• Staatsgaranties verbeteren de toegang tot krediet voor bedrijven tijdens de corona crisis.
  • 90% van het kapitaal wordt gedekt door de Franse staatsgarantie.
  • Leningen met een Franse staatsgarantie hebben unieke voorwaarden voor de rente en het aflossingsschema.

De coronacrisis heeft een hoge mate van economische onzekerheid heeft gecreëerd. Als gevolg zijn kredietverstrekkers over het algemeen minder bereid om krediet te verstrekken. MKB-bedrijven hebben nog steeds krediet nodig. Soms voor verdere groei, maar steeds vaker om rekeningen en salarissen te blijven betalen. Door de crisis is de omzet voor veel bedrijven immers flink teruggelopen.

Uit angst voor een kredietcrisis en uiteindelijk het faillissement van bedrijven, verminderen overheden het risico voor kredietverstrekkers. Dat wordt gedaan door middel van staatsgaranties. Met een staatsgarantie dekt de overheid een deel van het verlies in het geval van een default. Met andere woorden, als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, zal de staat de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Op die manier maakt de overheid het voor u, als investeerder, aantrekkelijker en verantwoord om toch aan een bedrijf te lenen.

Bekijk hier een webinar over de Franse staatsgarantie:

Hoe kunnen investeerders deelnemen aan deze projecten

Hieronder hebben we een aantal vragen beantwoord, om u te helpen de werking van de staatsgarantie te begrijpen.

1. Heeft de garantie betrekking op de volledige looptijd van de lening?

Ja, de lening wordt gedurende de volledige looptijd gedekt door de staatsgarantie. Na 12 maanden kan de kredietnemer de lening (gedeeltelijk) aflossen. Anders betaalt de kredietnemer het (overgebleven) kapitaal terug over een periode van 1 tot 5 jaar. Voor deze periode wordt een nieuw rentepercentage toegepast. De garantie geldt ook tijdens deze periode. Alleen als het bedrijf in de eerste 2 maanden na het verstrekken van de lening failliet gaat, geldt de garantie niet.

2. Wat zijn de kosten voor de investeerders?

Er zijn geen kosten voor investeerders. De kredietnemer draagt de kosten van de garantie. Ter herinnering, October rekent nooit kosten voor investeren (dus geen transactiekosten en geen beheerskosten).

3. Verschilt de rente ten opzichte van een normale October-lening?

Ja, het rentepercentage van een door de staat gegarandeerde lening verschilt. Er zijn 2 grote verschillen:

  • Het rentepercentage verandert tijdens de looptijd van de lening.
  • Het rentepercentage is lager, aangezien de lening door de staat wordt gegarandeerd en de risico’s daarom kleiner zijn.

4. Wat is het rentepercentage voor de investeerder?

De eerste 12 maanden is het rentepercentage van alle door de staat gegarandeerde leningen 2%. De eerste 11 maanden wordt er niet afgelost en geen rente uitbetaald. De rente wordt in de 12de maand betaald. De kredietnemer kan na het eerste jaar kiezen om de lening volledig of gedeeltelijk terug te betalen.

Indien de kredietnemer de lening niet volledig terugbetaalt na 12 maanden, kan de terugbetaling worden gespreid over een periode van 1 tot 5 jaar. Voor deze periode wordt een nieuw rentepercentage toegepast. De terugbetalingen vinden plaats middels annuïteiten.

Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel:

In de projectbeschrijving van een door de staat gedekte lening wordt een rentepercentage van 2% weergegeven met een looptijd van 12 maanden. Na het eerste jaar wordt het nieuwe rentepercentage met de nieuwe looptijd weergegeven. Het nieuwe rentepercentage is gebaseerd op de kredietanalyse waaruit een kredietscore naar voren komt.

Bijvoorbeeld: u leent €100 aan een project met een Franse staatsgarantie. Na 12 maanden betaalt het bedrijf €15 aan u terug. Het bedrijf spreidt de aflossing van de overige €85 over 24 maanden. De aflossing wordt gedaan middels annuïteiten. De kredietscore van het project is B. Daardoor is het rentepercentage voor deze 24 maanden 4,46%. In het Excel bestand, dat u met de knop hieronder kunt downloaden, ziet u het aflossingsschema van dit project en de hoeveelheid rente die u in dit voorbeeld ontvangt.

5. Wat is het rendement voor investeerders?

De rentepercentages van normale leningen variëren van 2,5% tot 9,9%. De hoogte is afhankelijk van het risico. Voor alle projecten met een Franse staatsgarantie is het risico voor een investeerder lager, omdat 90% van het kapitaal wordt gedekt. Aangezien het risico lager is, is de rentevergoeding ook lager. Het werkelijke rendement op een dergelijke lening hangt af van de uitkomst van onze kredietanalyse (lees het risico van het project), de looptijd van het project en of de lening niet wordt afgelost na 12 maanden.

Een voorbeeld: een bedrijf met een kredietscore van B+ betaalt een lening met staatsgarantie in 3 jaar terug. De eerste 12 maanden betaalt het bedrijf 2% over het uitstaande bedrag, de daaropvolgende 24 maanden 4,31%. Dit vertaalt zich naar een rendement voor investeerders (IRR) van 3,15% over de volledige looptijd van de lening.

6. Kunnen alle investeerders investeren in een lening die wordt gegarandeerd door de staat?

Alle investeerders, zowel particulier als institutioneel, kunnen investeren in deze projecten.

7. Hoe kan een project met staatsgarantie worden onderscheiden?

In de projectbeschrijving wordt aangegeven of een project onder de garantie valt met de zin: “Dit project wordt gedekt door een Franse staatsgarantie”.

8. Wat is het risico op kapitaal verlies?

De staatsgarantie garandeert het voorbestaan van een bedrijf niet. Het bedrijf krijgt alleen extra krediet, wat het bedrijf helpt om de coronacrisis te overleven. Toch kan niemand voorspellen hoe het bedrijf uit de crisis komt. Met andere woorden, het bedrijf kan failliet gaan. Het risico van een door de staat gegarandeerde lening is hetzelfde als bij elke andere lening: u kunt een deel van uw inleg verliezen. De staatsgarantie dekt 90% van het kapitaal. Dit betekent dat als een bedrijf failliet gaat en de lening niet meer terugbetaalt, de staat 90% van het uitstaande kapitaal aan de investeerder terugbetaalt. Het risico op kapitaalverlies bedraagt dus 10%. Daarnaast is er een risico dat de partij die garant staat failliet gaat. De investeerder draagt dit risico. In geen geval betaalt October de lening van een kredietnemer terug.

9. Wanneer kan de garantie worden aangesproken?

De garantie wordt geactiveerd zodra een gerechtsdeurwaarder de oninbaarheid van de schuld verklaart. Deze verklaring wordt afgegeven wanneer pogingen tot incasso ineffectief blijken. Meestal zit het bedrijf dan al in een gerechtelijke afwikkelingsprocedure. Dit zijn juridische processen die lang kunnen duren. Er zitten meestal maanden en soms zelfs enkele zelfs jaren tussen de laatste terugbetaling en de uitbetaling van de garantie.

Heeft u het antwoord gevonden?