Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDieper ingaan op de projectanalyseGaranties
Nederlandse leningen met staatsgarantie
Nederlandse leningen met staatsgarantie

Ontdek hoe je investering wordt gedekt door de Nederlandse staat.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • October kan in Nederland een beroep doen op 3 soorten staatsgaranties

  • Een staatsgarantie vermindert het risico voor jou als investeerder, omdat een deel van het kapitaal gedekt wordt

Met een staatsgarantie dekt de staat een deel van de lening. Met andere woorden, als een onderneming de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat de investeerders (gedeeltelijk) terug zolang aan de voorwaarden van de garantie wordt voldaan. Dit vermindert het risico voor een investeerder en verbetert de toegang van het bedrijf tot krediet. In Nederland kan October een beroep doen op 3 soorten staatsgaranties: BMKB, BMKB-G en BMKB-C. Deze staatsgaranties worden beschouwd als een sterke zekerheid voor een lening. Als een staatsgarantie kan worden toegepast, resulteert dit dus in een lager tarief voor de kredietnemer.

Wanneer een staatsgarantie van toepassing is op een project, wordt dit vermeld in de projectbeschrijving.

In deze tutorial lees je over de verschillen tussen de garanties, wanneer ze worden toegepast en hun dekking.

BMKB

Om de toegang tot krediet voor Nederlandse bedrijven te stimuleren, geeft de Nederlandse staat een garantie aan bedrijven die geen eigen sterke zekerheden kunnen verstrekken, maar wel een continuïteitsperspectief hebben. Met andere woorden, de garantie wordt niet verleend aan financieel ongezonde bedrijven of bedrijven die wel voldoende sterke zekerheden hebben, zoals een hypotheek. De meeste leningsdoeleinden komen in aanmerking voor de garantie.

De BMKB-garantie dekt 90% van tussen 50% en 75% van het geleende bedrag. Het gedekte percentage is afhankelijk van de omvang van de lening. De hoogte van de dekking wordt altijd aangegeven in de projectbeschrijving.

Om rekening mee te houden: de garantie gaat uit van een lineaire kapitaalaflossing, terwijl leningen op October worden terugbetaald via annuïteiten. Bij annuïteiten zijn de kapitaalaflossingen in het begin relatief laag en worden hoger naarmate de lening afloopt. Daardoor zal de garantie niet 67,5% (90%*75%) van de lening dekken, maar tot ongeveer 65%.

Hieronder staat een voorbeeld van een gegarandeerde lening van 100.000 euro met een looptijd van 24 maanden en een dekking van 67,5%.

Om de belangen op één lijn te zetten, moet de eigenaar van het bedrijf een persoonlijke garantie afgeven.

BMKB-G

Om de energietransitie in Nederland te stimuleren heeft de Nederlandse overheid als onderdeel van het BMKB-programma de zogenaamde BMKB-Groen in het leven geroepen. Met de garantie dekt de Nederlandse staat 90% van tot 75% van het uitstaande bedrag*. De kredietnemer zelf of het project van de kredietnemer moet bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen staan op de Energielijst van de Nederlandse overheid die je kunt vinden op deze pagina.

*Effectief ongeveer tot 65% door annuïtaire aflossingsschema, zie dekking BMKB voor info.

BMKB-C

Tijdens de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid het MKB geholpen met een staatsgarantie voor die fundamenteel gezond zijn (d.w.z. winstgevend over 2019, 2020 of 2021) en een liquiditeitsbehoefte hadden of verwachtten als gevolg van de coronacrisis. We hebben leningen verstrekt met een BMKB-C garantie tot 30 juni 2022. Deze Nederlandse staatsgarantie dekt 90% van tot 75% van het uitstaande bedrag op elk moment*.

*Effectief ongeveer tot 65% door annuïtaire aflossingsschema, zie dekking BMKB voor info.

Wat zijn de kosten van de garantie

De kredietnemer betaalt voor een BMKB-garantie tussen 2,0% en 5,85% van het leenbedrag. Er zijn geen kosten voor de staatsgarantie voor investeerders.

Wanneer kan een beroep worden gedaan op een garantie?

De staatsgarantie garandeert het voorbestaan van een bedrijf niet. Het bedrijf krijgt alleen extra krediet. Zoals elke lening, kan ook een staatsgegarandeerde lening in default raken. Wanneer er geen mogelijkheden meer zijn tot herstel, kan October een beroep doen op de garantie. De garantie maakt de een lening niet risicoloos. Als de lening niet wordt terugbetaald, kun je het deel van het uitstaande kapitaal verliezen dat niet door de garantie wordt gedekt. Daarnaast kan het proces van uitbetaling van de garantie een langdurig proces zijn.

Het is niet zeker dat er aanspraak gemaakt kan worden op de staatsgarantie in het geval van een default. De Nederlandse overheid controleert achteraf of aan de voorwaarden van de garantie is voldaan bij het verstrekken van de lening. Indien niet aan de voorwaarden van de garantie is voldaan, kun je tot 100% van je kapitaal verliezen.

Was dit een antwoord op uw vraag?