Naar de hoofdinhoud
Stemming over projecten

Uit je stem bij de herstructurering van een project.

Matthieu de Fréminville avatar
Geschreven door Matthieu de Fréminville
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Waarover moet ik stemmen? 

Wanneer er veranderingen in het aflossingsschema worden voorgesteld, bijvoorbeeld bij een herstructurering van de lening, leggen we dit voor aan de investeerders van het project. Wanneer je hebt geïnvesteerd in het project, word je uitgenodigd om voor of tegen de aanpassing te stemmen. Om een geïnformeerde stem uit te kunnen brengen, krijg je een korte samenvatting van de situatie van de kredietnemer en onze mening over de situatie. 

Hoe kan ik stemmen?  

Als investeerder word je per e-mail op de hoogte gesteld wanneer je kunt stemmen over aanpassingen in het aflossingsschema van een project. Daarnaast wordt de activiteitenpagina van het project bijgewerkt. Je stemt door op de Typeform link te klikken die in de e-mail staat. 

Stemprocedures  

Op October worden alle projecten voor minimaal 51% gefinancierd door ons fonds bestaande uit institutionele investeerders. Daarna kunnen particuliere investeerders het project voor maximaal 49% financieren. 

Wat zijn de gevolgen voor de stemming? De invloed van jouw stem komt overeen met de hoogte van jouw investering. In de praktijk zullen particuliere investeerders daardoor niet de meerderheid van de stemmen kunnen hebben. De stem van het fonds is leidend. 

Je kunt de situatie het beste vergelijken met een Raad van Bestuur. Er is een meerderheidsaandeelhouder, en dat zijn hier de institutionele investeerders. Toch willen wij transparant zijn en je blijven vragen om jouw mening. Jouw mening is van essentieel belang en we houden hier rekening mee wanneer we bijvoorbeeld erg veel stemmen tegen krijgen. Uiteindelijk hebben wij ook baat bij een goede afloop, omdat het management zelf ook investeert als onderdeel van het fonds. Wij proberen het beste scenario te creëren. 

Waarom moet ik een mandaat afgeven?

In speciale gevallen kunnen wij je vragen om een mandaat te ondertekenen wanneer we een gerechtelijke procedure starten tegen een kredietnemer. Het mandaat staat ons toe om je te vertegenwoordigen in de rechtbank en de nodige juridische stappen te ondernemen, advocaten aan te stellen en vonnissen te verkrijgen om de schuld te innen.

Was dit een antwoord op uw vraag?