Naar de hoofdinhoud
Wat zijn zekerheden?

Lees over zekerheden en wat zekerheden waard zijn voor jouw investering.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer een bedrijf bij October een lening aanvraagt, vragen wij soms om zekerheden. Daarmee spreken we in de leningsovereenkomst af wat er gebeurt als de kredietnemer de lening niet kan terugbetalen. Als we om zekerheden vragen, is dat meestal een persoonlijke garantie, een zakelijke garantie of een staatsgarantie. Zekerheden kunnen het risico op kapitaalverlies verminderen, omdat we bij een default kunnen terugvallen op de borg of het onderpand. Bovendien kunnen zekerheden kredietnemers stimuleren om de schuld terug te betalen, omdat ze bijvoorbeeld niet persoonlijk aansprakelijk gesteld willen worden. Daarom beïnvloeden zekerheden de rente van een lening.

De waarde van zekerheden bepalen

Om in te schatten hoeveel een zekerheid het risico van kapitaalverlies vermindert, is het belangrijk de waarde van de zekerheid te bepalen in geval van een default. Daartoe is het belangrijk rekening te houden met 2 factoren:

  1. Dekking van een zekerheid: een zekerheid dekt niet altijd het volledige bedrag van de lening. Het hangt af van het type zekerheid en de overeenkomst met de kredietnemer of garantiegever, welk deel van het leenbedrag gedekt is. Een zekerheid zal normaal gesproken niet meer uitbetalen dan de dekking die in de leningsovereenkomst is vastgelegd en zal nooit meer uitbetalen dan het uitstaande bedrag van een lening.

  2. Hardheid van een zekerheid: het is niet gegarandeerd dat een zekerheid (kan) worden uitbetaald. Tussen het moment waarop de lening wordt verstrekt en het moment waarop aanspraak gemaakt wordt op de zekerheid, kan bijvoorbeeld een periode van economische malaise liggen. Misschien heeft de borgsteller al zijn vermogen al in het bedrijf gestoken en heeft hij geen vermogen meer om de garantie uit te betalen of heeft de kredietnemer geld bespaard op het onderhoud van het gebouw en is de waarde van het gebouw ten opzichte van de hypotheek ingestort. Met andere woorden, ook zekerheden zijn blootgesteld aan risico. Hoe minder de waarde van een zekerheid hierdoor wordt beïnvloed, hoe hoger het wordt gewaardeerd. Daarom wordt een staatsgarantie hoger gewaardeerd dan een persoonlijke garantie.

Bij October houden wij rekening met deze twee factoren bij het bepalen van de rente voor een lening. Zekerheden hebben geen invloed op de kredietscore van een project.

Weten welke zekerheden gevraagd worden

Je vindt de zekerheden die van toepassing zijn op een project in de leningsovereenkomst die je met de kredietnemer hebt en soms in de projectbeschrijving. Een staatsgarantie wordt altijd in de projectbeschrijving vermeld.

Wanneer zekerheden worden gevraagd

In geval van een default werken wij samen met de kredietnemer om de situatie te normaliseren. Als dat niet lukt, worden aan het einde van onze incassotrajecten zekerheden aangesproken. De uitbetaling van een zekerheid kan een langdurig proces zijn als dit via de rechtbank moet worden afgedwongen.

Was dit een antwoord op uw vraag?