Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesMijn portfolioPortfolio beheren
Focus op voorzieningen en verliezen
Focus op voorzieningen en verliezen

Ontdek het verschil tussen voorzieningen en verliezen en hoe deze jouw portfolio beïnvloeden.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Wanneer een terugbetaling laat is, passen we een voorziening toe op jouw uitstaand kapitaal.

  • De voorziening wordt verhoogd naarmate de betaling laat is.

  • Voorzieningen worden weerspiegeld in je huidige IRR en winst.

Wat zijn voorzieningen?

Voorzieningen worden toegepast op leningen wanneer een kredietnemer achterloopt met zijn terugbetalingen. Wanneer een kredietnemer achterloopt met zijn aflossingen, is dat meestal een teken van financiële problemen. Er is een kans dat de kredietnemer je lening niet kan terugbetalen en hoe langer een project achterloopt met zijn aflossingen, hoe groter deze kans wordt. Om dit te weerspiegelen in de waarde van een lening en om je voor te bereiden op een mogelijk verlies, passen we een voorziening toe op je uitstaande kapitaal in deze lening.

Hoe passen we voorzieningen toe?

We passen een voorziening toe op basis van de achterstand die een kredietnemer heeft op zijn aflossingen. De voorzieningen zijn daarom gekoppeld aan de gezondheidsstatus van een project:

Achterstallige betalingen

Voorziening op uitstaand kapitaal

1 termijn te laat

40%

> 1 termijn te laat

80%

Contract beëindigd

100%

Als een kredietnemer zijn terugbetalingen voldoet, worden de voorzieningen verwijderd.

Hoe spelen staatsgaranties hierin een rol?

We beschouwen een staatsgarantie als een sterke zekerheid. Daarom passen we geen voorziening toe op het bedrag dat gedekt wordt door de staatsgarantie. De kans dat de staat de garantie niet terugbetaalt is immers klein.

Om er echter voor te zorgen dat we ook rekening houden met de kans dat de garantie niet kan worden geclaimd, passen we een voorziening toe op het gedekte bedrag nadat een bepaalde tijd is verstreken sinds de beëindiging van een lening. De voorzieningen voor een project met staatsgarantie zien er als volgt uit:

Achterstallige betalingen

Voorziening

1 termijn te laat

40% van het uitstaand kapitaal dat niet is gedekt

> 1 termijn te laat

80% van het uitstaand kapitaal dat niet is gedekt

Contract beëindigd

100% van het uitstaand kapitaal dat niet is gedekt

Meer dan 270 dagen na beëindiging van het contract

75% van het totaal uitstaand kapitaal

Meer dan 365 dagen na beëindiging van het contract

100% van het totaal uitstaand kapitaal

Waar kan ik voorzieningen zien?

Voorzieningen worden op verschillende plaatsen in je portfolio weergegeven:

  • Leningenpagina: op de Leningenpagina kun je het bedrag aan voorzieningen per project zien door de projecten die normaal terugbetalen eruit te filteren.

  • Uitstaande bedrag portfolio: omdat het uitstaande bedrag van je portfolio de som is van het uitstaande bedrag van alle projecten in je portfolio, wordt de som van het uitstaande bedrag ook verminderd met elke voorziening die wordt toegepast.

  • Portfoliosaldo: de som van je voorzieningen wordt weergegeven in het saldogedeelte van je portfolio. Ze worden afgetrokken van je betaalde rente en samen is deze som gelijk aan je winst.

  • Huidig rendement: omdat voorzieningen je winst beïnvloeden, worden de voorzieningen ook weerspiegeld in je huidige rendement (IRR).

Wanneer wordt een voorziening een verlies?

Het is belangrijk om te begrijpen dat een voorziening niet hetzelfde is als een verlies. Zolang er een kans is dat (een deel van) de lening kan worden teruggevorderd, beschouwen we een project niet als verloren. Een voorziening wordt dus een verlies wanneer er geen kans is op terugvordering van het uitstaande kapitaal en eventuele garanties worden betaald. Meestal gaat dit gepaard met een verklaring van onherroepelijkheid of iets vergelijkbaars die we ontvangen van een rechtbank die de faillissementsprocedure beheert.

Verliezen worden gespecificeerd in je portfolio-overzicht en per project. In sommige landen kun je verliezen aangeven op je belastingaangifte en is er een belastingvoordeel. Informeer bij je lokale belastingdienst of dit van toepassing is waar je woont.

Was dit een antwoord op uw vraag?