Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDieper ingaan op de projectanalyseGaranties
Inzicht in de verschillende soorten zekerheden
Inzicht in de verschillende soorten zekerheden

Leer de verschillende soorten zekerheden bij October kennen.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer een kredietnemer een lening aanvraagt bij October, kunnen we om zekerheden vragen. Zekerheden kunnen het risico op kapitaalverlies verminderen omdat we kunnen terugvallen op de borg of het onderpand in geval van default. De zekerheden die van toepassing zijn op een project worden toegevoegd aan de projectbeschrijving. Bij October classificeren we 6 typen zekerheden, die we in deze tutorial kort zullen toelichten.

Persoonlijke garantie

Een persoonlijke garantie is een toezegging van een individu, meestal de eigenaar van het bedrijf, om de lening terug te betalen als de kredietnemer dat niet kan. Als de kredietnemer de betalingen niet kan doen, kunnen we betaling eisen van degene die de persoonlijke garantie heeft ondertekend. In andere woorden, we kunnen aanspraak maken op de persoonlijke bezittingen van de borg. Een persoonlijke garantie kan voor het gehele leenbedrag zijn of een deel ervan. De voorwaarden zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst met de kredietnemer, maar je kunt de essentiële gegevens vinden in je leenovereenkomst.

Zakelijke garantie

Een zakelijke garantie is de toezegging van een bedrijf een schuld terug te betalen voor een andere entiteit (zoals een dochteronderneming, joint venture of partner). De zakelijke borg gaat akkoord om de lening terug te betalen als de kredietnemer dat niet doet. We kunnen betaling eisen van de borg om het geld terug te krijgen. Een zakelijke garantie kan voor het volledige bedrag of een deel van de lening zijn, net als een persoonlijke garantie. De garantie die door BpiFrance wordt verstrekt voor bepaalde Franse leningen, wordt ook geclassificeerd als een zakelijke garantie.

Staatsgarantie

Een staatsgarantie is een garantie die door de overheid wordt verstrekt om de toegang tot krediet voor kredietnemers te verbeteren. Staatsgaranties kunnen worden verstrekt voor verschillende doeleinden, zoals het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen. Staatsgaranties kunnen een effectieve manier zijn om investeringen te stimuleren en economische groei te ondersteunen, met name in regio's of sectoren waar traditionele kredietverstrekkers niet actief zijn. De voorwaarden van elke garantie zijn verschillend. Lees hier meer over de verschillende staatsgaranties.

Bedrijfshypotheek

Een bedrijfshypotheek is een type zekerheid dat een onroerend goed als onderpand voor de lening gebruikt. Bij een bedrijfshypotheek stelt de kredietnemer zijn eigendom als zekerheid voor de lening, waardoor de kredietverstrekkers een juridische claim op het onroerend goed hebben in geval van een default. In geval van een default kunnen we dan het onroerend goed verkopen en de opbrengst gebruiken om de kredietverstrekkers terug te betalen.

Pandrecht

Een pandrecht is een type garantie dat roerende goederen, zoals voorraden, apparatuur of debiteuren, als onderpand voor de lening gebruikt. Bij een pandrecht stelt de kredietnemer zijn goederen als zekerheid voor de lening, waardoor de kredietverstrekker een juridische claim op de goederen heeft in geval van default. In geval default kunnen we dan de goederen verkopen en de opbrengst gebruiken om de kredietverstrekkers terug te betalen.

Garantie door een garantiefonds

Een garantie door een garantiefonds is een type garantie die wordt verstrekt door een gespecialiseerde instelling. Bij een garantie door een garantiefonds vraagt de kredietnemer een lening aan bij een kredietverstrekker, en het garantiefonds biedt de kredietverstrekker een garantie om een deel van het leenbedrag te dekken in geval van een default. De kredietnemer betaalt een vergoeding aan het garantiefonds voor de garantie.

Belangrijk

Als er een zekerheid van toepassing is op een lening, betekent dit niet dat het bedrijf niet in default kan raken. Je kunt het geïnvesteerde kapitaal verliezen als de borg niet solvabel is wanneer de garantie wordt ingeroepen of als de waarde van het onderpand verslechtert. Voor meer informatie over het waarderen van een zekerheid, kun je onze tutorial lezen: Wat zijn zekerheden?

Bovendien legt deze tutorial het basisprincipe uit van elk type zekerheid. Er kunnen nuances zijn per project of per land van herkomst van het project.

Was dit een antwoord op uw vraag?