• Hoeveel rente u ontvangt is afhankelijk van het soort lening en het aflossingsschema.

  • We bereken de winstgevendheid van uw portfolio aan de hand van Internal Rate of Return (IRR).

  • In uw portfolio heeft u een overzicht van uw initiële IRR en uw huidige IRR (na defaults).

Het geld dat u aan een bedrijf uitleent wordt maandelijks terugbetaald, inclusief rente. Wanneer u leent aan een project ziet u een bedrag wat u in totaal krijgt uitbetaald. Dit bedrag komt niet overeen met de simpele berekening “uitgeleend bedrag x rentepercentage”.  Waarom? Omdat het bedrag dat u in totaal krijgt terugbetaald afhankelijk is van het aflossingsschema van de lening. 

Renteberekening en maandelijkse aflossingen

Het is belangrijk om te weten dat het aflossingsschema per project kan verschillen.

De rente wordt bepaald tijdens de kredietanalyse. Gedurende de looptijd wordt er rente betaald over het uitstaande kapitaal: hoofdsom - kapitaalaflossingen. De hoogte van het uitstaande kapitaal is afhankelijk van het aflossingsschema, wat dus invloed heeft op de rente. 

Stel dat u €100 uitleent met een looptijd van 24 maanden tegen 6%. Per aflossingsschema ontvangt u het volgende bedrag aan rente:

  • Een standaard annuïtaire lening: €6,28 rente

  • Een annuïtaire lening met een aflossingsvrije periode van 3 maanden: €6,99 rente

  • Een bullet lening: €11,84 rente

  • Een lening met toenemende terugbetaling: €9,55 rente

Het verschil komt dus voort uit de snelheid waarmee het kapitaal wordt terugbetaald. De rente wordt berekend over een lager bedrag, daarmee daalt de betaalde rente elke maand. Via de onderstaande button kunt u een excel downloaden met daarin de verschillende aflossingsschema's. 

Internal Rate of Return (IRR)

De winst van uw portfolio wordt berekend op basis van Internal Rate of Return (IRR). 

In de IRR wordt de datum van uw investering meegenomen, evenals de datum van de toekomstige terugbetalingen en eventuele defaults. Al deze transacties worden uitgedrukt in een jaarlijks rendement: het IRR. U vindt uw IRR in het overzicht van uw portfolio als aanvangsrendement en huidig rendement. U kunt uw IRR zelf berekenen met de volgende stappen: 

  1. Exporteer het Excel met al uw terugbetalingen vanaf uw portfolio overzicht. Deze kunt u downloaden bij het kopje activiteit.

  2. Vul de datum van uw investering en het uitgeleende bedrag toe aan elk project.

  3. Pas de IR.SCHEMA-functie (XIRR) toe. Lees de uitleg van Microsoft als u hier hulp bij nodig heeft. 

Uw huidige rendement is afhankelijk van defaults en vervroegde terugbetalingen. Het bereken van uw huidige rendement is daarom iets lastiger. Om het te bereken kunt u contact opnemen met het investeerders-team via de chat of [email protected] 

Was dit een antwoord op uw vraag?