Wat als October alle activiteiten staakt, wat gebeurt er dan met uw portfolio? Zie het hieronder:

  • Onze incassopartner, Slimpay, zal ondernemingen blijven debiteren.
  • Onze betalingspartner, Lemon Way, zorgt voor de geldstroom tussen investeerders en bedrijven. U wordt nog steeds maandelijks vergoed op uw October-account. Ook, kunt u geld van uw account blijven opnemen. Het is alleen niet mogelijk om nog geld aan de rekening toe te voegen, omdat er geen nieuwe projecten worden gepubliceerd.
  • Een deel van de vergoeding van October (vanuit de ondernemingen) wordt gespreid over de gehele looptijd van de lening. Het wordt gebruikt om de dienstverleners te betalen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de geldstromen en de wallet nadat October haar activiteiten heeft gestaakt. 
Did this answer your question?