Sinds april 2018 is het Italiaanse staatsgarantiefonds, het "Fondo di Garanzia", van toepassing op enkele van de Italiaanse October projecten. In geval van default dekt de garantie ten minste 40% van het uitstaande bedrag van de lening. De garantie biedt enige bescherming tegen het risico van de lening, helpt het MKB toegang te krijgen tot krediet en vermindert het risicoprofiel voor investeerders.

Wat is het "Fondo di Garanzia"? 

Het "Fondo di Garanzia" is een staatsgarantie die door het Italiaanse ministerie van Economische Ontwikkeling is ingesteld om het MKB te helpen bij de toegang tot krediet. Het vermindert het investeringsrisico voor projecten die voor de garantie in aanmerking komen. Het is een potentiële verzachtende omstandigheid voor alle October-investeerders op leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen uit Italië.

Welke Italiaanse ondernemingen komen in aanmerking voor de garantie? 

  • Italiaanse MKB-bedrijven (behalve uit de regio Toscane) met maximaal 250 werknemers;
  • Met een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro;
  • Met een totaal aan activa van minder dan 43 miljoen euro;
  • Niet actief in de volgende sectoren: landbouw, bosbouw en financiën.
  • Wij zullen op het platform aangeven of een project in aanmerking komt of niet, zodat u uw beslissing om te lenen met de juiste informatie kunt nemen. 

Welk percentage van een lening wordt gedekt door de garantie?

De garantie dekt een bedrag dat gelijk is aan 80% van het deel van de lening dat door institutionele beleggers wordt gefinancierd. Aangezien het October fonds altijd minimaal 51% van elk projectbedrag investeert, dekt de garantie minimaal 40,8% (=80%*51%) van het totale uitstaande bedrag van het project. Het werkelijke bedrag dat door de garantie wordt gedekt zal bekend zijn zodra het project volledig is gefinancierd, wanneer het percentage dat door particuliere en institutionele investeerders wordt uitgeleend, bekend is.

Als het project bijvoorbeeld voor 51% wordt gefinancierd door het October Fonds en 49% door particuliere financiers, dekt het "Fondo di Garanzia" 40,8% van het risico van de lening. Indien het project voor 25% door particuliere financiers wordt gefinancierd, dekt het "Fondo di Garanzia" 60% van het risico van de lening. Indien het project voor 100% gefinancierd wordt door het October Fonds, dekt het "Fondo di Garanzia" 80% van de lening.

Omdat het niet mogelijk is om dit percentage van tevoren te weten, dient u bij uw beslissing over de lening voorzichtige aannames te maken en ervan uit te gaan dat slechts 40% van de lening wordt gedekt.

De garantie betekent niet 100% zekerheid dat de garantie afdwingbaar is als er sprake is van een default. Om welke redenen? Als niet alle documenten door de onderneming zijn opgestuurd, als sommige documenten niet aan de criteria voldoen, enz.

Zijn alle October-investeerders gedekt door deze garantie? 👫 & 🏛️

Het op elkaar afstemmen van de belangen is een van de principes van October. Dit betekent dat op al onze projecten, de van de leningen ontvangen bedragen gelijkmatig ("pari-passu") worden verdeeld over alle investeerders op basis van het bedrag dat zij hebben uitgeleend. Dit zal ook het geval zijn voor de bedragen afkomstig van het "Fondo di Garanzia".

Normaal gesproken komen individuele investeerders niet in aanmerking voor deze garantie, aangezien deze alleen kan worden aangevraagd door financiële instellingen en institutionele investeerders. Dankzij onze unieke mix van particuliere en institutionele investeerders is October echter het eerste Italiaanse platform dat in staat is om dit soort garanties ook aan individuele investeerders te bieden, ongeacht hun land van herkomst.

Hoe kan October individuele kredietverstrekkers dekken? 

October, die verantwoordelijk is voor het beheer van het incassoproces voor alle October-investeerders, deelt elk geïncasseerd bedrag aan alle October-investeerders, "pari-passu", naar verhouding van het bedrag dat elk van hen aan het project heeft geleend.

Wanneer wordt de garantie geactiveerd? ✅ ❌

In geval van default van de lener treedt October op als agent van de investeerders om de garantie te activeren. Vanaf de eerste eventuele laattijdige betaling, indien October de kans op terugvordering van de lener als lager beoordeelt dan de dekking van de garantie, hebben wij het recht deze te activeren. October zal namens het Fonds het gegarandeerde bedrag innen. Zoals eerder vermeld wordt het gegarandeerde bedrag "pari passu" gedeeld met alle investeerders (Fonds en Particulieren).

Wat zijn de kosten van de garantie? 🏭

Het is gratis voor de investeerders aangezien het door de onderneming wordt betaald.

Wat is de impact op uw portfolio?  

De garantie vermindert het risico van kapitaalverlies.

Wat zijn de voordelen aan de kant van de onderneming? 

De garantie vermindert het risicoprofiel van de lening, waardoor de onderneming gunstiger leningsvoorwaarden kan verkrijgen.

Concluderend, volgt hier een voorbeeld van hoe een gegarandeerd Italiaans project er in uw portfolio zal uitzien ten opzichte van een niet-gegarandeerd Italiaans project.

  • Project A wordt gegarandeerd door het Fondo di Garanzia. Het uitstaande kapitaal bedraagt 100 euro wanneer het project in default raakt. Wanneer de garantie geactiveerd wordt, kunnen we minstens 40% van het uitstaande bedrag (40€) terugkrijgen. Het maximaal mogelijke kapitaalverlies bedraagt dus 60% van het uitstaande bedrag (60€).
  • Project B wordt niet gegarandeerd door het Fondo di Garanzia. Het uitstaande kapitaal bedraagt 100 euro wanneer het project in default raakt. Indien ons recovery team niet in staat is om betalingen te recupereren, is het maximale kapitaalverlies mogelijk: 100% van €100.

Conclusie: het werkelijke risico om 100% van de uitstaande bedragen te verliezen, daalt tot 60% indien het project wordt gedekt door Fondo di Garanzia. Maar, vergeet niet: de beste manier om uw risico's te minimaliseren is door uw portfolio te diversifiëren.

Did this answer your question?