• De kredietanalyse voor Instant projecten wordt gedaan door ons automatische scoringsmodellen, Magpie of Kea, gedaan.

  • De modellen berekenen de kans op een default, wat leidt tot een kredietscore.

  • Magpie en Kea verschillen doordat ze andere databronnen gebruiken bij de analyse.

  • Onmiddellijke besluitvorming is voorbehouden voor leningen tot 250.000 euro

October heeft zijn kredietanalyse verder gedigitaliseerd voor leningen van minder dan 250 000 euro. Voor de analyse van staatsgegarandeerde leningen kleiner dan €250.000 en normale leningen onder €30.000 hebben we automatische scoringsmodellen ontwikkeld. Deze modellen gebruiken machine learning en algoritmes om het risico van een project in te schatten. De modellen heten Magpie en Kea. Met deze modellen zijn we in staat om binnen enkele seconden een project te analyseren en een aanbod te doen aan een kredietnemer. Vandaar de naam Instant Projecten.

Met Instant Projecten kunnen we bedrijven snel duidelijkheid geven en verder helpen. Daardoor hebben bedrijven de tijd om te concentreren op het doen van zaken. Daarnaast stellen Instant Projecten ons in staat om meer leningen te verstrekken en maken we tijd vrij voor het doen van maatwerk, wat vaker nodig is bij de grotere projecten. Als investeerder profiteert u van een groter aanbod van leningen en kunt u uw portfolio verder diversifiëren.

Hoe werkt Magpie?

Magpie analyseert de financiële gegevens en het betalingsgedrag van de kredietnemer om de kans op default in te schatten. Hiervoor gebruiken we machine-learning algoritmes en grote hoeveelheden data, die we in de afgelopen jaren hebben verzameld. Het model verbetert naarmate we meer data verzamelen en nieuwe inzichten toepassen.

Magpie schat de kans op een default (Probability of default), die vervolgens wordt omgezet in een kredietscore van A+ tot C-.

We vertrouwen op Magpie om sneller kredietbeslissingen te nemen voor projecten tot en met €250.000 (en minder dan 500.000 euro met staatsgarantie).

Hoe werkt Kea?

Kea analyseert de banktransacties van de afgelopen 12 maanden om de kans op default te beoordelen. Daarvoor maakt October verbinding met de bankrekeningen van de kredietnemer (via een API) en analyseert het de transacties om de terugbetalingscapaciteit te beoordelen en verdachte signalen op te pikken.

Op basis van de analyse bepaalt Kea de kans op default. Dit wordt vervolgens omgezet in een kredietscore van A+ tot C-.

We vertrouwen op Kea voor 2 type projecten:

  • Leningen onder €30.000 gedekt door een staatsgarantie.

  • Leningen onder €30.000 zonder staatsgarantie.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de standaard kredietanalyse?

Projecten die buiten de criteria van Magpie of Kea vallen, worden middels een standaard kredietanalyse geanalyseerd. Met onze standaard kredietanalyse verzamelen onze financiële analisten de kwantitatieve en kwalitatieve informatie die nodig is om het risico van zo een aanvraag te beoordelen. Zo halen ze informatie uit jaarrekeningen en plaatsen dit in ons scoringsmodel. Het scoringsmodel wordt automatisch of handmatig aangevuld met alle informatie over de financiële resultaten, de marktvooruitzichten en het managementteam van een bedrijf. Het scoringsmodel genereert vervolgens een kredietscore en een bijbehorend rentepercentage, dat wordt voorgesteld aan de kredietnemer. Dit noemen we underwriting.

Voor Instant projecten is er geen analist betrokken bij underwriting. In plaats daarvan vertrouwen we bij Instant projecten op Magpie en Kea om een snellere kredietbeslissing te nemen. De analist is alleen betrokken bij antifraude- en nalevingscontroles. De rol van de analist bestaat bijvoorbeeld uit het controleren of de onderneming in aanmerking komt voor een staatsgarantie en andere compliance checks. Er zal geen ontmoeting zijn met de kredietnemer, hoewel we de identiteit van een kredietnemer wel verifiëren.

De financiële informatie in de projectbeschrijving verschilt voor Kea-projecten, omdat de analyse enkel wordt gedaan op basis van de banktransacties. Voor Kea-projecten publiceren we de winst, omzet, betalingsgeschiedenis en informatie over het vermogen van de onderneming.

Investeren in Instant Projecten

U herkent een Instant project aan de projectbeschrijving. Het wordt aangegeven welk scoringsmodel is gebruikt. Daarnaast bevat de projectbeschrijving van Instant Projecten minder details, omdat deze informatie normaal door onze analisten wordt geschreven. De projectbeschrijving van Magpie-projecten is gestandaardiseerd en wordt door ons automatisch aangevuld. Kea-projecten zijn ook gestandaardiseerd, maar worden aangevuld met informatie die door de kredietnemer wordt verstrekt

Instant projecten kunnen door zowel particuliere als institutionele investeerders worden gefinancierd.

Heb je het antwoord gevonden?