Crowdlending is niet zonder risico. U leent geld aan bedrijven die, zoals alle bedrijven, te maken hebben met bedrijfsrisico’s. Zo kan het zijn dat een bedrijf in economisch zwaar weer terecht komt door bijvoorbeeld natuurgeweld, ziekte, ongevallen, enz. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een bedrijf niet kan voldoen aan haar betaalverplichtingen. Wanneer een bedrijf niet kan voldoen aan haar betaalverplichtingen noemen we dat een default. 

Het kan dus gebeuren dat u een keer te maken krijgt met een default. Wanneer dit gebeurt, dan is dit wat er gebeurt:

1️⃣ U wordt op de hoogte gesteld van een late betaling

Uw maandelijkse terugbetalingen worden tussen de 15de en 20ste op uw October-account bijgeschreven. Wanneer een kredietnemer deze deadline niet haalt, wordt u op de hoogte gesteld van de reden en de vervolgstappen via de activiteitenpagina van het project. U ontvangt deze update ook per e-mail.

2️⃣ October verzorgt het incassoproces

Het lokale recoveryteam van October (2 personen in 🇫🇷, 1 in 🇪🇸, 1 in 🇮🇹en 1 in 🇳🇱) heeft de leiding over het innen van achterstallige betalingen bij de kredietnemers. U hoeft hier niets voor te doen.

Het incassoproces bestaat uit: 

Minnelijke incasso

Het doel van minnelijke incasso is om de achterstallige betaling in overeenstemming met de kredietnemer te innen, zonder juridische inmenging. Het recoveryteam doet een beroep op de kredietnemer om inzicht te krijgen in de situatie en een oplossing te vinden.
Wanneer de kredietnemer proactief meewerkt aan een oplossing, behoort het herstructureren van de schuld tot de mogelijkheden. Hiermee krijgt de onderneming de ruimte om de cashflow te normaliseren en te herstellen, met als doel de lening terug te betalen. 

Gerechtelijke incasso

Met gerechtelijke incasso proberen wij de achterstallige betaling te innen door middel van de bevoegde rechtbank. Gerechtelijke incasso doen wij samen met een gespecialiseerde partner en kan maanden duren. Twee factoren zijn hierbij doorslaggevend: het vonnis van de rechtbank (volledige, gedeeltelijke of geen betaling) en de solvabiliteit van de kredietnemer.

3️⃣ De gezondheid van uw portfolio wordt aangepast

We actualiseren de informatie omtrent projecten in default wanneer het kan door middel van updates op de activiteitenpagina van het project. We passen een voorziening toe op uw uitstaand kapitaal voor een lening met een achterstallige betaling. De voorziening neemt toe naarmate de vertraging in de betaling langer duurt. Om te kijken welk van uw leningen in default zijn en welke voorziening wij hebben toegepast, kunt u filteren op de status van een lening binnen uw portfolio. 

4️⃣ We doen er alles aan om de schuld te innen

U heeft recht op de volledige terugbetaling van de lening, met rente. Daarvoor zullen we ons altijd inzetten. Om daad bij het woord te voegen, leent ons management automatisch aan elk project. Zo staan al onze belangen op 1 lijn met die van u. De geloofwaardigheid van ons platform wordt medebepaald door een goede afwikkeling van leningen in default. 

Hoeveel kunt u verliezen?

Niet onbelangrijk is dat u niet meer kunt verliezen dan uw initiële investering. De kosten voor de incasso (van gespecialiseerde partner, de advocaat, enz.) betalen wij als het niet lukt om (een deel van) het kapitaal terug te vorderen. Lukt het wel, dan worden deze kosten worden in mindering gebracht op het teruggevorderde bedrag. We zijn hierin altijd transparant.

Heb je het antwoord gevonden?