De winst van uw portfolio is ongetwijfeld een van uw aandachtspunten. Maar het is vaak moeilijk om dit begrip op een eenvoudige manier uit te drukken. 

Vermijd veelgemaakte fouten

Veelgemaakte fouten zijn onder meer het verwarren van de nominale rente en de winst of het uitdrukken van de winst als de winst van uw globale investering, maar deze methoden zijn beide onjuist. In het eerste geval vergelijkt u verschillende dingen: 

  • In het eerste geval is het jaarlijkse rendement van een lening is niet gelijk aan de jaarlijkse rente, aangezien de lener elke maand een deel van de hoofdsom en een deel van de rente terugbetaalt. 
  • In het tweede geval is de methode onvolledig omdat de winst die u behaalt geen rekening houdt met de potentiële herinvestering van de winst en geen jaarlijks percentage is, wat betekent dat u het niet kunt vergelijken met dat van andere financiële producten.

Internal Rate of Return (IRR)

Op October verwijzen we naar de Internal Rate of Return, wanneer we het hebben over winst. Dit is een gangbare term in de beleggingssector, die het mogelijk maakt om verschillende soorten investeringen te vergelijken.

De IRR werkt als volgt: het houdt rekening met alle kasstromen (initiële investering, maandelijkse aflossingen, defaults) en drukt deze uit in een jaarlijks rendement. De IRR is niet alleen van toepassing op een lening, maar ook op de portfolio (wat het belangrijkste is voor investeerders), rekening houdend met defaults of laattijdige betalingen.

Laten we een voorbeeld nemen: stel je voor dat je €100 over 24 maanden hebt geïnvesteerd en dat je aan het einde van deze periode €106,81 krijgt. De IRR schat de jaarlijkse rente die moet worden toegepast op de initiële investering van €100 om na twee jaar €106,81 te verkrijgen met maandelijkse terugbetalingen. Om dit te doen, moeten we rekening houden met alle toekomstige terugbetalingen, de datum van deze terugbetalingen en de datum waarop de initiële investering werd gedaan. In ons voorbeeld is de IRR in dit geval 6,61%. 

U kunt deze globale IRR vinden op het tabblad Overzicht van uw portfolio. Elke keer dat u een nieuw project uitleent, wordt deze IRR bijgewerkt. Het is belangrijk om op te merken dat de IRR verdeeld is tussen IRR voor defaults en IRR na defaults. Hierdoor kunt u snel de impact van defaults of wanbetalende projecten op de winstgevendheid van uw portfolio zien.

Did this answer your question?