• Uw uitstaand kapitaal is de som van uw leningen - de terugbetalingen van kapitaal.

  • Waneer een terugbetaling laat is, passen we een voorziening toe op uw uitstaand kapitaal.

Uitstaand kapitaal is het bedrag dat de bedrijven waaraan u heeft geleend aan u verschuldigd zijn, exclusief rente en voorzieningen. 

Het uitstaande kapitaal is dus niet hetzelfde als het geïnvesteerde bedrag. 

Waar en hoe wordt het uitstaand kapitaal weergegeven?

Uw uitstaand kapitaal is te vinden op twee plekken in uw portfolio:

  • In het algemene overzicht vindt u de som van het uitstaande kapitaal van al uw leningen: 

Hoe wordt het uitstaand kapitaal beïnvloed door defaults?

Wanneer u een default in uw portfolio heeft passen wij een voorziening toe op uw uitstaand kapitaal van het project in default. Daarmee geven wij een beter beeld van de winstgevendheid van uw portfolio. De voorziening neemt toe naar mate de terugbetaling laat is. Hoe langer een project in default is, hoe minder waarschijnlijk het is dat de kredietnemer weer gaat betalen. Wanneer de kredietnemer weer gaat betalen verwijderen wij de voorziening. 

Hoe bereken ik het uitstaand kapitaal?

Om het uitstaand kapitaal per project te berekenen, moet u er rekening mee houden dat het bedrag wat per maand aan u wordt terugbetaald bestaat uit rente en aflossing. Het uitstaande bedrag in een project is het bedrag dat u heeft uitgeleend verminderd met het kapitaal dat aan u is terugbetaald. De rentebetalingen spelen hier dus geen rol in. 

Om tot het juiste bedrag te komen, moet u de rentebetalingen scheiden van de kapitaalaflossingen. Vervolgens trekt u de som van de aflossingen af van het uitgeleende bedrag.

Het uitstaande bedrag van uw portfolio is de som van het uitstaande bedrag van al uw leningen. Gelukkig hoeft u dit niet zelf te berekenen. Onder het kopje 'Saldo' in uw portfolio vindt u de berekening van uw uitstaand kapitaal. Wanneer u een project heeft waarop een voorziening is toegepast, ziet het er als volgt uit: 

Het totale uitgeleende bedrag is €1.720. De kapitaalaflossingen zijn €462,95. En de voorziening is €13,42. Uw uitstaande bedrag is:

€1.720 - €462,95 - €13,42 = €1.243,63

Twijfelt u over uw uitstaand kapitaal? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de chat of [email protected].

Heb je het antwoord gevonden?