Elke maand ontvangt u een deel van uw kapitaal en uw rente. Wanneer u uw terugbetalingen ontvangt, hebt u de keuze: u kunt uw geld opnemen vanaf uw October-account zonder kosten of u kunt het opnieuw uitlenen.

Het opnieuw uitlenen van terugbetalingen maximaliseert het rendement. Dit gebeurt omdat uw kapitaal dan in beweging blijft. Net als bij bankleningen, wordt alleen over het uitstaande kapitaal rente berekend. Aangezien het uitstaande bedrag elke maand afneemt zolang de onderneming haar schuld terugbetaalt, daalt ook het totale bedrag waarover rente wordt berekend. Als u dus elke maand uw terugbetalingen herbelegt, verhoogt u het kapitaal waarover u rente ontvangt.

Bijvoorbeeld: stel dat u over 48 maanden €100 uitleent tegen 7%:

  • als u uw terugbetalingen niet opnieuw uitleent, heeft u na 48 maanden een rendement van ongeveer 14% ten opzicht van het oorspronkelijke bedrag van de lening.
  • als u uw terugbetalingen voortdurend opnieuw uitleent (bijvoorbeeld bij projecten met een rendement van 7%) zodat u uw uitstaande kapitaal op €100 houdt, bedraagt uw rendement 28% na 48 maanden (€100 x 7% * (30/365) * 48).

Did this answer your question?