Zo kunnen wij de lening aanpassen aan de behoefte van de kredietnemer:

De meeste leningen op het platform zijn leningen waarop maandelijks wordt afgelost middels annuïteiten. Kenmerkend voor een annuïteitenlening is dat deze met een vast bedrag wordt terugbetaald. De vaste maandelijkse terugbetaling is een som van rente en kapitaalaflossingen. Dit is steeds hetzelfde bedrag gedurende de looptijd: de annuïteit.

De verhouding tussen rente en kapitaalaflossingen binnen de annuïteit verandert tijdens de looptijd van de lening. Zoals bij elke lening betaalt een onderneming rente over het uitstaande bedrag. Bij de aanvang van de lening is het aandeel van de rente groter. Dit komt doordat het uitstaande bedrag relatief hoog is. Na verloop van tijd neemt het aandeel van de rente af binnen de annuïteit. Dit komt doordat het bedrag waarover rente wordt betaald steeds kleiner wordt. Maar, u krijgt nog steeds hetzelfde bedrag maandelijks bijgestort, omdat het aandeel van kapitaal binnen de annuïteit toeneemt. 

Wij hebben een aantal variaties op de annuïteitenlening: 

  • Aflossingsvrije periode: Bij de aanvang van de lening kunnen we een aflossingsvrije periode aanbieden aan de kredietnemer. Tijdens deze periode wordt alleen rente betaald. Daarna betaalt de kredietnemer rente en kapitaal terug. Hierdoor ontvangen de investeerders een hoger bedrag aan rente, omdat er niet wordt afgelost en dus over een hoger uitstaand bedrag rente wordt betaald. Daarnaast verlicht het de aflossingsdruk op de kredietnemer gedurende de aflossingsvrije periode. Een lening met een aflossingsvrije periode is populair bij financieringen van bedrijfsovernames, recruitment of verbouwingen, omdat de investering niet meteen rendeert of er geen omzet gedraaid wordt tijdens de investering. 
  • Het flexibele overbruggingslening: Dit is een normale annuïtaire lening voor de eerste aantal maanden, daarna kan de kredietnemer de lening vervroegd aflossen zonder extra kosten. Deze oplossing heeft de voorkeur van kredietnemers die snel financiering nodig hebben en daarna de lening ergens anders kunnen herfinancieren tegen gunstigere voorwaarden. Normaal gesproken zijn de kosten voor een vervroegde aflossing 4% van de uitstaande schuld: 2% voor investeerders en 2% voor October.
  • De bullet lening: Zeer zelden bieden wij ook bullet leningen aan. Op een bullet lening wordt niet afgelost gedurende de looptijd. De lening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost. De kredietnemer betaalt wel maandelijks rente gedurende de looptijd van de lening. 
  • De lening met een toenemende terugbetaling: een combinatie tussen een lening met een aflossingsvrije periode en een bullet lening. Gedurende de eerste 12 maanden lost de kredietnemer niet af, maar betaalt wel rente. Daarna lost de kredietnemer maandelijks af gedurende een bepaalde periode, waarna bij de laatste aflossing een groter deel in één keer wordt afgelost. Neem bijvoorbeeld een lening van 48 maanden. De eerste 12 maanden betaalt de kredietnemer alleen rente. Daarna lost de 48 maanden volgens een annuïtair schema af, zodat er na de 48 maanden nog 15% van het kapitaal uitstaat. Met de laatste betaling wordt het uitstaande kapitaal in één keer terugbetaald. 

Het aflossingsschema wordt altijd in de projectbeschrijving gemeld. 

Heeft u het antwoord gevonden?