Wat is het risico van het lenen aan MKB-bedrijven?

Het risico is dat een onderneming waaraan u leent niet meer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen. In geval van een wanbetaling is het u, als investeerder, die het risico loopt en een deel van uw kapitaal kan verliezen.

Diversificatie: de enige strategie om het risico op kapitaalverlies te verkleinenΒ 

Diversificatie van uw portfolio is zeer belangrijk omdat het de impact van een default op uw winst minimaliseert. Hoe meer gediversifieerd uw portfolio, hoe stabieler deze statistisch gezien zal zijn. Als uw portfolio echter slecht gediversifieerd is, is de kans groter dat uw winstgevendheid daalt in het geval van een wanbetaling.

Bijvoorbeeld:Β 

  • Als u €100 leent aan 10 projecten (voor een totaal van €1.000), zal een mogelijke wanbetaling een aanzienlijke negatieve impact hebben op de interne winst van de portfolio.Β 
  • Als u daarentegen €20 leent aan 50 projecten (voor een totaal van €1.000), zal een wanbetaling een veel kleinere impact hebben op uw totale winstgevendheid.

Dus, we willen niet dat u meer geld uitleent: we willen dat u uw geld beter uitleent. Wanneer u registreert, hoeft u alleen maar het totale bedrag dat u wilt investeren op te splitsen in 50 leningen van een gelijk bedrag. Zo krijgt u het gemiddelde bedrag dat u aan elk project moet lenen. Dit kan al vanaf €20! Zo beschikt u over een gediversifieerde portfolio van 50 projecten in enkele maanden tijd.

Hoe kunt u het diversificatie-niveau van uw portfolio controleren? 🌟

In het tabblad "Samenvatting" van de portfolio ziet u het diversificatie-niveau van uw portfolio, vertegenwoordigd door een schaal van 0 tot 5 sterren. Deze rating houdt rekening met het aantal projecten in de portfolio en het bedrag dat aan elk van deze projecten wordt geleend. Een goede diversificatie begint bij 3 sterren.

0 sterren = minder dan 10 projecten van hetzelfde bedrag

🌟1 ster = tussen 10 en 20 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟2 sterren = tussen de 20 en 40 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟3 sterren = tussen 40 en 80 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟4 sterren = tussen 80 en 150 projecten van hetzelfde bedrag
🌟🌟🌟🌟🌟5 sterren = boven de 150 projecten van hetzelfde bedrag 

Uw niveau van diversificatie wordt dus gebaseerd op uw maximale blootstelling.

Maximale blootstelling = De hoofdsom van uw grootste leningen / Totaal uitstaande leningen

Bijvoorbeeld: stel dat u aan 100 projecten leent. Uw eerste lening bedraagt €1.000, de rest van de leningen bedragen € 20. Uw maximale blootstelling is €1000/2980 = 33%.

Dit betekent dat uw portfolio, bestaande uit 100 projecten (op het eerste gezicht een goed gediversifieerde portfolio) in feite slecht gediversifieerd is: als het project van €1.000 euro default, zal uw winst aanzienlijk worden aangetast. Β 

Did this answer your question?