• De winstgevendheid van uw portfolio wordt berekend op basis van Internal Rate of Return (IRR).

  • Uw IRR wordt weergegeven in uw portfolio overzicht als initiële IRR en huidige IRR (na defaults).

Internal Rate of Return

De Internal Rate of Return (IRR) is een methode die wordt gebruikt om het rendement van investeringen te berekenen. De IRR maakt het mogelijk om verschillende investeringen met elkaar te vergelijken. De IRR wordt uitgedrukt in een jaarlijks nettorendement op basis van inkomende en uitgaande transacties. Bij October gebruiken we deze methode en maken we onderscheid tussen uw aanvangsrendement en uw huidig rendement:

  • Het aanvangsrendement is het rendement wanneer alles volgens plan verloopt. 

  • In uw huidig rendement worden incidenten, zoals defaults, late betalingen en vervroegde terugbetalingen verwerkt.

Uw rendement wordt op basis van uw hele portfolio berekend, maar kan ook per lening worden berekend.  

Stel dat u €100 heeft uitleent met een looptijd van 24 maanden. Aan het einde van de looptijd bent u in totaal €106,81 terugbetaald. De IRR schat het jaarlijkse rentepercentage dat moet worden toegepast op de initiële investering van €100 om aan het einde €106,81 te hebben. Daarbij houdt het rekening met de datum van investering en de terugbetalingen. In ons voorbeeld is de IRR in dit geval 6,61%.

 ⚠️ Let op! Er zijn een aantal dingen waar u rekening mee moet houden: 

  • De IRR is niet gelijk aan het jaarlijkse rentepercentage van een lening. Het verschilt doordat de lening maandelijks wordt terugbetaald.

  • De IRR is niet uw absolute winst, dus ontvangen rente - defaults. In uw absolute winst wordt namelijk geen rekening gehouden met rente op rente (samengestelde interest). Wanneer u uw terugbetalingen herinvesteert, verhoogt u de waarde van portfolio doordat u ook uw terugbetaalde rente herinvesteert. Bovendien, is uw absolute rendement geen jaarlijks rendement, waardoor u het lastig kunt vergelijken met dat van andere financiële producten.

  • Uw absolute winst kan negatief zijn, terwijl uw IRR positief is. Uw absolute winst is negatief wanneer uw ontvangen rente lager is dan het geld dat u heeft afgeschreven na defaults. Echter, wanneer uw IRR positief is, worden deze verliezen goedgemaakt door de toekomstige rentebetalingen uit andere projecten. Uw absolute rendement is een momentopname, terwijl uw IRR rekening houdt met toekomstige terugbetalingen.

Waar kan ik mijn rendement vinden?

U vindt uw rendement in het overzicht van uw portfolio. Elke keer dat uitleent aan een project, terugbetalingen ontvangt, een default heeft en er een voorziening wordt toegepast wordt uw huidig rendement bijgewerkt. 

Wij geven het rendement (IRR) niet apart weer voor elk project. U kunt het IRR per lening zelf berekenen aan de hand van het aflossingsschema van een lening. Dit schema wordt ook verwerkt in de export van al uw terugbetalingen, die u kunt downloaden vanuit het overzicht van uw portfolio onder het kopje “activiteit”. Meer informatie over de berekening van de IRR.

Wat is het verschil tussen het aanvangsrendement en het huidig rendement?

In uw portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 IRRs: 

  • Het aanvangsrendement: het jaarlijkse rendement van uw portfolio zonder enige default, late betaling of vervroegde terugbetaling.

  • De huidige rendement: een aangepast beeld van uw rendement na defaults, late betalingen en vervroegde terugbetalingen.

Zo kunt u snel de impact van incidenten zien op uw rendement.

Heb je het antwoord gevonden?