Naar de hoofdinhoud
Alle collecties
Algemene voorwaarden October
Algemene voorwaarden October
Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Definities

Affiliate: iemand die een October-account opent met een promotiecode en €500 uitleent (of €200 als de Referrer loyaliteitsvoordelen heeft)
Analist: iemand die beoordeelt of het project in aanmerking komt voor financiering
JKP: Jaarlijks kostenpercentage
Kredietnemer: een bedrijf dat een lening heeft gekregen voor een project
Kredietnemersovereenkomst: een juridisch contract waarin de voorwaarden staan van een lening die de kredietnemer via de Website ontvangt van investeerders
Downloadbare Content: content die kan worden gedownload via de website
ECSP-Verordening: Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020
KYC-proces (Know Your Customer): proces om de identiteit van de gebruikers te verifiëren
Investeerder: iemand die geld uitleent
October: verwijst naar October SA en haar gerelateerde bedrijven
October-account: het account dat werd geopend op app.october.eu en de daaraan gekoppelde wallet
October Factory: een vermogensbeheerder die investeringen beheert en een vergunning heft bij de Autorité des Marchés Financiers onder het nummer GP-16000030
October IFP: een bedrijf dat gemachtigd is als (i) een Europese Crowdfunding Service provider onder de ECSP-Verordening door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution onder het nummer FP-2023-16 om het verstrekken van leningen via de website te faciliteren, en (ii) vertegenwoordiger van de Betaaldienstverlener Lemonway. October IFP staat ingeschreven in het REGAFI register onder het nummer 69593
Betaaldienstverlener: intermediair die October IFP een mandaat verleent om betalingsdiensten te verlenen en die op de website nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ verschijnt
Wallet: een betaalportefeuille die verbonden is aan het October-account
Project: het project waarvoor een kredietnemer financiering zoekt
Referrer: Investeerder die een promotiecode deelt met een Affiliate
Website: verwijst naar october.eu en app.october.eu
AVW: deze algemene voorwaarden van de website
Gebruiker: een Kredietnemer, een Investeerder of een partner van October

Voorwoord

Wij heten u welkom op october.eu en alle subdomeinen connect.october.eu en app.october.eu (Hierna de "Website"). Toegang tot de Website geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van deze AVW in zijn geheel.

Bij het betreden van de Website erkent de Gebruiker geïnformeerd te zijn dat de crowdfundingdiensten niet gedekt zijn door het depositogarantiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU en dat investeringen voor crowdfundingdoeleinden die via de Website zijn verworven, niet gedekt zijn door het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG.

October geeft geen investeringsadvies en doet geen aanbevelingen met betrekking tot de geschiktheid van een aanbod dat op de Website wordt gepubliceerd voor Gebruikers, wat door de Gebruikers uitdrukkelijk wordt aanvaard. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun investeringsbeslissingen.

De informatie over het aanbod van October Connect is te vinden in de sectie connect.october.eu. Deze sectie wordt beheerd en gepubliceerd door October SA.

De informatie voor professionele investeerders vindt u in de sectie nl.october.eu/investeerders/institutioneel/ die wordt aangeboden door October Factory. De andere delen van de Website worden beheerd en gepubliceerd door October IFP.

OVH (RCS Lille Métropole 424 761 419), een bedrijf gevestigd te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk, en Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 hosten de Site.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AVW valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Navigatie op de Website is onderworpen aan de geldende Europese en Franse wet- en regelgeving en aan deze AVW.

1. Toegang tot de Website

1.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot alle functies van de website, moet u meerderjarig zijn, niet worden beschouwd als een "US person" zoals gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst, een bankrekening hebben in de eurozone, een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.

Voor toegang tot sommige secties van de Website is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist, in welk geval het uw verantwoordelijkheid is om passende maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen, die u op elk moment kunt wijzigen, maar het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze secties kan worden beperkt om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen, en wij nodigen u uit om ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent.

U gaat ermee akkoord dat de informatie die u ons geeft en die wij opslaan correct is en bewijst wie u bent. Laat het ons weten als er wijzigingen zijn in deze informatie.

Als u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij uw toegang tot de website blokkeren. We laten het u weten als dit gebeurt.

