Het onderdeel 'kerncijfers' op de projectpagina is een overzicht van de winst- en verliesrekening over de afgelopen 3 jaar.

Sommige termen die in de financiële analyse worden gebruikt, kunnen moeilijk te begrijpen zijn of zijn misschien gewoon onbekend voor u. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste financiële ratio's die bij de kredietanalyse worden gebruikt.

💯Hier worden de belangrijkste kerncijfers toegelicht: 

 • Omzet: dit zijn de inkomsten uit de verkoop van het product of de dienst van het bedrijf. 
 • EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortisations): het is het verschil tussen de omzet en de bedrijfskosten, die het bedrijf in staat stellen zijn dagelijkse activiteiten te kunnen voortzetten.
 • Nettoschuld (Net debt): de totale externe schuld verminderd met de liquide middelen.
 • Eigen vermogen (equity): het aanvangskapitaal dat door de partners werd ingebracht bij de oprichting van de onderneming. Onze kredietanalisten vergelijken het eigen vermogen met de nettoschuld van de onderneming. 
 • Net debt / equity ratio: meet de schuldgraad van een onderneming ten opzichte van het eigen vermogen. Deze ratio geeft informatie over de financiële structuur van de onderneming en haar afhankelijkheid van externe financieringen.
 • Net debt / EBITDA ratio: meet het aantal jaren dat de onderneming in staat is haar schuld af te lossen via haar volledige EBITDA.
 • FCCR (Fixed Charge Coverage Ratio): meet de terugbetalingscapaciteit van een onderneming. Hoe hoger het FCCR, hoe groter de veiligheidsmarge. Het is gelijk aan: (bedrijfswinst - vennootschapsbelasting - zelf-gefinancierde investeringen) / (financiële lasten + bedrag van de jaarlijkse schuldlooptijden).

Maar hoe kunt u de FCCR interpreteren? 

 • FCCR < 1 : onvoldoende winstgevendheid om de aflossingskosten van de schuld te dekken -> project afgewezen.
 • FCCR = 1 : winstgevendheid die net voldoende is om de aflossingskosten van de schuld te dekken -> een presentatie aan het Kredietcomité zal worden overwogen afhankelijk van de geschiedenis en het management van de onderneming, in combinatie met het bedrijfsklimaat.
 • FCCR > 1 : voldoende winstgevendheid om de aflossingskosten te dekken met een veiligheidsbuffer -> presentatie aan het Kredietcomité zal worden overwogen rekening houdend met het bedrijfsklimaat.

Kerncijfers zijn de eerste stap in de analyse van een bedrijf. Om verder te gaan, moeten we de cijfers afzetten tegen de realiteit en in detail ingaan op wat het bedrijf doet en wie er de leiding over heeft. Met andere woorden, ons doel is om het bedrijf door en door te kennen om:

 • Te checken of de informatie volledig is: misschien is het bedrijf vergeten een aantal elementen te noemen? 
 • Fraude te vermijden: misschien heeft het bedrijf geprobeerd ons te misleiden met betrekking tot de financiën of activiteiten?
Did this answer your question?