Investeren en belastingen

Lees over hoe je jouw vermogen op October aangeeft bij de Belastingdienst.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het belastingtarief dat wordt toegepast op je inkomsten is afhankelijk van jouw fiscale woonplaats, niet van de herkomst van het project.

Als je een Nederlands fiscaal inwoner bent, houden wij geen belasting in op je inkomsten. De inkomsten die je behaalt op ons platform zijn inkomsten uit vermogen en vallen in box 3 onder “Beleggingen/andere bezittingen”. Vanwege de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 is de berekening van het box 3-inkomen gewijzigd. Vanaf 2023 wordt je vermogen uitgesplitst naar “Spaargeld” en “Beleggingen/andere bezittingen”. Het vermogen op October wordt gezien als een belegging. De Nederlandse Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van jouw vermogen. Dit fictieve rendement ligt bijvoorbeeld lager voor spaargeld dan voor beleggingen.

Het verschil met de voorgaande rekenmethode is dat er voorheen geen onderscheid werd gemaakt tussen spaargeld en beleggingen. Als je alleen spaargeld had, werd er toch vanuit gegaan dat je een deel daarvan belegde. Hierover werd dan een fictief rendement berekend.

October geeft de waarde van je vermogen op ons platform niet automatisch door aan de Belastingdienst; je dient mogelijk zelf de waarde van jouw vermogen op ons platform door te geven aan de Belastingdienst. Hiervoor ontvang je van ons een overzicht, welke je kunt vinden in jouw portfolio > belastingen. Meer informatie over belastingen vind je op de website van de Belastingdienst

Wanneer je nationaliteit niet overeenkomt met het land waar je woont, kunnen wij om een bewijs van je fiscale woonplaats vragen.

Fiscaal inwoner buiten Nederland

Als je een Frans fiscaal inwoner bent, zijn inkomsten onderworpen aan het progressieve tarief van de inkomstenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen. In de praktijk wordt een vast voorschot ingehouden op het moment van de betaling van de rente, wat overeenkomt met:

  • 12,8% van de rente voor de inkomstenbelasting

  • 17,2% van de rente voor sociale bijdragen (CGS, CRDS ....). 

Het ingehouden bedrag wordt dan in mindering gebracht op de totale inkomstenbelasting die je het volgende jaar moet betalen, ofwel terugbetaald krijgt in geval van een overschot (als terug te betalen kredietbelasting).

Je kunt deze fiscale opnames vinden op jouw Portfolio pagina in de sectie Eerdere terugbetalingen.

Als je een Spaans fiscaal inwoner bent, volgens de Spaanse wet, houdt October 19% van je inkomsten in als persoonlijke inkomstenbelasting, die wordt overgedragen aan de Spaanse belastingdienst.

Als je Italiaans fiscaal inwoner bent, wordt 26% van je inkomsten als voorschot ingehouden en aan de Italiaanse belastingdienst overgemaakt. De ontvangen rente moet worden aangegeven in je belastingaangifte.

Als je geen fiscaal inwoner van Frankrijk, Italië of Spanje bent, wordt er geen belasting ingehouden op je inkomsten en moet je dit zelf aangeven in het land waar je woont.

Hoe kan ik mijn fiscale woonplaats wijzigen?

Om je fiscale woonplaats te wijzigen stuur je ons een bewijs van je nieuwe fiscale woonplaats, bijvoorbeeld een belastingaangifte, op [email protected] of via de chat. Jouw fiscale woonplaats kan niet gedurende het jaar worden gewijzigd. Het team zal jouw fiscale woonplaats aan het einde van het jaar bijwerken.

Hoe wordt mijn ingehouden belasting weergegeven?

  • Het totale bedrag aan ingehouden belastingen vind je terug in het overzicht van jouw portfolio.

  • Het bedrag dat per project is ingehouden zie je in de export van je terugbetalingen, die je kunt downloaden vanaf jouw portfolio overzicht. 

  • Aan het begin van elk jaar ontvang je van ons een overzicht, welke je kunt vinden in jouw portfolio > belastingen.

Was dit een antwoord op uw vraag?