Voorzieningen en verliezen
Ontdek het verschil tussen voorzieningen en verliezen en hoe deze uw portfolio beïnvloeden.
Jorn van Duijnhoven avatar
Geschreven door Jorn van Duijnhoven
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • Wanneer een terugbetaling laat is, passen we een voorziening toe op uw uitstaand kapitaal.

  • De voorziening wordt verhoogd naarmate de betaling laat is.

  • Voorzieningen verlagen uw huidige IRR en uw winst.

In geval van een default passen wij een voorziening toe op uw uitstaande kapitaal. Voorzieningen zijn het kapitaal dat op een bepaald moment als verloren kan worden beschouwd. Daarmee geven wij een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de gezondheid en de winstgevendheid van uw portfolio. 

Voorzieningen zijn echter geen werkelijke verliezen. Totdat het geld als verloren wordt beschouwd, na bijvoorbeeld een uitspraak van de rechter, voert October incasso-acties om zoveel mogelijk geld terug te vorderen. Wanneer een kredietnemer weer begint met betalen, verwijderen wij de voorziening. 

In welke mate passen wij voorzieningen toe?

De hoogte van de voorziening hangt af van de duur dat een bedrijf in default is en of het project wordt gedekt door een staatsgarantie.

Als er geen aanspraak kan worden gemaakt op een staatsgarantie, passen we de volgende voorzieningen toe:

Duur

Voorziening

Minder dan 30 dagen te laat of geherstructureerd

40% van uitstaand kapitaal

Tussen 30 en 120 dagen te laat

80% van uitstaand kapitaal

Meer dan 120 dagen te laat of in een juridisch incassoproces

100% van uitstaand kapitaal

In het algemeen geldt: hoe langer de kredietnemer niet betaald, hoe lastiger de situatie is waarin de kredietnemer zich bevindt. De kans wordt daarmee kleiner dat de kredietnemer de schuld terugbetaald. 

Wanneer er aanspraak kan worden gemaakt op een staatsgarantie passen wij een voorziening toe op het deel dat niet wordt gedekt door de staatsgarantie.

Om het risico weer te geven dat de staatsgarantie niet wordt uitbetaald, passen wij na 9 maanden ook een voorziening toe op het gegarandeerde deel. Waarom? Dit is een indicatie dat er iets mis is met de garantie en dat de garantie wellicht niet wordt uitbetaald. In de tabel hieronder geven we hoogte van de voorzieningen weer voor leningen met een staatsgarantie:

Duur

Voorziening Nederlandse staatsgarantie

Voorziening Franse staatsgarantie

Minder dan 270 dagen te laat

32,5% van uitstaand kapitaal

10% van het uitstaand kapitaal

Tussen 270 en 365 dagen te laat

75% van uitstaand kapitaal

75% van uitstaand kapitaal

Meer dan 365 dagen te laat

100% van uitstaand kapitaal

100% van uitstaand kapitaal

De Nederlandse garantie dekt tot 67,5% van het uitstaande kapitaal. De Franse garantie tot 90% van het uitstaande kapitaal.

Wanneer de garantie wordt uitbetaald, blijven wij een voorziening toepassen op het ongedekte deel van het kapitaal. October zal incassoprocedures toepassen om de schuld te incasseren.

Wat is de impact van voorzieningen op mijn portfolio?

Uw portfolio wordt constant bijgewerkt. De voorzieningen op uw uitslaand kapitaal ziet u dan ook terug in uw rendement en uw balans: 

  • Uw uitstaand kapitaal neemt af met de voorziening. Uw uitstaand kapitaal is het bedrag dat de kredietnemers aan u verschuldigd zijn, exclusief rente en voorzieningen. 

  • Uw huidig rendement neemt af. Wij geven uw rendement weer als Internal Rate of Return (IRR). De IRR houdt rekening met alle transacties (investeringen, maandelijkse aflossingen en defaults) en drukt het uit in een jaarlijks rendement. In uw portfolio ziet u 2 soorten IRR: uw aanvangsrendement oftewel uw rendement zonder enige incidenten, en uw huidige rendement met daarin verwerkt uw defaults and vervroegde aflossingen. 

  • Uw absolute winst daalt. Uw absolute winst is de som van uw rentebetalingen, minus de voorzieningen en verliezen. Het kan zijn dat de voorzieningen en verliezen hoger zijn dan uw rentebetalingen. In dat geval leidt u een verlies. Dit wordt weergegeven als momentopname in uw portfolio onder het kopje 'Saldo'. Let wel, wanneer uw huidig rendement positief is, wordt uw portfolio weer winstgevend wanneer de verliezen en voorzieningen worden goedgemaakt door de rentebetalingen van uw overige leningen. Bovendien verdwijnt een voorziening wanneer de kredietnemer weer gaat betalen. 

Hierbij is het belangrijk dat u een gediversifieerde portfolio heeft. U diversifieert uw portfolio door uw investering over meerdere leningen te spreiden (minstens 100). Daarmee is de impact van een default op uw winst beperkt.

Was dit een antwoord op uw vraag?