Wanneer u leent aan een bedrijf op October, wordt de lening maandelijks terugbetaald door middel van annuïteiten.  We leggen de kenmerken van een annuïteitenlening (annuïtaire lening) uit in deze tutorial. 

Wat is een annuïteitenlening?

Kenmerkend voor een annuïteitenlening is dat deze maandelijks met een vast bedrag wordt terugbetaald. De vaste maandelijkse terugbetaling is een som van rente en kapitaalaflossingen. Dit is steeds hetzelfde bedrag gedurende de looptijd: de annuïteit.

De verhouding tussen rente en kapitaalaflossingen binnen de annuïteit verandert tijdens de looptijd van de lening. Zoals bij elke lening betaalt een onderneming rente over het uitstaande bedrag. Bij de aanvang van de lening is het aandeel van de rente groter. Dit komt doordat het uitstaande bedrag relatief hoog is. Na verloop van tijd neemt het aandeel van de rente in af. Dit komt doordat het bedrag waarover rente wordt betaald steeds kleiner wordt.

Omdat de lening met een vast bedrag wordt afgelost, moet het aandeel van kapitaalaflossingen binnen de annuïteit toenemen. De onderneming betaalt tegen het einde van de looptijd voornamelijk kapitaal en slechts een klein deel rente. Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen rente en kapitaalaflossingen over de looptijd van een lening? Dat ziet u in het onderstaande aflossingsschema.

Wat zijn de voordelen van een annuïteitenlening?

De annuïteitenlening heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere soorten leningen. Zowel voor de investeerder als voor de kredietnemer.  De voordelen van een annuïteitenlening voor een investeerder zijn:

  • Gemakkelijk te begrijpen en transparant.
  • Een constante en voorspelbare cashflow.
  • Meer winstgevend dan andere soorten leningen (zie hieronder).

Naast eenvoudig te begrijpen, transparant en voorspelbaar, is voor kredietnemers een annuïteitenlening:

  • Een lagere last op de cashflow bij de aanvang van de lening, in vergelijking met andere soorten leningen.

Hoe verhoudt het zich tot een lineaire lening?

Het meest bekende type lening is de lineaire lening. Een lineaire lening heeft gelijke kapitaalaflossingen gedurende de looptijd van de lening. De rente wordt betaald over het kapitaal dat nog niet is terugbetaald: het uitstaande kapitaal.

In de onderstaande tabel staat het ┬áverschil tussen een lineaire lening en een annu├»taire lening. ┬áIn dit voorbeeld staat een project met 5,5% rente en een looptijd van 36 maanden. Het uitgeleende bedrag is ÔéČ100,-.

In beide gevallen is de lening na 36 maanden volledig terugbetaald. Met een annu├»teitenlening verdient een investeerder ÔéČ 8,71 aan rente. Met een lineaire lening verdient een investeerder ÔéČ 8,02 aan rente. De annu├»teitenlening is ÔéČ 0,69 meer winstgevend dan een lineaire lening. Dit is een verschil van 8,6% na 36 maanden. Dat verschil komt door een hoger uitstaand bedrag voor een langere tijd. Hierdoor wordt er meer rente betaald.

Did this answer your question?