Naar de hoofdinhoud
Rendement van je portfolio

Zie hoe je jouw rendement in de gaten houdt.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • De winstgevendheid van je portfolio wordt berekend op basis van Internal Rate of Return (IRR).

  • Jouw IRR wordt weergegeven in je portfolio overzicht als initiële IRR en huidige IRR (na defaults).

Internal Rate of Return

De Internal Rate of Return (IRR) is een methode die wordt gebruikt om het rendement van investeringen te berekenen. De IRR maakt het mogelijk om verschillende investeringen met elkaar te vergelijken. De IRR wordt uitgedrukt in een jaarlijks nettorendement op basis van inkomende en uitgaande transacties. Bij October gebruiken we deze methode en maken we onderscheid tussen jouw aanvangsrendement en jouw huidig rendement:

  • Het aanvangsrendement is het rendement wanneer alles volgens plan verloopt. 

  • In jouw huidig rendement worden incidenten, zoals defaults, late betalingen en vervroegde terugbetalingen verwerkt.

Jouw rendement wordt op basis van jouw hele portfolio berekend, maar kan ook per lening worden berekend.  

Stel dat je €100 heeft uitleent met een looptijd van 24 maanden. Aan het einde van de looptijd ben je in totaal €106,81 terugbetaald. De IRR schat het jaarlijkse rentepercentage dat moet worden toegepast op de initiële investering van €100 om aan het einde €106,81 te hebben. Daarbij houdt het rekening met de datum van investering en de terugbetalingen. In ons voorbeeld is de IRR in dit geval 6,61%.

 ⚠️ Let op! Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden: 

  • De IRR is niet gelijk aan het jaarlijkse rentepercentage van een lening. Het verschilt doordat de lening maandelijks wordt terugbetaald.

  • De IRR is niet jouw absolute winst, dus ontvangen rente - defaults. In jouw absolute winst wordt namelijk geen rekening gehouden met rente op rente (samengestelde interest). Wanneer je jouw terugbetalingen herinvesteert, verhoog je de waarde van portfolio doordat je ook jouw terugbetaalde rente herinvesteert. Bovendien, is jouw absolute rendement geen jaarlijks rendement, waardoor je het lastig kunt vergelijken met dat van andere financiële producten.

  • Jouw absolute winst kan negatief zijn, terwijl jouw IRR positief is. Jouw absolute winst is negatief wanneer jouw ontvangen rente lager is dan het geld dat je hebt afgeschreven na defaults. Echter, wanneer jouw IRR positief is, worden deze verliezen goedgemaakt door de toekomstige rentebetalingen uit andere projecten. Jouw absolute rendement is een momentopname, terwijl jouw IRR rekening houdt met toekomstige terugbetalingen.

Waar kan ik mijn rendement vinden?

Je vindt jouw rendement in het overzicht van je portfolio. Elke keer dat uitleent aan een project, terugbetalingen ontvangt, een default heeft en er een voorziening wordt toegepast wordt jouw huidig rendement bijgewerkt. 

Wij geven het rendement (IRR) niet apart weer voor elk project. Je kunt het IRR per lening zelf berekenen aan de hand van het aflossingsschema van een lening. Dit schema wordt ook verwerkt in de export van al je terugbetalingen, die je kunt downloaden vanuit het overzicht van je portfolio onder het kopje “activiteit”. Meer informatie over de berekening van de IRR.

Wat is het verschil tussen het aanvangsrendement en het huidig rendement?

In je portfolio wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 IRRs: 

  • Het aanvangsrendement: het jaarlijkse rendement van je portfolio zonder enige default, late betaling of vervroegde terugbetaling.

  • De huidige rendement: een aangepast beeld van jouw rendement na defaults, late betalingen en vervroegde terugbetalingen.

Zo kun je snel de impact van incidenten zien op jouw rendement.

Was dit een antwoord op uw vraag?