Alle collecties
Mijn portfolio
Portfolio beheren
Een gediversifieerde en evenwichtige portfolio opbouwen
Een gediversifieerde en evenwichtige portfolio opbouwen

Ontdek hoe je het risico beperkt bij het lenen aan bedrijven.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Je diversifieert jouw portfolio door je investering over meerdere leningen te verspreiden.

  • Door je investering te diversifiëren bouw je een stabiele portfolio en verlaag je jouw risico op kapitaalverlies.

  • Diversifieer je portfolio over verschillende sectoren, landen en kredietscores.

Wat is het risico van het lenen aan MKB-bedrijven? 

Op October leen je geld aan bedrijven die, zoals alle bedrijven, te maken hebben met bedrijfsrisico’s. Zo kan het zijn dat een bedrijf in economisch zwaar weer terecht komt door bijvoorbeeld natuurgeweld, ziekte, ongevallen, enz. Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een bedrijf niet meer voldoet aan haar betaalverplichtingen. 

Dit wordt ook wel een default genoemd. In zo’n situatie kun je jouw investering kwijtraken. 

In het geval van een default proberen wij met minnelijke en gerechtelijke incassoacties proberen wij  zoveel mogelijk geld terug te vorderen. 

Waarom is diversificatie belangrijk?

De diversificatie van je portfolio, oftewel de spreiding van je investering, is zeer belangrijk. Daardoor wordt de impact van een default op je winst geminimaliseerd. Hoe meer gediversifieerd jouw portfolio, hoe gezonder deze statistisch gezien zal zijn. Het verlies dat je bij een eventuele default lijdt, wordt goedgemaakt door de rentebetalingen uit jouw andere projecten. Als je portfolio echter slecht gediversifieerd is, is de kans groter dat jouw winstgevendheid daalt in het geval van een default.

Dat dit werkt blijkt uit onze data. In de onderstaande grafiek hebben wij alle portfolio’s van onze investeerders verzameld en het rendement (o.b.v. IRR, na defaults) gespiegeld ten opzichte van het aantal projecten in hun portfolio.

Investeerders met een positief IRR onderhouden over het algemeen een gediversifieerd portfolio. Investeerders met een negatief IRR onderhouden doorgaans een matig gediversifieerd portfolio. Slechts 0,5% van de October-investeerders met een portfolio van meer dan 50 projecten heeft een negatieve IRR. De overige 99,5% heeft een positieve IRR. Op 2 na, hebben alle portfolio’s met meer dan 100 projecten een positief rendement.

Hoe diversifieer ik mijn portfolio?

Leen aan minstens 100 projecten:

Hierbij is het niet het doel om meer geld uit te lenen, maar om ervoor te zorgen dat jij jouw investering goed spreidt. Daarmee spreid je namelijk het risico, doordat een default geen significante impact heeft op de winstgevendheid van je portfolio. De ideale portfolio bestaat uit minstens 100 leningen, daarbij heb je de meeste kans op een stabiel en positief rendement. Het duurt ongeveer 6 maanden om een portfolio van 100 leningen op te bouwen. Dit lijkt lang, maar uit eindelijk pluk je de vruchten van stabieler rendement. Lening per lening verbeter je namelijk het diversificatieniveau van jouw portfolio. Een default heeft een veel grotere impact wanneer je 10 projecten in jouw portfolio hebt, dan wanneer je er 100 hebt. 

Houd je investeringen evenwichtig:

Door jouw investering evenwichtig te spreiden over verschillende leningen, spreid je het risico het beste. Stel, je bouwt een portfolio van 100 projecten op waarbij je €1.000 aan 1 project leent en €20 aan 99 andere projecten. Jouw portfolio van 100 projecten is dan in feite slecht gediversifieerd. Want, wanneer het project waarin je €1.000 hebt geïnvesteerd in default raakt, zal jouw rendement aanzienlijk dalen. Houd daarom je investeringen in evenwicht.

Spreid over verschillende sectoren:

Door jouw investering te spreiden over verschillende sectoren die niet aan elkaar gerelateerd zijn, versterk je jouw portfolio. Jouw portfolio is daardoor minder afhankelijk van de trend binnen een sector. 

Spreid over verschillende landen:

Bij October kun je lenen aan bedrijven uit Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Wanneer je leent aan projecten uit verschillende landen is jouw portfolio minder afhankelijk van de economische status van een land. 

Spreid over verschillende kredietscores:

Ons Credit Team geeft een kredietscore aan elk project op basis van onze eigen kredietanalyse. De kredietscore varieert van A+ tot C, waarbij A+ het laagste verwachte risico heeft en C het hoogste. Risico en rendement zijn sterk met elkaar verweeft:  hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Aan welke projecten je leent is afhankelijk van jouw persoonlijke risico voorkeur, maar onthoudt wel dat het rendement van een portfolio met overwegend A projecten is stabieler dan een portfolio met overwegend C projecten. 

Een gediversifieerde portfolio betekent echter niet dat je geen defaults kunt krijgen. Het betekent enkel dat de impact van een default op jouw rendement kleiner is. 

Hoe wordt diversificatie weergegeven mijn portfolio?

In jouw portfolio overzicht kun je zien of jouw portfolio goed gediversifieerd is. Hier zie je een uitsplitsing van jouw portfolio over de verschillende landen, sectoren, looptijden en kredietscores. 

Daarnaast geven wij jouw diversificatie-niveau weer op basis van sterren 0 tot 5 sterren. Deze rating houdt rekening met het aantal projecten in jouw portfolio en het bedrag dat je aan elk van deze projecten leent. 

Jouw diversificatie-niveau wordt gebaseerd op jouw maximale blootstelling.

Maximale blootstelling = De hoofdsom van jouw grootste leningen / Totaal uitstaande leningen

🌟1 ster = tussen 10 en 20 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟2 sterren = tussen de 20 en 40 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟3 sterren = tussen 40 en 80 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟4 sterren = tussen 80 en 150 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟🌟5 sterren = boven de 150 projecten van hetzelfde bedrag 

Was dit een antwoord op uw vraag?