• Staatsgaranties verbeteren de toegang tot krediet voor bedrijven tijdens de corona crisis.

  • Ongeveer 65% van het kapitaal wordt gedekt door de Nederlandse staatsgarantie (BMKB-C).

  • Er zijn 2 soorten projecten met een Nederlandse staatsgarantie: Corona Snelkrediet projecten en standaard BMKB-C projecten.

  • De Nederlandse staat is per 30 juni 2022 gestopt met het verstrekken van Nederlandse staatsgegarandeerde leningen. Vanaf die datum verstrekt October geen Covid-gerelateerde SGL's meer.

In Nederland hielp de overheid het MKB tijdens de coronacrisis met staatsgaranties. In het kader van de BMKB-C-regeling verstrekt de Nederlandse overheid een gedeeltelijke garantie voor leningen aan bedrijven die kapitaal nodig hebben tijdens de coronacrisis. Ook October was toegelaten tot de financiële instellingen die aanspraak kon maken op deze garantie.

Wat is de Nederlandse staatsgarantie?

Uit angst voor een kredietcrisis en uiteindelijk het faillissement van bedrijven, verminderen overheden het risico voor kredietverstrekkers. Dat werd gedaan door middel van staatsgaranties. Met een staatsgarantie dekt de overheid een deel van het verlies in het geval van een default. Met andere woorden, als een bedrijf de lening niet kan terugbetalen, zal de staat de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Op die manier maakt de overheid het voor u, als investeerder, aantrekkelijker en verantwoord om toch aan een bedrijf te lenen.

Met de huidige regeling dekt de Nederlandse overheid ongeveer 65% van uw uitstaand bedrag.

Berekening: De Nederlandse overheid staat garant voor 75% van een lening. Wanneer er spraken is van een default, wordt 90% van het verlies gedekt, dus 75% * 90% = 67,5%. De garantie wordt echter uit van een lineair afgeschreven, terwijl leningen op October worden afgelost door middel van annuïteiten. Bij annuïteiten zijn de kapitaalaflossingen relatief klein bij aanvang en worden steeds hoger richting het einde van een lening. Hierdoor dekt de garantie niet 67,5% van de lening, maar ongeveer 65% gedurende de gehele looptijd.

Hieronder staat een voorbeeld van een gegarandeerde lening van € 100.000 met een looptijd van 24 maanden. De BMKB-C-garantiefaciliteit dekt leningen tot 2 miljoen euro met een maximale looptijd van 48 maanden.

Welke bedrijven kwamen in aanmerking?

De BMKB-C-garantie was alleen beschikbaar voor Nederlandse bedrijven die fundamenteel gezond waren (d.w.z. winstgevend over 2019) en een liquiditeitsbehoefte hadden of verwachtte als gevolg van de coronacrisis. Dit moet bijvoorbeeld tot uiting komen in een daling van de omzet of een annulering van orders. De garantie was pas van toepassing nadat het bedrijf gebruik heeft gemaakt van andere Covid-19-maatregelen van de overheid, zoals salarisondersteuning. De garantie had alleen betrekking op nieuw ingebracht geld, zodat de lening niet kon worden gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren.

Ons doel was om bedrijven te helpen in hun financieringsbehoeften en tegelijkertijd het rendement van onze investeerders te beschermen. Daarom hebben we alleen bedrijven gefinancierd die in 2019 winstgevend waren en een tijdelijke tegenslag door de corona crisis ervoeren. Bovendien moesten we kunnen bepalen of het bedrijf zich zou herstellen. Daarom voegde we criteria toe aan onze standaard kredietanalyse en gingen we na of het bedrijf in staat zou zijn om binnen een redelijke termijn terug te keren naar de historische prestaties.

Om de belangen op één lijn te zetten, moest de eigenaar van het bedrijf een persoonlijke garantie geven van minstens 10% van het geleende bedraag.

Wanneer kan aanspraak op de garantie worden gedaan?

De staatsgarantie garandeert het voorbestaan van een bedrijf niet. Het bedrijf krijgt alleen extra krediet, wat het bedrijf helpt om de coronacrisis te overleven. Toch kan niemand voorspellen hoe het bedrijf uit de crisis komt. Met andere woorden, het bedrijf kan failliet gaan. Het risico van een door de staat gegarandeerde lening is hetzelfde als bij elke andere lening: u kunt een deel van uw inleg verliezen.

Wanneer er geen mogelijkheid tot herstel is, is het aan October om aanspraak te maken op de garantie. Het is belangrijk om te weten dat er ook met een garantie een risico op kapitaalverlies is. In het geval van een default verliest u ongeveer 35% van uw uitstaande kapitaal in het project. Het proces naar de uitbetaling van de garantie kan een langdurig proces zijn.

Het is niet zeker dat er aanspraak gemaakt kan worden op de staatsgarantie in het geval van een default. De Nederlandse overheid controleert achteraf of aan de voorwaarden van de garantie is voldaan bij het verstrekken van de lening. Indien niet aan de voorwaarden van de garantie is voldaan, kunt u tot 100% van uw kapitaal verliezen.

Geen door de Nederlandse staat gegarandeerde leningen meer

U kon investeren in een project met Nederlandse staatsgarantie als in elk ander project op het platform. We vermelden het in de projectbeschrijving wanneer een project wordt gegarandeerd.

Momenteel maken we een onderscheid tussen 2 soorten projecten met een Nederlandse staatsgarantie: Corona Snelkrediet projecten en standaard BMKB-C projecten.

De Nederlandse staat heeft de staatsgegarandeerde leningen echter per 30 juni 2022 beëindigd. Als u heeftt geïnvesteerd in een lening met staatsgarantie, verandert er niets. U zult nog steeds aflossingen ontvangen en als het project in default komt, zal de garantie tot 65% worden geactiveerd.

In de tabel hieronder vergelijken we de 2 soorten projecten:

Corona Snelkrediet

Standaard BMKB-C

Bedrag

Tot en met €200.000

Vanaf €200.000 tot en met €2.000.000

Kredietscore

B of C

Van A+ tot en met C

Rentepercentage

7% voor kredietscore B, 8% voor kredietscore C

Vanaf 2,5% tot en met 9,9% afhankelijk van kredietscore en looptijd

Looptijd

24 of 48 maanden

Vanaf 24 maanden tot en met 48 maanden

Aflossingsvrije periode

6 maanden of 12 maanden voor ernstig getroffen sectoren

In overeenstemming met kredietnemer

Vergoeding vervroegde terugbetaling

0% na 9 maanden

0% na 9 maanden

Persoonlijke garantie

30%

20%

Staatsgarantie

~65%

~65%

Bestaansduur bedrijf

Minimaal 5 jaar

Minimaal 3 jaar

Benodigde documenten voor analyse

  • 3 jaarrekeningen

  • 12 maanden rekeningafschriften

  • Verklaring zoals vereist onder Nederlandse staatsgarantie voor kleinere transacties

  • 3 jaarrekeningen

  • 12 maanden rekeningafschriften

  • Begroting 2020

  • (Bel)afspraak met kredietnemer

In de projectbeschrijving geven we aan welk soort project wordt aangeboden. De project beschrijving van een Corona Snelkrediet is gestandaardiseerd en bevat minder informatie.

Heb je het antwoord gevonden?