1.2 Registratie Investeerders

1.2.1 Voorregistratie - Stap 1: Validatie van de AVW

Om de lijst met projecten op de Website te zien, moet u eerst de volgende dingen doen:

 • Meld u aan door uw naam, e-mailadres en een wachtwoord op te geven van ten minste 8 tekens dat 1 cijfer bevat.

 • Ga akkoord met de AVW en de voorwaarden van de Betaaldienstverlener. U kunt deze vinden op de pagina https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ Klik op het vakje om akkoord te gaan.

 • Controleer uw e-mail en klik op de link die we u hebben gestuurd om uw account te bevestigen.

  • We zullen u ook aanmelden voor e-mailcommunicatie over nieuwe projecten en tips en tricks. U kunt zich op elk moment weer afmelden.

  • Nu kunt u beslissen of u verder wilt gaan met het registratieproces of alleen de projecten wilt bekijken.

1.2.2 Voorregistratie - Stap 2: Beveiliging, Tweestapsverificatie en eenvoudige elektronische handtekening

Er wordt aanvullende informatie van u gevraagd, waaronder uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer.

Wanneer u investeert en leningsovereenkomsten ondertekent op de Website, is dat veilig. We gebruiken verificatie in twee stappen:

 • Bij de eerste stap voert u uw e-mailadres en wachtwoord in.

 • Bij de tweede stap sturen we u een sms met een code die u op de Website moet invoeren.

1.2.3 Registratie: KYC (Know Your Customer) Proces - Verificatie van uw identiteit

Als vertegenwoordiger van de Betaaldienstverlener, faciliteert October IFP crowdfunding en is het verplicht om te voldoen aan de regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. Om toegang te krijgen tot alle functies van de Website, inclusief investeren, moet u ten minste 3 documenten verstrekken:

 • Een kopie van 2 verschillende, geldige identiteitsdocumenten

 • Een persoonlijk bankafschrift of vergelijkbaar

October kan om aanvullende documenten vragen, afhankelijk van bijvoorbeeld het type bank dat u gebruikt of uw fiscale woonplaats.

Het proces om uw documenten en identiteit te verifiëren is handmatig en kan tot 2 werkdagen duren. Alle onjuiste of onregelmatige informatie kan leiden tot een onderzoek om fraude te voorkomen.

1.2.4 Algemene kennistoets en berekening van het nettovermogen

Aan het einde van het verificatieproces moet u een algemene kennistoets doen (in de vorm van een meerkeuzevragenlijst), om te beoordelen of de door October IFP aangeboden diensten geschikt zijn voor uw profiel. U moet deze test minstens om de 2 jaar opnieuw afleggen. Ten behoeve van deze test begrijpt u en erkent u het belang van het verstrekken van accurate en actuele informatie.

Zodra deze algemene kennistoets is voltooid, heeft u de mogelijkheid om bij October IFP een verzoek in te dienen om te worden behandeld als ervaren investeerder. In het geval van een dergelijk verzoek, begrijpt en erkent u dat u zich bewust bent van de gevolgen van het verlies van de bescherming die verbonden is aan de status van onervaren investeerder.

Als u een onervaren investeerder bent, moet u ook uw nettovermogen opgeven. Er wordt een rekentool ter beschikking gesteld om u te helpen met het bepalen van uw nettovermogen. De simulatie van uw vermogen om verlies te dragen wordt elk jaar opnieuw bekeken nadat de eerste simulatie is gemaakt.

Als u meer dan 1.000 euro of 5% van uw vermogen in één project investeert, krijgt u risicowaarschuwingen te zien en wordt u gevraagd om expliciet toestemming te geven voordat u verder gaat met de investering. In bepaalde omstandigheden kan October IFP een onervaren Investeerder ontzeggen om via de Website leningen te verstrekken onder de voorwaarden van de ECSP-Verordening.

1.2.5 Geld storten op uw October-account

Om te investeren op de Website zoals vermeld in artikel 2, moet u geld op uw October-account zetten. U kunt dit doen met een creditcard (tot €1.000 per transactie, met een limiet van €2.000 binnen 30 dagen) of door geld over te maken via een bankoverschrijving.

