Wanneer een kredietnemer niet aan de betaalverplichtingen voldoet en niet met ons meewerkt om de terugbetalingen te normaliseren, dragen wij de incasso over aan een extern incassobureau. Hierdoor leggen wij extra druk bij de kredietnemer en laten we zien dat we er bovenop zitten. 

Waarom doet October beroep op een incassobureau?

  • Expertise,

  • Objectief advies,

  • Efficiënte methoden,

  • Klanten bundelen.

Verrekenen van de kosten

  • Als het niet lukt om (een deel van) de schuld te innen, wordt er geen incassovergoeding bij u in rekening gebracht. 

  • Als het wel lukt om (een deel van) de schuld te innen, wordt een incassovergoeding van 14,4% (inclusief BTW) in rekening gebracht om de kosten te dekken. Volgens de leningsovereenkomst (art. 4 in Franse en Italiaanse overkomsten, art. 13,4 in Spaanse overeenkomsten en . art. 3 in Nederlandse overeenkomsten) worden deze kosten in rekening gebracht bij de kredietnemer. Indien de kredietnemer deze kosten niet kan dragen, worden deze kosten over het teruggevorderde bedrag in rekening gebracht. 

  • Als het bedrag dat wordt geïnd, niet de kosten dekt voor de incasso, vervalt de beheersvergoeding voor October. 

Heb je het antwoord gevonden?