• U ontvangt geen rente over kapitaal dat aan u is terugbetaald.

  • Herinvesteer uw terugbetaling, zodat u rente blijft ontvangen en kunt profiteren van samengestelde rente.

Elke maand ontvangt u een deel kapitaal en een deel rente van de projecten waarin u heeft geïnvesteerd. Wanneer u uw terugbetalingen ontvangt, heeft u de keuze om uw geld op te nemen (zonder kosten) of het opnieuw uit te lenen.

Door uw terugbetalingen opnieuw uit te lenen, maximaliseert u het rendement. Dit komt doordat uw kapitaal dan blijft uitstaan. Net als bij bankleningen, wordt alleen over het uitstaande kapitaal rente betaald. Aangezien het uitstaande bedrag elke maand afneemt zolang de onderneming haar schuld terugbetaalt, daalt ook het bedrag waarover u rente ontvangt. Als u dus elke maand uw terugbetalingen herinvesteert, vergroot u het kapitaal waarover u rente ontvangt.

Stel dat u over 48 maanden €100 uitleent tegen 7%:

  • als u uw terugbetalingen niet opnieuw uitleent, heeft u na 48 maanden een rendement van ongeveer 14% ten opzicht van het geïnvesteerde bedrag.

  • als u uw terugbetalingen voortdurend opnieuw uitleent aan projecten met een rente percentage van 7%, zodat u uw uitstaande kapitaal op €100 houdt, bedraagt uw rendement 28% na 48 maanden (€100 x 7% * (30/365) * 48).

Heb je het antwoord gevonden?