1.3 Registratie Kredietnemers

1.3.1 Gratis en vrijblijvend nagaan of uw bedrijf in aanmerking komt voor de October financiering

Om erachter te komen of uw bedrijf in aanmerking komt voor October financiering, gaat u naar deze link: nl.october.eu/borrow. U moet het KVK-nummer van uw bedrijf, het gewenste financieringsbedrag en het doel van de financiering opgeven.

Om de resultaten van uw geschiktheidstest te krijgen, moet u zich registreren en uw e-mailadres controleren voor de bevestiging en financieringsvereisten.

1.3.2 Voorbereiding van het financieringsdossier en analyse

Om financiering aan te vragen, moet u een aantal documenten opsturen, zoals (niet-volledige lijst):

 • Uw afgetekende jaarrekeningen;

 • Uw bankafschriften.

Een analist kan per e-mail en telefoon contact met u opnemen om uw behoeften te begrijpen en kan om meer documenten vragen als dat nodig is. De analist zal uw leningaanvraag vervolgens formeel voorleggen aan het Investeringscomité van October Factory. Na validatie van uw leningaanvraag door dit comité, zal October IFP beslissen of u in aanmerking komt voor de crowdfundingdiensten.

1.3.3 KYC (Know Your Customer) Proces – Verificatie van de identiteit van uw onderneming en de identiteit van de verantwoordelijke(n) die bevoegd is/zijn om de onderneming te vertegenwoordigen

October Factory is onderworpen aan de geldende regelgeving met betrekking tot de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, en om deze reden moeten wij de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de transactie en de managers van de onderneming valideren in combinatie met de kredietanalyse.

Elke onjuiste of onregelmatige verklaring kan onderworpen worden aan een specifieke procedure om fraude te voorkomen.

Door deze AVW te aanvaarden, bevestigt u in het bijzonder dat:

 • u geen strafblad heeft met betrekking tot overtredingen van nationale regels op het gebied van handelsrecht, insolventierecht, financiële diensten, antiwitwasrecht, fraudewetgeving of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen; en

u niet gevestigd bent in een niet-coöperatief rechtsgebied, zoals erkend door het relevante beleid van de Europese Unie, of in een derde land met een hoog risico overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/849.

1.3.4 Aanvaarding van de leningofferte / Elektronische handtekening

Aan het einde van de beraadslagingen van het October Factory Investment Committee en het October IFP zullen wij u informeren over de aanvaarding of weigering van de financiering van uw Project, en u erkent uitdrukkelijk dat deze beslissing naar behoren wordt genomen en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de beslissing tot weigering.

Als we uw Project goedkeuren, plaatsen we het pas op de Website nadat u onze Kredietnemersovereenkomst heeft ondertekend. Deze overeenkomst bevat de informatie die u ons heeft gegeven in stap 1.3.1 tot 1.3.4 van de AVW, en vertelt u ook over de lening die u krijgt (hoeveel, voor hoe lang, tegen welk rentetarief, met welke kosten en commissies, en wat het geschatte JKP is). Het bevat ook de wettelijke voorwaarden voor het plaatsen van uw Project op de Website.

U moet de Kredietnemersovereenkomst doornemen en ondertekenen, handmatig of elektronisch.

1.3.5. Mogelijke annulering van de leningofferte

Als October IFP redelijkerwijs een omissie, fout of onnauwkeurigheid in de door u verstrekte informatie vaststelt die een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op het verwachte uitkomst van de leningofferte, wordt u verzocht deze informatie onmiddellijk aan te vullen of te corrigeren.

Bij gebrek aan een dergelijke onmiddellijke wijziging, kan October IFP:

 • het leningaanbod op de Website stopzetten totdat de informatie is aangevuld of gecorrigeerd, maar niet langer dan 30 kalenderdagen ; en

 • bij gebrek aan de gepaste correctie of wijziging binnen de 30 kalenderdagen, wordt het leningaanbod geannuleerd.

2. Gebruik van de Website

Om onze Website te kunnen gebruiken, moet u beschikken over de juiste hardware en software voor het internet.

Wij willen u eraan herinneren dat het internet niet 100% veilig is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen met uw gegevens, zoals fouten, vertragingen of virussen. We hebben geen controle over communicatielijnen, computerapparatuur of software, en we zijn niet verantwoordelijk als iemand uw gegevens, informatie of andere inhoud zonder toestemming gebruikt.

