Wat is uitstaand kapitaal?

Het idee van uitstaand kapitaal is vrij eenvoudig: het is het bedrag van het kapitaal dat de ondernemingen aan u verschuldigd zijn, exclusief rente en voorzieningen. Toch is het belangrijk om goed te begrijpen hoe het uitstaande kapitaal wordt berekend, want het is niet zo eenvoudig als het eruit ziet en soms kan dit tot verwarring leiden.

Let op: Voor Nederlandse investeerders geldt een beperking van €80.000 op het uitstaand kapitaal op het platform van October, als gevolg van lokale wetgeving. Ten allen tijden kan het uitstaande bedrag niet meer dan €80.000 zijn. U kunt het uitstaande kapitaal wel op €80.000 houden door uw terugbetalingen te herinvesteren.
Buitenlandse investeerders kunnen niet meer dan €80.000 uit hebben staan in Nederlandse projecten, maar kunnen daarnaast wel nog aan buitenlandse projecten lenen. 

Waar en hoe wordt het uitstaande kapitaal weergegeven?

Uitstaand kapitaal is te vinden op twee plekken op de portfoliopagina: Samenvatting en Leningen.

Het eerste voorbeeld hieronder toont het uitstaande kapitaal van een project tot op heden zonder wanbetaling, terwijl het tweede voorbeeld het uitstaande kapitaal van een project met een wanbetaling van minder dan 30 dagen toont (zie de volgende paragraaf voor uitleg over de gevolgen van wanbetalingen op het uitstaande kapitaal). Dit onderstaande gedetailleerde overzicht vindt u op de Leningen pagina in uw portfolio.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Hoe wordt het uitstaande kapitaal beïnvloed door defaults en hoe beïnvloedt dit het rendement

Defaults van projecten hebben een impact op het uitstaande kapitaal. In geval van wanbetaling passen wij een voorziening toe op uw uitstaande kapitaal, die toeneemt met het aantal dagen vertraging. Immers, hoe meer dagen de ondernemer in default is, hoe kleiner de kans dat hij zal terugbetalen. Dit is de beste manier om de gezondheid van uw October-portfolio te visualiseren. 

Het uitstaand kapitaal in geval van wanbetaling worden als volgt beïnvloed door voorzieningen:

  • Leningen die minder dan 30 dagen te laat zijn (gele projecten): 40% voorzien,
  • Leningen met een vertraging van 30 tot 120 dagen (oranje projecten) : 80% voorzien,
  • Leningen die onderworpen zijn aan een wettelijke incassoprocedure of meer dan 120 dagen te laat (zwarte projecten) : 100% voorzien.

Het uitstaande kapitaal wordt geleidelijk voorzien naarmate. Deze voorzieningen kunnen leiden tot een verlies binnen uw portfolio. Dit is te wijten aan het feit dat wij de voorziening op het uitstaande kapitaal als een potentieel verlies beschouwen.

Desalniettemin blijft het slechts een voorziening, zelfs in geval van wanbetaling of default kan het nog steeds dat het door de onderneming verschuldigde bedrag, gedeeltelijk of zelfs geheel, aan u wordt terugbetaald. Lees meer over het incasso-proces in het geval van een wanbetaling. 

Als u uw portfolio spreidt zal een wanbetaling minder invloed hebben op uw winst; het potentiële verlies kan worden goedgemaakt door de winst uit andere projecten in uw portfolio. 

Het is belangrijk om te weten dat voorzieningen en vervroegde aflossingen, die van invloed zijn op het uitstaande bedrag, ook van invloed zijn op uw interne winstpercentage (IRR).

Om verwarring te voorkomen

Om het juiste uitstaande bedrag te berekenen, moet u de rente loskoppelen van het totaal ontvangen bedrag en vervolgens de totale kapitaalaflossing aftrekken van de oorspronkelijke lening.

Laten we een voorbeeld nemen. Als u rekening houdt met het hierboven getoonde project, waarvoor een voorziening van 40% is opgenomen, wordt het uitstaande kapitaal als volgt berekend:

oorspronkelijke lening - ontvangen kapitaal - voorziening = uitstaand kapitaal

U kunt ook uw uitstaande kapitaal op op een bepaalde datum van één project direct vanaf het oorspronkelijke leningscontract bekijken.

Laten we nu het totale uitstaande kapitaal van uw portfolio berekenen in het geval van voorbeeld 2. Het hierboven vermelde project het enige project is met een voorziening van 40%. U kan dit ook zien in uw Saldo:  

De initiële leningen bedragen samen € 580,-, terwijl de kapitaalaflossing (exclusief rente) € 201,76 bedraagt, waaraan u de 40% voorziening (€ 5,98) moet toevoegen:

580 - 201.76 - 5.98 = € 372,26

Indien u twijfelt of opheldering nodig heeft over de berekening van het uitstaande kapitaal van uw portfolio, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].

Did this answer your question?