Het rendement van uw portfolio houdt u ongetwijfeld bezig. Op October drukken wij uw rendement uit in Internal Rate of Return (IRR).

Wat is Internal Rate of Return (IRR)?

Op October verwijzen we naar de Internal Rate of Return, wanneer we het hebben over uw rendement. Het is een gangbare term in de beleggingssector, die het mogelijk maakt om verschillende soorten investeringen te vergelijken.

De IRR houdt rekening met alle kasstromen (initiële investering, maandelijkse aflossingen, late betalingen) en drukt deze uit in een jaarlijks rendement. De IRR wordt niet alleen berekend per lening, maar ook op de totale portfolio (wat eigenlijk het belangrijkste is voor investeerders). In de IRR van uw portfolio worden ook incidenten verrekend, zoals late betalingen, eerder terugbetalingen en defaults. 

Laten we kijken naar een voorbeeld: u leent aan een project met een looptijd van 24 maanden. In uw scherm staat dat een lening van €100 aan het einde van de looptijd €106,81 waard is. De IRR schat het jaarlijkse rentepercentage dat moet worden toegepast op de initiële investering van €100 om na twee jaar op €106,81 te staan, rekening houdend met maandelijkse terugbetalingen. Om dit te doen, worden alle toekomstige terugbetalingen, de datum van deze terugbetalingen en de datum van de initiële investering meegenomen in de berekening. In dit voorbeeld is de IRR 6,61%. Meer informatie over de IRR en de berekening ervan kunt u lezen op deze website. 

Gelukkig hoeft u de IRR van uw portfolio niet zelf te berekenen. Ons systeem berekent uw IRR en drukt deze uit in een aanvangsrendement en een huidig rendement op de portfolio pagina:

Het aanvangsrendement is het rendement zoals verwacht bij aanvang van de leningen binnen uw portfolio. Het is het maximale rendement dat u kunt halen. Het huidige rendement is het rendement na incidenten, zoals late betalingen, vervroegde terugbetalingen, defaults, etc. In het huidige rendement worden ook de voorzieningen die wij toepassen verrekend.
Het verschil tussen het aanvangsrendement en het huidig rendement zijn uw kosten van risico. 

Vermijd veelgemaakte fouten

Veelgemaakte fouten zijn onder meer het verwarren van de rente van een project en uw rendement of het uitdrukken van de winst als het rendement van uw hele investering. U vergelijkt dan verschillende dingen: 

  • In het eerste geval is het jaarlijkse rendement van een lening niet gelijk aan de jaarlijkse rente, aangezien het bedrijf waaraan u leent elke maand een deel van de hoofdsom en een deel van de rente terugbetaalt. Leningen op October zijn annuïtaire leningen en een bedrijf betaalt alleen rente over de uitstaande hoofdsom.  
  • In het tweede geval is de methode onvolledig omdat de winst die u behaalt geen rekening houdt met de potentiële herinvestering van de winst en geen jaarlijks percentage is. Daarom kunt u het niet vergelijken met het rendement van andere financiële producten.
Did this answer your question?