Op beveiligde delen van de Website kunt u meer te weten komen over investeren of geld lenen. U kunt geld uitlenen aan bedrijven of lenen van particulieren.

U stemt ermee in om de informatie op de Website alleen te gebruiken om te beslissen of u geld wilt uitlenen of lenen.

Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u eventuele schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de service, direct of indirect, aan October vergoedt.

Onthoud dat u dit niet mag doen:

 • Inhoud delen die schadelijk, lasterlijk of kwaadaardig is, of iemands privacy schendt.

 • De Website gebruiken voor politiek, propaganda of reclame.

 • Inhoud delen die ongepast is voor kinderen.

 • Iets illegaals doen, zoals iemands software of foto's stelen.

 • Een valse naam gebruiken of slechte dingen over iemand zeggen.

October is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van de Website.

2.1 Diensten aangeboden op de Website

2.1.1. U wilt investeren op de Website

Met het October-account kunt u uw geld investeren in leningen aan bedrijven. U kunt een October-account openen en vanaf €20 investeren in bedrijven die door onze analisten zijn geselecteerd. Kies de bedrijven die u goed vindt, investeer met een paar klikken en ontvang maandelijkse betalingen. Lees de algemene voorwaarden van onze Betaaldienstverlener of een door October IFP gemandateerde tussenpersoon die op de Website te vinden zijn op nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ en die beschrijven hoe betalingen en terugbetalingen op uw October-account werken.

Het uitlenen van geld aan kleine en middelgrote ondernemingen brengt het risico met zich mee dat de uitgeleende bedragen geheel of gedeeltelijk verloren gaan, en vereist dat u de geleende bedragen gedurende de looptijd van de leningen vastzet. Diversifieer uw investering in meerdere projecten om het risico van wanbetaling en verlies op een bepaald project te compenseren. Diversificatie is cruciaal voor elke investeerder op een platform zoals het onze. Neem de tijd om te reflecteren en lees de documentatie die beschikbaar is op de Website en controleer alle informatie die u nuttig acht voordat u een beslissing neemt.

October IFP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van de leningen die u op de Website verstrekt. U behoudt het volledige initiatief en de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt bij het toekennen van leningen op de Website.

2.1.2 U wilt lenen op de Website

Als u een onderneming bent in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Nederland, kunt u een lening aanvragen om een project te financieren.

October beoordeelt uw aanvraag en verbindt u met potentiële investeerders. U moet nauwkeurige informatie verstrekken over uw bedrijf en project.

Lees voordat u onze diensten gebruikt de algemene voorwaarden van onze Betaaldienstverlener of een door October IFP gemandateerde tussenpersoon die op de Website staan op nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/

Geld lenen kan riskant zijn, dus zorg ervoor dat u het zich kunt veroorloven om het terug te betalen.

We geven geen financieel advies en zijn niet verantwoordelijk voor financiële of fiscale kwesties met betrekking tot uw lening. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheren van uw eigen Project en het terugbetalen van leningen die u via de Website ontvangt.

2.1.3 U wilt October introduceren aan uw kennissen

Investeerders ontvangen een unieke promotiecode die ze kunnen delen met hun kennissen. De promotie werkt als volgt: als een Referrer zijn code deelt met een Affiliate, ontvangen beiden een bonus van €20 wanneer de Affiliate een October-account opent met de promotiecode en €500 uitleent (of €200 als de Referrer loyaliteitsvoordelen heeft).

Investeerders kunnen tot €200 aan bonussen verdienen door de Website aan mensen voor te stellen. Zodra ze deze limiet hebben bereikt, zullen Referrers geen bonus meer ontvangen. Om bonussen te blijven verdienen, moeten Referrers professionele partners worden van October IFP en een contract tekenen met October IFP. Dit contract zal de voorwaarden definiëren waaronder Referrers betaald zullen worden om October IFP te introduceren bij mensen die geïnteresseerd zijn in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Om een partnerschap met October IFP aan te gaan, neem contact met ons op via [email protected]

2.2 Downloadbare content

Op de Website kunnen we downloadbare content aanbieden. Door deze content te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord met deze AVW.

