Herstructurering van leningen

Herstructureren, risico's, default

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bij het herstructureren van een lening worden de voorwaarden van de bestaande lening aangepast. De lening kan bij ons op twee manieren worden geherstructureerd: 

  • Het verminderen van de schuldenlast door de looptijd te verlengen en het uitstaande bedrag over meer betalingen te spreiden.

  • Het pauzeren van de terugbetalingen of het verlagen van de bedragen van de terugbetalingen gedurende een bepaalde periode, om daarna de oorspronkelijke terugbetalingen weer te hervatten.

Waarom herstructureren we een lening? 

Wanneer een onderneming in economisch zwaar weer terechtkomt (liquiditeitsproblemen, fluctuatie in omzet, etc.) of geconfronteerd wordt met een onverwachte gebeurtenis (ongeval, ziekte, natuurrampen, etc.) kan het voorkomen dat de onderneming tijdelijk niet meer in staat is om aan de betaalverplichtingen te voldoen. 

Wanneer de onderneming met ons samenwerkt, kan de lening worden geherstructureerd. Dit geeft de onderneming de kans om te herstellen, de cashflow situatie onder controle te krijgen en een default te voorkomen. 

Voor jou als investeerder is het herstructureren van een lening een betere optie dan een default, omdat je terugbetalingen blijft ontvangen. Voor ondernemingen is het een betere optie, omdat reputatieschade wordt voorkomen en er geen vertragingsrente hoeft worden afgedragen. 

Wie beslist over het herstructureren van een lening? 

De particuliere- en institutionele investeerders die aan het project hebben geleend, kunnen stemmen voor de herstructurering van de lening. 

Zodra de onderneming bij ons aanklopt met de vraag de lening te herstructureren, sturen we een e-mail naar de financierders van het project. In deze mail presenteren we de huidige situatie van het bedrijf, het effect van de herstructurering, de voorwaarden van de stemming en de deadline. Meer informatie over de stemming

De waarde van de stem is evenredig aan het uitgeleende bedrag; de stem van iemand die €2.000 heeft geleend telt zwaarder dan de stem van iemand die €20 heeft geleend. Wanneer de meerderheid van de stemmen positief is, wordt de aanvraag voor herstructurering geaccepteerd en uitgevoerd. 

Hoe worden de geherstructureerde leningen in je portfolio weergegeven?

De geherstructureerde leningen krijgen het label “geherstructureerd”. Ook voorzien wij 40% van het uitstaande kapitaal. De herstructurering van de lening garandeert immers niet dat de onderneming de toekomstige terugbetalingen zal honoreren. De herstructurering biedt de kans voor een onderneming om de economische situatie onder controle te krijgen, maar biedt geen garantie tot herstel. Daarom voorzien wij in dit geval een potentieel verlies op de lening, zodat je een kloppend beeld krijgt van de gezondheid van je portfolio. 

Voor meer informatie over de invloed van deze voorziening op je portfolio, raadpleeg onze tutorial.

Was dit een antwoord op uw vraag?