Tijdens de kredietanalyse verzamelen we veel kwantitatieve en kwalitatieve data om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen. Deze gegevens presenteren wij in de projectbeschrijving om u te helpen bij het evalueren van een project. De projectpresentatie heeft altijd dezelfde duidelijke structuur, zodat u nooit hoeft te zoeken naar informatie en projecten makkelijk kunt vergelijken. De projectpresentatie komt minimaal 48 uur voordat u kunt investeren online, zodat u de tijd heeft het project te analyseren. 

Het project

In het eerste deel van de projectbeschrijving staat:

Het bedrijf

In het tweede deel van de projectbeschrijving staat een beschrijving van het bedrijf, met daarin:

  • De activiteiten van het bedrijf,
  • Het managementteam en de belangrijkste klanten,
  • De belangrijkste gegevens (oprichtingsdatum, aantal werknemers, locatie, enz.),
  • De belangrijkste financiële resultaten en ratios, in een samenvattende tabel van de winst- en verliesrekening en de balans, van de laatste 3 jaar. De financiële resultaten geven inzicht in de terugbetalingscapaciteit van het bedrijf.

De mening van de analist

De projectbeschrijving eindigt met de mening van de analist. Deze beoordeling is geschreven door de kredietanalist die het project heeft geanalyseerd en is goedgekeurd door het kredietcomité van October. Het beschrijft de sterke en zwakke punten van het bedrijf. De beoordeling is voornamelijk gebaseerd op de analyse van de financiële resultaten van de onderneming, maar ook op de marktvooruitzichten en de managementkwaliteiten. 

De FCCR, en de andere financiële ratio's in de mening van de analist, verschillen van de ratio's in bovenstaande tabel. Dit komt doordat de mening van de analist een prognose is, waarbij de nieuwe lening van October wordt ingecalculeerd. 

Heeft u het antwoord gevonden?