Wanneer u investeert via ons platform tekent u een leningsovereenkomst via ons platform met de kredietnemer. 

Wanneer October om wat voor reden dan ook de activiteiten staakt, gebeurt er het volgende:

  • Onze incassopartner, Slimpay, zal kredietnemers blijven incasseren.
  • Onze betaaldienstverlener, Lemon Way, zorgt voor de geldstroom tussen kredietnemers en investeerders. U wordt nog steeds maandelijks vergoed op uw wallet. Ook, kunt u geld van uw wallet blijven opnemen. Het is alleen niet mogelijk om nog geld op uw wallet te storten, omdat er geen nieuwe projecten worden gepubliceerd.

Een deel van de vergoeding die kredietnemers per maand aan October betalen wordt gebruikt om de partijen te betalen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de geldstromen nadat October haar activiteiten heeft gestaakt. 

Het geld op uw October-account wordt niet door ons beheerd. Uw geld staat op een wallet die wordt beheerd door onze betaaldienstverlener Lemon Way. Uw wallet staat los van October een haar activiteiten. 

Heeft u het antwoord gevonden?