Naar de hoofdinhoud
Uitstaand kapitaal berekenen

Alles wat je moet weten over het uitstaand kapitaal.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Jouw uitstaand kapitaal is de som van je leningen - de terugbetalingen van kapitaal.

  • Waneer een terugbetaling laat is, passen we een voorziening toe op jouw uitstaand kapitaal.

Je uitstaand kapitaal bij een lening is het kapitaal dat nog aan je moet worden terugbetaald. De rente blijft buiten beschouwing. Het uitstaand kapitaal is een belangrijke indicator, omdat kredietnemers op October meestal maandelijks aflossen. Hierdoor neemt je uitstaand kapitaal af gedurende de looptijd van een lening. Het uitstaand kapitaal geeft daardoor aan voor hoeveel je nog geïnvesteerd bent in een project.

Uitstaand kapitaal per lening

Je kunt je uitstaand kapitaal berekenen met de volgende berekening:

Investering - aflossingen

Het is belangrijk om je rentebetalingen te scheiden van de aflossingen. Rentebetalingen hebben namelijk geen invloed op het uitstaand kapitaal. Op je Leningspagina hebben we deze berekening al voor je gemaakt. Je Leningspagina toont een tabel en elk project vertegenwoordigt een rij in deze tabel. In de kolom "uitstaand" kun je je uitstaande bedrag per project in realtime zien. Op de Leningspagina worden ook voorzieningen getoond, deze behandelen we later in de tutorial.

Je kunt ook al je terugbetalingen downloaden vanuit je Portfolio overzicht. Als je je uitstaand kapitaal handmatig wil berekenen, kun je alle aflossingen van een project optellen en deze aftrekken van je investering.

Uitstaand kapitaal van je portfolio

Het uitstaand kapitaal van je portfolio is niets anders dan de som van je uitstaande kapitaal in al je projecten. Het uitstaand kapitaal van je portfolio wordt weergegeven in je Portfolio overzicht.

Voorzieningen en verliezen

Wanneer een kredietnemer achterloopt op haar terugbetalingen, passen we een voorziening toe op je uitstaand kapitaal in dit project. De voorziening neemt toe hoe meer een kredietnemer achterloopt. Achterlopen op betalingen is namelijk een indicatie van de verslechtende financiële situatie van een project. We passen een voorziening toe om dit weer te geven in de waarde van een lening en om je voor te bereiden op een potentieel verlies.

Een voorziening is iets anders dan een afschrijving: wanneer een kredietnemer weer begint met betalen, worden de voorzieningen opgeheven.

Voorzieningen verminderen je uitstaand kapitaal per project en je totale uitstaand kapitaal. Wanneer we je uitstaand kapitaal op het platform tonen, tonen we je uitstaand kapitaal na toepassing van voorzieningen. Als gevolg hiervan is onze berekening voor je uitstaand kapitaal:

Investering - aflossingen - voorzieningen

Omdat de voorzieningen zijn gescheiden van het uitstaand kapitaal, kun je je uitstaand kapitaal zonder voorzieningen vrij eenvoudig berekenen door het bedrag van de voorzieningen bij het uitstaand kapitaal op te tellen.

Voor informatie over voorzieningen je onze tutorial over voorzieningen en verliezen lezen.

NB. Op je Belastingpagina tonen we je uitstaand kapitaal zonder voorzieningen toe te passen.

Was dit een antwoord op uw vraag?