheid een deel van het verlies in het geval van een default. Met andere woorden, als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, zal de staat de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Op die manier maakt de overheid het voor u, als investeerder, aantrekkelijker en verantwoord om toch aan een bedrijf te lenen.

Wat is het aflossingsschema?

Leningen met een Franse staatsgarantie zijn in eerste instantie een nulcouponlening van 12 maanden met een betaling van 2% rente en een terugbetaling van kapitaal aan het einde van de looptijd. Wat deze leningen uniek maakt, is dat de kredietnemer ervoor kan kiezen om de lening na de eerste 12 maanden te verlengen. Er wordt dan een hoger rentepercentage toegepast. Na de eerste 12 maanden heeft de kredietnemer de volgende opties:

Lening volledig aflossen

Looptijd verlengen met geen aflossing

Looptijd verlengen met een gedeeltelijke aflossing

Nieuwe aflossingsvrije periode van 12 maanden

Aflossing

Het volledige kapitaal wordt terugbetaald in de 12de maand

Er wordt geen kapitaal terugbetaald in de 12de maand

Een gedeelte van het kapitaal wordt terugbetaald in de 12de maand

Er wordt geen kapitaal terugbetaald in de 12de maand en de aflossingsvrije periode wordt met 12 maanden verlengd

Rente

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd

2% rente wordt betaald over de eerste 12 maanden in de 12de maand + een nieuw rentepercentage wordt toegepast voor de resterende looptijd

Aflossingsschema

Bullet

Maandelijkse annuïteiten

Maandelijkse annuïteiten

12 maanden aflossingsvrij na de eerste 12 maanden, gevolgd door maandelijkse annuïteiten of een bullet

Garantie

90% gedekt

90% gedekt

90% gedekt

90% gedekt

Goedkeuring van investeerders nodig

Nee

Nee

Nee

Ja

In de onderstaande tabel wordt het rentepercentage dat wordt toegepast na 12 maanden weergegeven:

Elke kredietnemer kan om uitstel vragen, maar het is aan October om te bepalen of wij het uitstel nodig vinden. Onze analisten bestuderen elk verzoek.

Hoe kunnen investeerders deelnemen aan deze projecten?

Hieronder hebben we een aantal vragen beantwoord, om u te helpen de werking van de staatsgarantie te begrijpen.

1. Heeft de garantie betrekking op de volledige looptijd van de lening?

Ja, de lening wordt gedurende de volledige looptijd gedekt door de staatsgarantie. Na 12 maanden kan de kredietnemer de lening (gedeeltelijk) aflossen. Anders betaalt de kredietnemer het (overgebleven) kapitaal terug over een periode van 1 tot 5 jaar. Voor deze periode wordt een nieuw rentepercentage toegepast. De garantie geldt ook tijdens deze periode. Alleen als het bedrijf in de eerste 2 maanden na het verstrekken van de lening failliet gaat, geldt de garantie niet.

2. Wat zijn de kosten voor de investeerders?

Er zijn geen kosten voor investeerders. De kredietnemer draagt de kosten van de garantie. Ter herinnering, October rekent nooit kosten voor investeren (dus geen transactiekosten en geen beheerskosten).

3. Verschilt de rente ten opzichte van een normale October-lening?

Ja, het rentepercentage van een door de staat gegarandeerde lening verschilt. Er zijn 2 grote verschillen:

  • Het rentepercentage verandert tijdens de looptijd van de lening.

  • Het rentepercentage is lager, aangezien de lening door de staat wordt gegarandeerd en de risico’s daarom kleiner zijn.

4. Wat is het rendement voor investeerders?

De rentepercentages van normale leningen variëren van 2,5% tot 9,9%. De hoogte is afhankelijk van het risico. Voor alle projecten met een Franse staatsgarantie is het risico voor een investeerder lager, omdat 90% van het kapitaal wordt gedekt. Aangezien het risico lager is, is de rentevergoeding ook lager. Het werkelijke rendement op een dergelijke lening hangt af van de uitkomst van onze kredietanalyse (lees het risico van het project), de looptijd van het project en of de lening niet wordt afgelost na 12 maanden.

Een voorbeeld: een bedrijf met een kredietscore van B+ betaalt een lening met staatsgarantie in 3 jaar terug. De eerste 12 maanden betaalt het bedrijf 2% over het uitstaande bedrag, de daaropvolgende 24 maanden 4,31%. Dit vertaalt zich naar een rendement voor investeerders (IRR) van 3,15% over de volledige looptijd van de lening.

5. Kunnen alle investeerders investeren in een lening die wordt gegarandeerd door de staat?

Alle investeerders, zowel particulier als institutioneel, kunnen investeren in deze projecten.

6. Hoe kan een project met staatsgarantie worden onderscheiden?

In de projectbeschrijving wordt aangegeven of een project onder de garantie valt met de zin: “Dit project wordt gedekt door een Franse staatsgarantie”.

7. Wat is het risico op kapitaal verlies?

De staatsgarantie garandeert het voorbestaan van een bedrijf niet. Het bedrijf krijgt alleen extra krediet, wat het bedrijf helpt om de coronacrisis te overleven. Toch kan niemand voorspellen hoe het bedrijf uit de crisis komt. Met andere woorden, het bedrijf kan failliet gaan. Het risico van een door de staat gegarandeerde lening is hetzelfde als bij elke andere lening: u kunt een deel van uw inleg verliezen. De staatsgarantie dekt 90% van het kapitaal. Dit betekent dat als een bedrijf failliet gaat en de lening niet meer terugbetaalt, de staat 90% van het uitstaande kapitaal aan de investeerder terugbetaalt. Het risico op kapitaalverlies bedraagt dus 10%. Daarnaast is er een risico dat de partij die garant staat failliet gaat. De investeerder draagt dit risico. In geen geval betaalt October de lening van een kredietnemer terug.

8. Wanneer kan de garantie worden aangesproken?

De garantie wordt geactiveerd zodra een gerechtsdeurwaarder de oninbaarheid van de schuld verklaart. Deze verklaring wordt afgegeven wanneer pogingen tot incasso ineffectief blijken. Meestal zit het bedrijf dan al in een gerechtelijke afwikkelingsprocedure. Dit zijn juridische processen die lang kunnen duren. Er zitten meestal maanden en soms zelfs enkele zelfs jaren tussen de laatste terugbetaling en de uitbetaling van de garantie.

Heb je het antwoord gevonden?