De analyse

  1. Snelle analyse binnen 48 uur: deze eerste stap begint direct nadat het bedrijf zijn identificatienummer, het bedrag dat het wil lenen en de duur van de gevraagde lening heeft opgegeven. Deze analyse is gebaseerd op financiële gegevens uit externe databases en uit de bankafschriften van de ondernemingen.
  2. Uitgebreide analyse: het credit team praat rechtstreeks met de ondernemingen om hun project en hun situatie (activiteit, markt, financiële situatie, enz.) grondig te begrijpen om de geschiktheid van de onderneming te bevestigen. Dit gebeurd nadat de onderneming door de snelle analyse is gekomen.
  3. Score van het bedrijf: de score (van A+ tot C) stelt investeerders in staat om gemakkelijk de capaciteit van de onderneming om schulden terug te betalen en het risiconiveau van het project te snappen.

Criteria

  • 60% van de score is gebaseerd op een financiële analyse: rendement, financiële structuur, schuldniveau en terugbetalingscapaciteit. 
  • 20% van de score is gebaseerd op het bedrijfsklimaat van de onderneming: markttrends en positioneringsanalyse.
  • 20% van de score is gebaseerd op de analyse van het team en het management van de onderneming.

Het October credit team gebruikt een ratio om de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf te definiëren, namelijk de FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio). Het project moet een FCCR gelijk aan of groter dan 1 hebben om op het platform te worden gepubliceerd. Lees meer over de berekening en interpretatie van de FCCR.

Score

De score (A+, A, B+, B+, B, C) geeft een goed inzicht in het risiconiveau van het project zoals beoordeeld door de October credit team. Een project met een A-rating is minder risicovol dan een project met een C-rating en krijgt een lagere rente.

Rente

De rente wordt voor elk project vastgesteld op basis van de score en de looptijd. Hieronder vindt u ons huidige schema voor de bepaling van de rente: 

Did this answer your question?