Stap 1: de Quickscan

Het proces begint met een bedrijf dat op zoek is naar een financiering en de Quickscan op onze website doet. De scan geeft inzicht in het bedrijf en verzamelt een aantal externe gegevens op basis van het KvK-nummer. De scan stelt ons in staat om automatisch een selectie te maken op basis van de omzet, de rentabiliteit en de bestaansduur van het bedrijf. Daarnaast kunnen wij met de Quickscan binnen enkele minuten een voorlopige indicatie geven van de hoogte en de looptijd van een lening.

Stap 2: de analyse

Wanneer het bedrijf door de Quickscan komt, vragen wij alle relevante documenten op, zoals financiƫle overzichten, investeringsmemoranda en bankafschriften. Ons systeem filtert automatisch de benodigde gegevens uit deze bestanden en voert ze in ons scoringsmodel in.

We vullen het scoringsmodel aan met informatie over de behaalde omzet en een prognose van de omzet, de salarissen en ga zo maar door. In totaal komt dit neer op Ā 70 financiĆ«le indicatoren, zoals liquide middelen, schulden, debiteuren, enz., waarmee wij 3 jaar terugkijken in de tijd en 1 jaar vooruitkijken in de toekomst. Op deze manier toont het scoringsmodel goed de ontwikkeling van de financiĆ«le indicatoren en geeft het inzicht in de financiĆ«le prestaties. 60% van de kredietscore is gebaseerd op de financiĆ«le prestaties.

Wij bellen altijd met het bedrijf om resterende vragen te stellen. Daarnaast dient dit gesprek ook een ander doel: we beoordelen de managementkwaliteiten en de relevante ervaring van de ondernemer. 20% van de kredietscore is gebaseerd op de kwaliteiten van de ondernemer en zijn team.

Verder bekijken we de marktvooruitzichten van het bedrijf. We maken een onderscheid of de markt groeit, stabiel is of krimpt. Wanneer de vooruitzichten negatief zijn, heeft dit uiteraard een negatief effect op de kredietscore. Ook bekijken we wat de positie van het bedrijf is in de markt en kijken we naar het marktaandeel. De laatste 20% van de kredietscore is hierop gebaseerd.

Het scoringsmodel, samen met de analyse van het team en de marktvooruitzichten, wordt vervolgens vergeleken met onze enorme database met daarin al onze eerdere leningen. Bij elkaar vormen al deze aspecten de kredietscore.

Stap 3: de kredietscore

Het scoringsmodel bepaalt allereerst of een bedrijf in aanmerking komt voor een lening. Als het bedrijf niet in aanmerking komt, wordt het geweigerd en wordt het niet voorgelegd aan de investeerders. Als een bedrijf in aanmerking komt voor een lening, laat ons scoringsmodel direct zien wat de kredietscore van het bedrijf is. De kredietscore varieert van 0 tot 100 punten. Om de score beter begrijpbaar te maken, zetten we deze score om naar de categorieƫn die u kent: van A+ tot C. De rente wordt bepaald door het aantal punten en de looptijd van de lening. Daarom verschillen de rentepercentages binnen een categorie soms.

Stap 4: de kredietcommissieĀ 

Als alles in orde is, presenteren we het project aan de kredietcommissie, waar minimaal 3 internationale kredietdirecteuren de lening moeten goedkeuren. Wanneer zij hun go-ahead geven, zal het bedrijf een aanbod krijgen. Wanneer het bedrijf het aanbod accepteert, wordt het project voorgelegd aan de investeerders.

Stap 5: fraudepreventie

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om fraude te voorkomen. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde goede bedoelingen. Om fraude te voorkomen vergelijken we de informatie die we van het bedrijf hebben ontvangen met externe databases. Ook vergelijken we financiƫle stromen en gegevens uit de financiƫle overzichten met elkaar om te zien of ze overeenkomen. Hiervoor vragen wij altijd de bankafschriften van het bedrijf. Verder controleren we wie de belangrijkste klanten en leveranciers zijn en controleren we of het gevraagde bedrag aansluit bij het doel van de lening. De laatste fase omvat een background check van de ondernemer en een controle op de statuten van het bedrijf.

En dat is het! Het proces van begin tot eind. Het is een uitgebreid proces dat veel informatie uit verschillende bronnen verzamelt. Maar, wij moedigen u altijd aan om de projectbeschrijving zelf te lezen en de financiĆ«le overzichten zelf te bestuderen. De financiĆ«le ratioā€™s die wij verstrekken, helpen ook bij uw beslissing. Het belangrijkste is immers dat u zelf vertrouwen heeft in uw investering!

Did this answer your question?