Indien de lener de betaling niet binnen de 7 dagen na de vervaldag heeft kunnen verwerken, wordt het project overgedragen aan onze incassopartner. 

Waarom doet October een beroep op een externe partner?

  • Expertise,
  • Objectief advies,
  • Efficiënte methoden,
  • Wederzijdse erkenning.

Voorwaarden voor terugbetalingen

  • Als October erin slaagt om de aan de investeerders verschuldigde betalingen terug te vorderen, dan zijn er geen incassokosten van toepassing op het teruggevorderde bedrag.
  • Als onze incassopartner erin slaagt om de aan de investeerders verschuldigde bedragen terug te vorderen, dan zijn er wel incassokosten van toepassing op het teruggevorderde bedrag 
  • Wanneer het teruggevorderde bedrag de totale betaling niet dekt, int October de maandelijkse beheersvergoedingen niet.

Wanneer een onderneming een terugbetaling doet via de tussenkomst van onze partner, is er een vertraagde periode voor de terugbetalingen. Op de 10e van elke maand maakt onze partner de teruggevorderde bedragen die de maand ervoor zijn geïnd gratis over. October stuurt de terugbetalingen naar de kredietverstrekkers na ontvangst van de overschrijving.

Wanneer een onderneming de situatie per bankoverschrijving of creditcard rechtstreeks via October oplost, regelen wij de betalingen in de dagen na ontvangst van het geld. 

Wanneer een onderneming de situatie per bankcheque rechtstreeks via October oplost, is er een wachttijd van 3 weken na de inning van de cheque vooraleer de terugbetaling aan de investeerders plaatsvindt (periode waarin de bank van de onderneming de overschrijving kan weigeren). 

Did this answer your question?