Wij staan u toe de downloadbare content te gebruiken voor uw eigen persoonlijk en privégebruik, gratis en zolang de inhoud wordt beschermd door het auteursrecht. U kunt dit recht niet overdragen aan iemand anders en u hebt onze toestemming nodig om de downloadbare content te reproduceren, wijzigen, vertegenwoordigen of distribueren.

2.3 Persoonsgegevens

Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

3. Tariefvoorwaarden

Raadpleeg ons tariefbeleid voor meer informatie over de prijzen van de diensten die op de Website worden aangeboden.

4. Belastingen

Op de Website vindt u informatie over belastingen. Gelieve er rekening mee te houden dat deze informatie enkel als referentie dient en geen fiscaal advies vormt. October IFP is niet verantwoordelijk voor de financiële of fiscale gevolgen van leningen die op de Website worden verstrekt of ontvangen. Wij raden u aan uw eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen om uw eigen situatie te beoordelen.

5. Overeenstemming over bewijs

De aanvaarding van de AVW op elektronische wijze heeft tussen de partijen dezelfde bewijskracht als de papieren overeenkomst.

Elektronische documenten die in computersystemen worden bewaard, zijn veilig en worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de partijen.

Contractuele documenten worden opgeslagen op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden gebruikt.

6. Leningsovereenkomsten

6.1 Leningsovereenkomsten ondertekend door Investeerders

Door akkoord te gaan met de AVW, aanvaardt u als Investeerder dat het ondertekenen van leningsovereenkomsten op de Website de volgende stappen met zich meebrengt, die een eenvoudige elektronische handtekening vormen volgens artikel 1365 e.v. van het Burgerlijk Wetboek:

 • Stap 1: Registreren op de Website volgens artikel 1 van de AVW.

 • Stap 2: Een Project en een investeringsbedrag kiezen.

 • Stap 3: Tijdens het ondertekeningsproces vatten we de belangrijke details van de transactie samen. U moet nogmaals aangeven dat u akkoord gaat met de AVW, het vakje voor aanvaarding aanvinken en op "valideren" klikken om aan te tonen dat u bereid bent de overeenkomst te ondertekenen. U kunt de overeenkomst openen en downloaden vanuit uw persoonlijke omgeving op de Website.

 • Stap 4: Bevestig uw identiteit door de code die u per sms is toegestuurd in te voeren in het daarvoor bestemde veld op de Website om de handtekening te voltooien en aan te tonen dat u instemt met de transactie.

Als u een niet onervaren Investeerder bent, heeft u recht op een bedenktijd van 4 kalenderdagen, waarbinnen u op elk moment uw aanbod om te investeren of uw interesse in het crowdfundingaanbod kunt herroepen zonder opgaaf van reden en zonder een boete te betalen. De bedenktijd gaat in op het moment van het aanbod om te investeren of de uiting van interesse.

Voor het verstrijken van deze termijn kunt u van dit recht gebruik maken door uw verzoek via de Website, via de chat op de Website of via [email protected] in te dienen.

6.2 Beheer van de terugvordering van de leningscontracten van Finsquare

Na de overname Invex (onder de commerciële naam Finsquare) door October SA, is October Factory verantwoordelijk voor de minnelijke incassoprocedures die aanvankelijk door Invex werden bemiddeld.

In geval van betalingsachterstand of wanbetaling van de kredietnemer in het kader van de leningsovereenkomsten zorgt October Factory namens de investeerders voor de minnelijke of gerechtelijke incasso van de leningen en neemt zij alle nodige maatregelen (of laat deze nemen) om de leningen te innen en, indien van toepassing, de onderschreven garantie in werking te stellen.

October Factory zorgt voor de minnelijke incasso namens alle investeerders van hetzelfde project.

Voor elke handeling die zij in dit kader verricht, vermeldt October Factory haar bevoegdheid om op te treden in naam en voor rekening van de investeerders met betrekking tot hetzelfde project en de rechten van de investeerders ten opzichte van de kredietnemer, in het bijzonder elke vordering in het kader van een collectieve procedure van de kredietnemer.

October Factory kan alle akten, documenten, contracten met betrekking tot de leningen waarmee het project werd gefinancierd, alsook de garanties en de informatie die ze bevatten, gebruiken voor de acties die nodig zijn om de leningen terug te vorderen, binnen de grenzen van de eventuele vertrouwelijkheidsclausules die erin zijn opgenomen en de verplichte wettelijke en reglementaire bepalingen.

