Alle collecties
Investeren op October
Mijn October-account
Verordening inzake Europese Crowdfundingdienstverleners (ECSP): Wat staat ons te wachten?
Verordening inzake Europese Crowdfundingdienstverleners (ECSP): Wat staat ons te wachten?

Veranderingen voor crowdfundingplatforms met de aankomende ECSP-regelgeving en wat dit betekent voor investeerders op October.

Nicolas CHECK avatar
Geschreven door Nicolas CHECK
Meer dan een week geleden bijgewerkt
  • De Verordening inzake Europese Crowdfundingdienstverleners (ECSP) bevat uniforme regels in de gehele EU voor het aanbieden van investerings- en leninggerelateerde crowdfundingdiensten

  • October zal dergelijke regels aannemen en is al begonnen met het doorvoeren van wijzigingen

  • De meeste wijzigingen worden in november 2023 geïmplementeerd


De verordening inzake European Crowdfunding Service Providers, beter bekend als ECSP, is een reeks voorschriften die door de Europese Unie zijn geïmplementeerd en waarin uniforme regels zijn vastgelegd om crowdfundingplatforms te reguleren.

Deze regelgeving is bedoeld om een gestroomlijnd kader voor crowdfunding in de hele EU te creëren, waardoor het voor nieuwe crowdfundingplatforms eenvoudiger wordt om de markt te betreden en investeerders beter worden beschermd.

Net als alle andere crowdfundingbedrijven moet October in november 2023 voldoen aan de ECSP-normen en hier krijg je de gelegenheid om inzicht te krijgen in de impact van deze veranderingen binnen onze gemeenschap van particuliere investeerders.


Wat verandert er op ons platform en voor onze investeerders?

Sommige van de volgende implementaties zijn al van start gegaan en ze zullen allemaal voor de gevraagde deadline (november 2023) worden uitgevoerd. Al deze wijzigingen werden onderworpen aan strenge controles en goedkeuring door de Franse Autoriteit voor Prudentieel Toezicht en Resolutie (ACPR) om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de EU-vereisten.

‣ Nieuwe vragen voor de kennistoets: ✅

Om de veiligheid en het bewustzijn van de investeerders te garanderen, zal October extra bescherming implementeren in de onboarding en uitleenprocessen van onze investeerders, zoals een aantal nieuwe vragen op de investeerderstest die alle investeerders moeten invullen wanneer ze investeren op het platform van October. Met de nieuwe regelgeving zal deze test 2 jaar geldig zijn en daarna opnieuw worden gevraagd om de kennis over geld uitlenen op te frissen.

‣ Berekening nettovermogen en verliessimulator in investeerdersaccounts: ✅

Samen met de nieuwe versie van onze kennistest zullen een berekening van het nettovermogen en een verliessimulator worden opgenomen in het onboardingproces van investeerders en in hun October accounts. Deze berekeningen moeten één keer per jaar worden herhaald. De tool simuleert het vermogen van investeerders om verliezen te dragen op basis van hun inkomen. Het belangrijkste doel is om het bewustzijn over de leencapaciteit te vergroten en waarschuwingen weer te geven bij het bereiken van de vastgestelde investeringslimieten. Informatie over het nettovermogen wordt alleen gebruikt voor het weergeven van risicowaarschuwingen, zoals wordt beschreven in de volgende paragraaf.

‣ Risicowaarschuwingen gebaseerd op nettovermogen en leenbedragen: ✅

Met de implementatie van de berekening van het nettovermogen zorgt October er ook voor dat er een risicowaarschuwing wordt weergegeven telkens wanneer een investeerder vraagt om een bedrag te investeren dat hoger is dan:

  • €1.000

  • 5% van hun nettovermogen

Deze waarschuwingen geven investeerders de mogelijkheid om door te gaan of niet, door expliciet om erkenning van de potentiële risico's te vragen.

‣ Een nieuwe categorie investeerders: gevorderde investeerders: 🔜

In overeenstemming met de ECSP-regelgeving krijgen onze particuliere investeerders de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om te worden beschouwd als gevorderde investeerders.

Deze nieuwe categorie zal beschikbaar zijn voor investeerders die voldoen aan bepaalde financiële criteria, die zullen worden beoordeeld aan de hand van een specifiek model dat elke investeerder die een geavanceerde investeerder wil worden, kan aanvragen bij het October team.

Als gevorderde investeerder wordt de eerder genoemde bescherming weggehaald, zolang investeerders deze status behouden.

‣ Integratie en publicatie van KIIS investeringsinformatie voor nieuwe projecten: ✅

Deze behoefte aan transparantie en efficiëntie zal ook gevolgen hebben voor potentiële kredietnemers die een beroep doen op October voor hun investeringsaanvragen: bedrijven zullen een specifiek formulier moeten invullen ("Key Investment Information Sheet"). KIIS-documenten moeten beschikbaar zijn voor elk project op elk crowdfundingplatform, zodat je projecten tussen platforms kunt vergelijken.

‣ Update krediet- en prijsbeleid: ✅

Om transparantie binnen onze gemeenschap te garanderen, worden zowel ons krediet- als tariefbeleid gepubliceerd op de website van October. Hierdoor zullen onze investeerders beter begrijpen hoe we projecten selecteren en hoe we de bijbehorende leningsvoorwaarden en prijzen bepalen. Via de onderstaande links kan je het krediet- en tariefbeleid lezen:

‣ Belangenverstrengeling vermijden:✅

Wij waarderen dat de medewerkers van October, net als particuliere investeerders, leningen verstrekken op het platform, omdat wij dit zien als een afstemming van belangen. Toch zal dit met de nieuwe regelgeving niet langer mogelijk zijn. De medewerkers van October kunnen niet meer zelf als particuliere investeerders leningen verstrekken voor projecten, maar krijgen daartoe alleen de kans via de October Fondsen.


Twee van onze hoofddoelen zijn een geïnformeerde gemeenschap en een duidelijke en transparante omgeving. Daarom zullen verdere implementaties altijd worden gedeeld en zal deze handleiding hierop worden aangepast. In het geval van grote veranderingen of belangrijk nieuws zal ons team je ook informeren via andere kanalen.

Was dit een antwoord op uw vraag?