Alle collecties
Mijn portfolio
Portfolio beheren
Een gediversifieerde en evenwichtige portfolio opbouwen
Een gediversifieerde en evenwichtige portfolio opbouwen
Ontdek hoe u het risico beperkt bij het lenen aan bedrijven.
Jorn van Duijnhoven avatar
Geschreven door Jorn van Duijnhoven
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Uw diversifieert uw portfolio door uw investering over meerdere leningen.

  • Door uw investering te diversifiëren bouwt u een stabiele portfolio en verlaagt u uw risico op kapitaalverlies.

  • Diversifieer uw portfolio over verschillende sectoren, landen en kredietscores.

Wat is het risico van het lenen aan MKB-bedrijven? 

Op October leent u geld aan bedrijven die, zoals alle bedrijven, te maken hebben met bedrijfsrisico’s. Zo kan het zijn dat een bedrijf in economisch zwaar weer terecht komt door bijvoorbeeld natuurgeweld, ziekte, ongevallen, enz. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een bedrijf niet meer voldoet aan haar betaalverplichtingen. 

Dit wordt ook wel een default genoemd. In zo’n situatie kunt u uw investering kwijtraken. 

In het geval van een default proberen wij met minnelijke en gerechtelijke incassoacties proberen wij  zoveel mogelijk geld terug te vorderen. 

Waarom is diversificatie belangrijk?

De diversificatie van uw portfolio, oftewel de spreiding van uw investering, is zeer belangrijk. Daardoor wordt de impact van een default op uw winst geminimaliseerd. Hoe meer gediversifieerd uw portfolio, hoe gezonder deze statistisch gezien zal zijn. Het verlies dat u heeft bij een eventuele default lijdt wordt goedgemaakt door de rentebetalingen uit uw andere projecten  Als uw portfolio echter slecht gediversifieerd is, is de kans groter dat uw winstgevendheid daalt in het geval van een default.

Dat dit werkt blijkt uit onze data. In de onderstaande grafiek hebben wij alle portfolio’s van onze investeerders verzameld en het rendement (o.b.v. IRR, na defaults) gespiegeld ten opzichte van het aantal projecten in hun portfolio.

Investeerders met een positief IRR onderhouden over het algemeen een gediversifieerd portfolio. Investeerders met een negatief IRR onderhouden doorgaans een matig gediversifieerd portfolio. Slechts 0,5% van de October-investeerders met een portfolio van meer dan 50 projecten heeft een negatieve IRR. De overige 99,5% heeft een positieve IRR. Op 2 na, hebben alle portfolio’s met meer dan 100 projecten een positief rendement.

Hoe diversifieer ik mijn portfolio?

Leen aan minstens 100 projecten:

Hierbij is het niet het doel om meer geld uit te lenen, maar om ervoor te zorgen dat u uw investering goed spreidt. Daarmee spreidt u namelijk het risico doordat een default geen significante impact heeft op de winstgevendheid van uw portfolio. De ideale portfolio bestaat uit minstens 100 leningen, daarbij heeft u de meeste kans op een stabiel en positief rendement. Het duurt ongeveer 6 maanden om een portfolio van 100 leningen op te bouwen. Dit lijkt lang, maar uit eindelijk plukt u de vruchten van stabieler rendement. Lening per lening verbetert u namelijk het diversificatieniveau van uw portfolio. Een default bij heeft een veel grotere impact wanneer u 10 projecten in uw portfolio heeft, dan wanneer u er 100 heeft. 

Houd uw investeringen evenwichtig:

Door uw investering evenwichtig te spreiden over verschillende leningen, spreidt u het risico het beste. Stel, u bouwt een portfolio van 100 projecten op waarbij u €1.000 aan 1 project leent en €20 aan 99 andere projecten. Uw portfolio van 100 projecten is dan in feite slecht gediversifieerd. Want, wanneer het project waarin u €1.000 heeft geïnvesteerd in default raakt, zal uw rendement aanzienlijk dalen. Houd daarom uw investeringen in evenwicht.

Spreid over verschillende sectoren:

Door uw investering te spreiden over verschillende sectoren die niet aan elkaar gerelateerd zijn, versterkt u uw portfolio. Uw portfolio is daardoor minder afhankelijk van de trend binnen een sector. 

Spreid over verschillende landen:

Bij October kunt u lenen aan bedrijven uit Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Wanneer u leent aan projecten uit verschillende landen is uw portfolio minder afhankelijk van de economische status van een land. 

Spreid over verschillende kredietscores:

Ons Credit Team geeft een kredietscore aan elk project op basis van onze eigen kredietanalyse. De kredietscore varieert van A+ tot C, waarbij A+ het laagste verwachte risico heeft en C het hoogste. Risico en rendement zijn sterk met elkaar verweeft:  hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Aan welke projecten u leent is afhankelijk van uw persoonlijke risico voorkeur, maar onthoudt wel dat het rendement van een portfolio met overwegend A projecten is stabieler dan een portfolio met overwegend C projecten. 

Een gediversifieerde portfolio betekent echter niet dat u geen defaults kunt krijgen. Het betekent enkel dat de impact van een default op uw rendement kleiner is. 

Hoe wordt diversificatie weergegeven mijn portfolio?

In uw portfolio overzicht kunt u zien of uw portfolio goed gediversifieerd is. Hier ziet u een uitsplitsing van uw portfolio over de verschillende landen, sectoren, looptijden en kredietscores. 

Daarnaast geven wij uw diversificatie-niveau weer op basis van sterren 0 tot 5 sterren. Deze rating houdt rekening met het aantal projecten in uw portfolio en het bedrag dat u aan elk van deze projecten leent. 

Uw diversificatie-niveau wordt gebaseerd op uw maximale blootstelling.

Maximale blootstelling = De hoofdsom van uw grootste leningen / Totaal uitstaande leningen

🌟1 ster = tussen 10 en 20 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟2 sterren = tussen de 20 en 40 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟3 sterren = tussen 40 en 80 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟4 sterren = tussen 80 en 150 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟🌟5 sterren = boven de 150 projecten van hetzelfde bedrag 

Was dit een antwoord op uw vraag?