October Factory heeft het recht om, in naam en voor rekening van de investeerders, te heronderhandelen over en in te stemmen met een aanpassing van de leningen en alle akten te ondertekenen die nodig zijn voor een dergelijke aanpassing, op voorwaarde dat deze aanpassing het volgens October Factory mogelijk maakt om de invordering te versnellen of te verbeteren of om een verslechtering of een verlies van de nominale waarde van de leningen te voorkomen, op voorwaarde dat de investeerders op voorhand op de hoogte worden gebracht van de voorgestelde aanpassingen.

Bij deze invorderingsacties en eventuele heronderhandelingen moet October Factory ervoor zorgen dat zij altijd handelt in overeenstemming met wat zij als het beste belang van alle investeerders van het project van de kredietnemer beschouwt.

October Factory verklaart dat zij alle formaliteiten heeft vervuld die door de toepasselijke regelgeving worden vereist om geldig gemachtigd te zijn om schuldvorderingen voor rekening van anderen te innen, met name, in het geval van Frankrijk, de formaliteiten waarnaar wordt verwezen in de artikelen L. 124-1 en R. 124-1 tot R. 124-7 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (codificatie van decreet nr. 96-1112 van 18 december 1996 tot regeling van personen die minnelijke schuldvorderingen voor rekening van derden innen) October Factory verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van haar inningsmandaat de toepasselijke lokale wetgeving te handhaven.

6.3 Overdracht van vorderingen

Op dit moment kunt u uw vorderingen niet overdragen op de Website. Als u besluit om uw vorderingen aan iemand anders over te dragen, is het aan u om ervoor te zorgen dat u dit op legale wijze doet en dat u alle gemaakte afspraken nakomt, zoals het doorsturen van betalingen. October IFP kan uw portfolio niet veranderen en zal de leningen beheren alsof ze nog steeds van u zijn.

7. Informatie op de Website

7.1 Algemene bepalingen

Wij streven ernaar u nauwkeurige en actuele informatie op de Website te geven. Aangezien gegevensoverdracht en informatie via het internet echter onbetrouwbaar kan zijn, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website accuraat is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.

Houd er rekening mee dat er fouten of onvolledigheden kunnen voorkomen in de informatie die beschikbaar is op de Website, met name als gevolg van tussenkomst van derden. Wij moedigen u aan om ons op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden of onvolledigheden door een e-mail te sturen naar [email protected].

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod om een contract aan te gaan, noch enige vorm van advies of aanbeveling. October IFP geeft geen financieel of fiscaal advies.
Raadpleeg voor advies uw gebruikelijke adviseurs, met name op juridisch en fiscaal gebied.
October IFP is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de informatie op de Website.

7.2 Hyperlinks

De links op de Website kunnen u naar andere websites brengen waarover wij geen controle hebben. We hebben deze links opgenomen om je te helpen navigeren op het internet, maar het is aan u om te beslissen die andere websites te bezoeken.
Als u hyperlinks naar deze Website wilt maken, stuur dan eerst een e-mail naar [email protected] om toestemming te krijgen.

8. Het sluiten van uw October-account

8.1 Op verzoek van een Gebruiker

Als u geen deel uitmaakt van een leningsovereenkomst, kunt u uw October-account op elk moment sluiten. Als u wel deel uitmaakt van een leningsovereenkomst, moet u wachten tot deze eindigt voordat u uw October-account kunt sluiten.

Door uw account te sluiten, gaat u ermee akkoord dat:

U geen toegang meer heeft tot uw October-account.
U geen informatie of mogelijkheden meer krijgt van de Website.
U geen gebruik meer kunt maken van de diensten van de Website.
Om uw October-account te sluiten, stuurt u een e-mail naar [email protected] vanaf uw geregistreerde e-mailadres en vertelt u hun dat u uw account wilt sluiten.

Zorg ervoor dat u geen saldo meer heeft op uw October-account voordat u het verzoek verstuurt om uw account te sluiten.

U ontvangt binnen 30 dagen na het sluiten van uw account een bevestigingsmail van October IFP.

