In geval een investeerder overlijdt, dragen wij het account over aan de erfgenaam.

Indien één persoon erfgenaam is, zal hij/zij een October-account moeten aanmaken en laten verifiëren. Daarmee kan de erfgenaam de eerdere- en toekomstige terugbetalingen en het beschikbare saldo op de October-account van de overledene opnemen.

Indien meerdere personen recht hebben op de erfenis, organiseren wij de terugbetalingen jaarlijks.

Wij doen geen volledige terugbetalingen van uitstaande leningen. Daarnaast kunnen wij in geen geval de toegangsgegevens van het account doorgeven.

Voor de overdracht van het account van de overledene dient het notariskantoor contact met ons op te nemen per post of per e-mail (t.a.v. Jorn van Duijnhoven, October Nederland, Weesperstraat 61-105, 1018 VN, Amsterdam of [email protected]), zodat wij het vermogen op het October-account ten tijden van overlijden kunnen vaststellen. De notaris dient ons dan de overlijdensakte en de testamentaire beschikking per post of e-mail toe te sturen, zodat wij de overdracht kunnen organiseren.

Did this answer your question?