Het belastingtarief dat wordt toegepast op uw inkomsten is afhankelijk van uw fiscale woonplaats, niet van de herkomst van het project. 

Om te bepalen welk belastingtarief wij op uw inkomsten moeten toepassen, vragen wij u een bewijs van fiscale woonplaats te sturen als het land dat u op uw legitimatiebewijs staat niet overeenkomt met het adres dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven. 

Als u een Nederlands fiscaal inwoner bent, houden wij geen belasting in op uw inkomsten. De inkomsten die u behaalt op ons platform zijn inkomsten uit vermogen en vallen in box 3 onder "uitgeleend geld en andere vorderingen". De Nederlandse Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van uw vermogen. October geeft de waarde van uw vermogen op ons platform niet automatisch door aan de Belastingdienst; u dient mogelijk zelf de waarde van uw vermogen op ons platform door te geven aan de Belastingdienst. Hiervoor ontvangt u van ons een overzicht, welke u kunt vinden in uw portfolio > belastingen. Meer informatie over belastingen vindt u op de website van de Belastingdienst

Fiscaal inwoner buiten Nederland

Als u een Frans fiscaal inwoner bent, zijn inkomsten onderworpen aan het progressieve tarief van de inkomstenbelasting en de sociale zekerheidsbijdragen. In de praktijk wordt een vast voorschot ingehouden op het moment van de betaling van de rente, wat overeenkomt met:

  • 12,8% van de rente voor de inkomstenbelasting

  • 17,2% van de rente voor sociale bijdragen (CGS, CRDS ....). 

Het ingehouden bedrag wordt dan in mindering gebracht op de totale inkomstenbelasting die u het volgende jaar moet betalen, ofwel terug te betaald in geval van een overschot (als terug te betalen kredietbelasting).

U kunt deze fiscale opnames vinden op uw Portfolio pagina in de sectie Eerdere terugbetalingen.

Als u een Spaans fiscaal inwoner bent, volgens de Spaanse wet, houdt October 19% van uw inkomsten in als persoonlijke inkomstenbelasting, die wordt overgedragen aan de Spaanse belastingdienst.

Als u Italiaans fiscaal inwoner bent, wordt 26% van uw inkomsten als voorschot ingehouden en aan de Italiaanse belastingdienst overgemaakt. De ontvangen rente moet worden aangegeven in uw belastingaangifte.

Als u een geen fiscaal inwoner van Frankrijk, Italië of Spanje bent, wordt er geen belasting ingehouden op uw inkomsten en moet u dit zelf aangeven in het land waar u woont.

Hoe kan ik mijn fiscale woonplaats wijzigen?

Om uw fiscale woonplaats te wijzigen stuurt u ons een bewijs van uw nieuwe fiscale woonplaats, bijvoorbeeld een belastingaangifte, op [email protected] of via de chat. Uw fiscale woonplaats kan niet gedurende het jaar worden gewijzigd. Het team zal uw fiscale woonplaats aan het einde van het jaar bijwerken.

Hoe wordt mijn ingehouden belasting weergegeven?

  • Het totale bedrag aan ingehouden belastingen vindt u terug in het overzicht van uw portfolio.

  • Het bedrag dat per project is ingehouden ziet u in de export van uw terugbetalingen, die u kunt downloaden vanaf uw portfolio overzich. 

  • Aan het begin van elk jaar ontvangt u van ons een overzicht, welke u kunt vinden in uw portfolio > belastingen.

Heb je het antwoord gevonden?