8.2 Op verzoek van de Betaaldienstverlener

De Betaaldienstverlener die October IFP heft aangesteld als vertegenwoordiger is Lemonway, een betalingsinstelling die erkend is door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution onder het identificatienummer 53014.

Zoals vermeld in artikel 18(2) van de AVW van Lemon Way, kan Lemon Way naar eigen oordeel de Wallet van een Gebruiker sluiten. Indien dit gebeurt, zal October IFP ook het October-account van de Gebruiker sluiten. Zelfs als de investeerder nog steeds leningen onder aflossing heeft. Dit is wat October IFP vervolgens zal doen:

 • October IFP kan uw leningen terugkopen tegen de volgende waarde:

  • Het uitstaande kapitaal voor leningen zonder betalingsproblemen.

  • Een gereduceerd bedrag (40-100%) van het uitstaande kapitaal) voor alle andere situaties, naar beoordeling van October IFP.

 • October IFP kan aanbieden om vorderingen en leningen terug te kopen.

  • Als u dit accepteert wordt er een overeenkomst voor de overdracht van vorderingen getekend tussen u en October IFP. U ontvangt dan het geld op uw October-account. U moet het beschikbare saldo van uw October-account afhalen. Na de overdracht zal October IFP de rekening sluiten en u via e-mail op de hoogte stellen.

  • Als u het aanbod afwijst, sluit October IFP het account en stelt u via e-mail op de hoogte. U ontvangt geen terugbetaling van kredietnemers.

8.3 Bij besluit van October

Een October-account kan worden gesloten of geblokkeerd door October IFP als een van de volgende dingen gebeurt:

 • Onregelmatig gebruik van het October-account

 • Verwerpelijk gedrag, in het bijzonder fraude

 • Weigering om belangrijke informatie of context te geven

 • Verstrekken van vervalste of onjuiste documenten

 • Het account wordt langer dan een jaar niet gebruikt

October IFP zal besluiten om deze actie te ondernemen als:

 • De Gebruiker zich niet houdt aan de regels in de AVW

 • De Gebruiker verkeerde of onvolledige informatie geeft

 • Er een risico is op fraude of illegale activiteiten

 • Er veel terugbetalingen, geannuleerde opdrachten of ongeautoriseerde opdrachten zijn

October IFP zal u vertellen waarom ze besloten hebben om uw October-account te sluiten. October IFP kan u het account opnieuw laten gebruiken, maar dat hoeft niet.

October IFP kan om meer documenten vragen, en ze kunnen u de rekening weer laten gebruiken als ze de informatie bekijken en van mening zijn dat het in orde is. Maar als er nog steeds problemen zijn, wordt het account permanent geblokkeerd.

9. Intellectueel Eigendom

De Webite en alle onderdelen ervan (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video’s, etc.) worden beschermd door intellectueel eigendom.

We hebben veel tijd en geld gestoken in het maken van deze Website, dus tenzij anders vermeld, mag u de Website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

U mag de Website (of een deel ervan) niet gebruiken, kopiëren of tonen voor andere doeleinden, inclusief het verdienen van geld.

10. Verwijzingen

In zeldzame gevallen kunnen we u toestemming geven om delen van of de hele Website te kopiëren of te tonen op specifieke platforms. Om toestemming te vragen, stuur een e-mail naar [email protected] of per post naar October, 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs.

11. Klachten

11.1 U bent Investeerder, Kredietnemer of Partner van October

De klachtenprocedure van October IFP is beschikbaar via deze link.

11.2 U bent een professionele investeerder

De klachtenprocedure van October Factory is hier beschikbaar.

11.3. U valt niet onder een van de hierboven vermelde gevallen

In alle andere gevallen kunt u uw klacht sturen naar [email protected].

12. Kredietbeleid en kredietscoremethode

Het kredietbeleid en de kredietscoremethode die door October IFP worden toegepast, zijn beschikbaar via deze link https://help.october.eu/nl/collections/5411796-beleid.

13. Wijziging van de Website en voorwaarden

We kunnen de inhoud en informatie op de Website en de AVW op elk moment wijzigen, vooral om nieuwe wetten of regels te volgen of om de website te verbeteren. Alle wijzigingen worden toegevoegd aan de AVW.

Als we de AVW wijzigen en u de Website blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe AVW accepteert.

Was dit een antwoord op uw vraag?