Alle collecties
Investeren op October
Lenen aan bedrijven
Regels bij het lenen aan projecten uit verschillende landen
Regels bij het lenen aan projecten uit verschillende landen

Lees hoeveel je kunt uitlenen op October en de beperkingen per land.

Jorn van Duijnhoven avatar
Geschreven door Jorn van Duijnhoven
Meer dan een week geleden bijgewerkt
 • Je kunt tot €2.000 per project uitlenen. Afhankelijk van het type project kan een lagere limiet gelden.

 • Voor Spaanse en Nederlandse projecten gelden bepaalde investeringsbeperkingen

 • De plaatselijke regelgeving kan van invloed zijn op je vermogen om een project te lenen

 • Je kunt helaas niet investeren in de Duitse projecten.

Onze missie is om het Europe of Savings te creëren: Europese kredietverstrekkers de mogelijkheid bieden om rechtstreeks in Europese bedrijven te investeren. In deze handleiding stellen wij je de investeringsregels voor, afhankelijk van het land van herkomst en de omvang van de projecten.

Beperkingen per land

Om particuliere investeerders te beschermen tegen té hoge en té risicovolle investeringen, worden door regelgevers en toezichthouders verschillende beperkingen opgelegd. Deze beperkingen verschillen per land en hebben invloed op hoeveel je kunt investeren: 

Frankrijk 🇫🇷 en Italië 🇮🇹

 • Particuliere investeerders kunnen tot €2.000 euro per project uitlenen. Deze limiet is door de Franse toezichthouder is ingesteld, om ervoor te zorgen dat investeerders hun portfolio diversifiëren,

 • Er zijn geen andere beperkingen voor investeerders uit Frankrijk en Italië. 

Nederland 🇳🇱

 • Particuliere investeerders kunnen tot €2.000 per project uitlenen.

 • Het uitstaande kapitaal van een Nederlandse investeerder mag maximaal €80.000 zijn. Een Nederlandse investeerder kan het uitstaande bedrag op €80.000 houden door kapitaalaflossingen te herinvesteren. 

 • Ook als je geen Nederlandse investeerder bent (o.b.v. fiscaal inwonerschap), mag het uitstaande kapitaal in Nederlandse projecten nooit meer dan €80.000 zijn.

Spanje 🇪🇸

 • Ook Spaanse investeerders kunnen tot €2.000 per project uitlenen.

 • Particuliere investeerders kunnen tot €10.000 per jaar uitlenen aan Spaanse projecten. Om meer uit te lenen aan Spaanse projecten, moet je een geaccrediteerde investeerder worden. Hiervoor is het volgende nodig:

 • Een bewijs dat je jaarinkomen hoger is dan €50.000 of dat je meer dan €100.000 aan financiële activa heeft.

 • Een ingevuld aanvraagformulier. Stuur een berichtje in de chat of naar [email protected] voor het formulier. 

Beperkingen per project soort

Projecten gefinancierd door particuliere en institutionele investeerders

Kleine projecten van €100.000 en minder worden meestal snel gefinancierd. Daarom hebben wij een limiet ingesteld van €100 per investeerder, per project. Zo krijgen zoveel mogelijk investeerders de mogelijkheid te investeren. Voor projecten groter dan €100.000 is de limiet €2.000.

Deze limiet heeft geen invloed op de verdeling tussen particuliere en institutionele investeerders. Ter herinnering, institutionele investeerders financieren een project altijd voor minimaal 51%. Wanneer de overige 49% niet door particuliere investeerders wordt gefinancierd, vult het fonds het restant aan.  

Projecten uitsluitend gefinancierd door particuliere investeerders

Sommige projecten worden uitsluitende gefinancierd door particuliere investeerders. Hoewel dit projecten kleiner dan €100.000 zijn, geldt er limiet van €2.000 per investeerder, per project. Waarom? Zo geven we ook de kans aan investeerders die grotere bedragen per project investeren om mee te doen aan deze projecten en hebben investeerders meer flexibiliteit om te bepalen welk bedrag zij investeren. Ter herinnering, wij geloven dat een goed gediversifieerde portfolio minimaal 100 project bevat.

Projecten geweigerd aan particuliere investeerders

Gebaseerd op je fiscale woonplaats

Een aantal projecten kunnen worden geweigerd aan sommige investeerders wegens wet- en regelgeving. De wetgeving verschilt van land tot land: indien een project niet in overeenstemming is met de plaatselijke wet- en regelgeving, kan het worden geweigerd aan de investeerders van dat land.

De projecten die voor een crowdfunding in aanmerking komen, zijn niet overal hetzelfde. Zo staat de Franse wet bijvoorbeeld niet toe dat Franse particuliere investeerders investeren in een project als doel heeft een andere lening te herfinancieren. In dat geval wordt het project geweigerd aan Franse fiscaal ingezetenen, maar is het wel toegankelijk voor investeerders die wonen in landen waar dit wel mogelijk is.

De garanties die voor een project worden gevraagd, kunnen ook gevolgen hebben voor je vermogen om voor dat project een lening te verstrekken. In Spanje staat de lokale wetgeving niet toe dat Spaanse particuliere investeerders deelnemen aan een project dat wordt gegarandeerd door een onderpand, met inbegrip van onroerend goed of een pandrecht op de aandelen van de onderneming. Daarom zullen deze projecten niet worden opengesteld voor particuliere investeerders die in Spanje wonen.

Er kunnen ook beperkingen worden opgelegd indien het aanbieden van een project aan bepaalde landen administratieve complicaties zou meebrengen voor de kredietgevers of voor October.

Duitse projecten 🇩🇪

Duitse particuliere investeerders mogen niet investeren via October. Daarnaast mogen particuliere investeerders uit andere landen ook niet investeren in Duitse projecten.

De Duitse toezichthouder vereist het gebruik van een zogenaamde fronting bank. Door de kosten en beperkingen van een dergelijke fronting bank, past de invoering hiervan niet bij ons platform. Duitse projecten worden uitsluitend gefinancierd door het October fonds.

Wij hebben vertrouwen dat de regelgeving, met name op Europees niveau, zal veranderen, waardoor ook Duitse projecten via het platform kunnen worden gefinancierd.

Was dit een antwoord op uw vraag?