Naar de hoofdinhoud
Type leningen op October

Op October bieden we verschillende type leningen aan.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • De meeste leningen op October worden afgelost met annuïteiten.

  • October biedt aflossingsvrije periodes en vervroegde aflossingsopties om te voldoen aan de behoeften van kredietnemers.

Op October bieden we verschillende soorten leningen aan, zodat wij de financiering kunnen aanpassen naar de behoefte van de kredietnemer. Het aflossingsschema wordt afgestemd met de kredietnemer en getoond aan de investeerders vóór het tekenen van het contract.

Aflossingen

Op de meeste leningen wordt maandelijks afgelost. Daarnaast betaalt een kredietnemer maandelijks rente. De aflossing gebeurt door middel van annuïteiten, wat betekent dat de kredietnemer elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Dit bedrag, de annuïteit, bestaat uit rente en kapitaalaflossing. Het aandeel van de rente binnen de annuïteit neemt elke maand af, doordat het bedrag waarover rente wordt betaald afneemt. Dit wordt gecompenseerd door een hogere kapitaalaflossing.

Meer informatie over de berekening van de rente.

Sommige leningen hebben een aflossingsvrije periode. Tijdens de aflossingsvrije periode wordt alleen rente betaald. Bijvoorbeeld, een lening met een looptijd van 36 maanden en een aflossingsvrije periode van 3 maanden: de eerste 3 maanden wordt alleen rente betaald, de daaropvolgende 33 maanden wordt er ook kapitaal afgelost. Een aflossingsvrije periode betekent meer rente voor de investeerder, omdat het uitstaande bedrag hoger blijft. Daarnaast, is de aflossingsdruk lager voor de kredietnemer bij aanvang van de lening. Een aflossingsvrije periode wordt vaak gebruikt voor projecten waarbij de investering niet meteen rendeert, zoals bij een overname, verbouwing of de lancering van een nieuw product.

Flexibele overbruggingslening

Een flexibele overbruggingslening is een normale annuïtaire lening voor de eerste aantal maanden, daarna kan de kredietnemer de lening vervroegd aflossen zonder extra kosten. Dit soort lening heeft de voorkeur van kredietnemers die snel financiering nodig hebben en daarna de lening ergens anders kunnen herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden. Normaal gesproken zijn de kosten voor een vervroegde aflossing 4% van de uitstaande schuld: 2% voor investeerders en 2% voor October.

Lening met een toenemende terugbetaling

Een combinatie tussen een lening met een aflossingsvrije periode en een bullet lening. Deze lening heeft een aflossingsvrije periode tot 12 maanden. Daarna zijn er verschillende aflossingsschema's mogelijk. Kenmerkend is dat de laatste aflossing groter is dan de voorgaande aflossingen. Neem bijvoorbeeld een lening van 48 maanden. De eerste 12 maanden betaalt de kredietnemer alleen rente. Daarna lost de kredietnemer 48 maanden 85% van de lening af middels annuïteiten. De overige 15% wordt in een keer afgelost met de laatste betaling aan het einde van de looptijd.

Bullet lening

Wij bieden ook bullet leningen aan. Op een bullet lening wordt niet afgelost gedurende de looptijd. De lening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. De kredietnemer betaalt wel maandelijks rente gedurende de looptijd van de lening.

Was dit een antwoord op uw vraag?