Naar de hoofdinhoud
Kredietanalyse voor standaard projecten

Kredietanalyse voor projecten zonder staatsgarantie en project met staatsgarantie groter dan €250.000.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • De kredietanalyse voor standaardprojecten wordt gedaan door onze kredietanalisten op basis van financiële resultaten, managementkwaliteiten en sectorvooruitzichten.

  • De analyse kan worden samengevat in 5 stappen en leidt tot een kredietscore van A+ tot C-.

  • Het rentepercentage is afhankelijk van de kredietscore en de looptijd.

Elk project wordt door onze eigen Credit teams geanalyseerd. In elk October land is een lokaal Credit team aanwezig, met kennis van de lokale bank. Onze kredietanalisten verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve informatie die nodig is om het risico van het project in te schatten. Op basis van deze inschatting geven zij een kredietscore en wordt er een rentepercentage aan het project verbonden. Daarna wordt het project door het kredietcomité bekeken en beoordeeld. In deze tutorial gaan wij stap voor stap door de kredietanalyse.

Stap 1: de Quickscan

Het proces begint met een bedrijf dat op zoek is naar een financiering en de Quickscan op onze website doet. Een financieel adviseur of account kan dit ook voor haar klanten doen. De scan geeft inzicht in het bedrijf en verzamelt een aantal externe gegevens op basis van het KvK-nummer. De scan stelt ons in staat om automatisch een selectie te maken op basis van de omzet, de rentabiliteit en de bestaansduur van het bedrijf.

Stap 2: de analyse

Wanneer het bedrijf door de Quickscan komt, vragen we alle relevante documenten op, zoals jaarrekeningen, investeringsmemoranda en bankafschriften. Automatisch en handmatig vullen we de benodigde gegevens in ons scoringsmodel in.

We vullen het scoringsmodel aan met informatie over de behaalde omzet en een prognose van de omzet, de salarissen en ga zo maar door. In totaal komt dit neer op meer dan 70 financiële indicatoren, zoals liquide middelen, schulden, debiteuren, enz., waarmee wij 3 jaar terugkijken in de tijd en 1 jaar vooruitkijken. Op deze manier toont het scoringsmodel goed de ontwikkeling van de financiële indicatoren en geeft het inzicht in de financiële prestaties. Ongeveer 60% van de kredietscore is gebaseerd op de financiële prestaties.

We doen altijd een video call altijd met een bedrijf om vragen te stellen. Daarnaast dient dit gesprek ook een ander doel: we beoordelen de managementkwaliteiten en de relevante ervaring van de ondernemer. Ongeveer 20% van de kredietscore is gebaseerd op de kwaliteiten van de ondernemer en zijn team.

Verder bekijken we de marktvooruitzichten van het bedrijf. We maken een onderscheid of de markt groeit, stabiel is of krimpt. Wanneer de vooruitzichten negatief zijn, heeft dit uiteraard een negatief effect op de kredietscore. Ook bekijken we wat de positie van het bedrijf is in de markt en kijken we naar het marktaandeel. De laatste 20% van de kredietscore is hierop gebaseerd.

Het scoringsmodel, samen met de analyse van het team en de marktvooruitzichten, wordt vervolgens vergeleken met onze enorme database met daarin al onze eerdere leningen. Bij elkaar vormen al deze aspecten de kredietscore.

Stap 3: de kredietscore

Het scoringsmodel bepaalt allereerst of een bedrijf in aanmerking komt voor een lening. Als het bedrijf niet in aanmerking komt, wordt het geweigerd en wordt het niet gepresenteerd aan de investeerders. Als een bedrijf in aanmerking komt voor een lening, laat ons scoringsmodel direct zien wat de kredietscore van het bedrijf is. De score zetten we om naar de categorieën die je kent: van A+ tot C. De rente wordt bepaald door de score en de looptijd van de lening. Daarom verschillen de rentepercentages binnen een categorie soms.

Stap 4: de kredietcommissie

Als alles in orde is, presenteren we het project aan het kredietcomité, waar minimaal 3 internationale directeuren het project bekijken voordat de lening wordt goedgekeurd. Wanneer zij hun go-ahead geven, zal het bedrijf een aanbod krijgen. Wanneer het bedrijf het aanbod accepteert, wordt het project gepresenteerd op het platform.

Stap 5: fraudepreventie

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om fraude te voorkomen. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde goede bedoelingen. Om fraude te voorkomen vergelijken we de informatie die we van het bedrijf hebben ontvangen met externe databases. Ook analyseren we de financiële stromen van de aanvrager. Verder controleren we wie de belangrijkste partners zijn en controleren we of het gevraagde bedrag aansluit bij het doel van de lening. De laatste fase omvat een background check van de ondernemer en een controle op de statuten van het bedrijf.

En dat is het! Het proces van begin tot eind. Het is een uitgebreid proces dat veel informatie uit verschillende bronnen verzamelt en continue wordt bijgewerkt met de economische context in het achterhoofd. Wij moedigen je altijd aan om de projectbeschrijving zelf te lezen en de financiële overzichten zelf te bestuderen. De financiële ratio’s die we verstrekken, helpen ook bij je beslissing. Het belangrijkste is immers dat je zelf vertrouwen hebt in je investering!

Was dit een antwoord op uw vraag?