Er zijn twee soorten investeerders op October:

  • Particuliere investeerders die onafhankelijk kunnen kiezen uit de verschillende projecten op het platform 👫,
  • Institutionele investeerders (vermogensbeheerders, private banks, professionele investeerders, etc.) die zich hebben toegezegd te lenen aan alle projecten op October via het Fonds 🏛️.

Het October Fonds financiert automatisch 51% van het bedrag van elk project dat op October wordt gepresenteerd. Het resterende deel van het project wordt gedurende een bepaalde periode op het platform aangeboden aan de particuliere investeerders. Indien de particuliere investeerders de resterende 49% niet volledig financieren, vult het fonds de lening aan tot 100%. Daardoor kan October de financiering aan de onderneming garanderen. 

Particuliere investeerders op October lenen tegen dezelfde voorwaarden als het October-fonds. Dezelfde rente, dezelfde looptijd en geen kosten. 

1. De particuliere investeerders 👫

De reden waarom particuliere investeerders lenen op het platform kan verschillen. Zij lenen voornamelijk op het platform om het rendement op hun geld te verbeteren en om te investeren in de reële economie.

Op dit moment heeft October een community van meer dan 45.000 investeerders, waarvan er meer dan 15.000 actief zijn, d.w.z. aan minstens één October-project hebben geleend.

Regels voor particuliere investeerders:

In Frankrijk en Italië kunnen particuliere investeerders tot €2.000 per Frans of Italiaans project uitlenen. Er is geen jaarlijkse beperking op het aantal leningen of op het geleende bedrag.

In Spanje kunt u, als gevolg van de lokale wetgeving, maximaal €10.000,- lenen aan alle Spaanse projecten over een periode van 12 maanden (de maximale lening per project is €2.000,-, zoals voor de andere landen). Als u boven deze jaarlijkse limiet van €10.000 wilt investeren in Spaanse projecten, moet u een geaccrediteerde investeerder worden. Om er één te worden kunt u contact opnemen met [email protected] 

In Nederland geldt een beperking van €80.000 op het uitstaand kapitaal op het platform. Net zoals in de andere landen geldt een limiet van €2.000 per project. Er is geen beperking op het aantal leningen. 

2. De investeerders van het Fonds

  • Professionele Investeerders: een natuurlijk persoon die aan een aantal strikte criteria voldoet. 
  • Institutionele Investeerders: zij kunnen publiek of privaat zijn. Onze institutionele beleggers zijn onder meer het Europees Investeringsfonds, Wormser Frères Bank en Groupama.
  • Family Offices: dit zijn holdings die willen investeren in zakelijke projecten en hun activa willen diversifiëren. Decaux Frères Investments of Weber Investments zijn enkele van de family offices die ons vertrouwen.
  • October managers: zij investeren automatisch een bepaald bedrag in alle projecten die op October worden gepubliceerd. Hierdoor komen de belangen van de managers van October op één lijn te staan met die van u. Dit is wat October onderscheidt. 

Wat zijn de voordelen van dit hybride model van investeerders? 

  • 100% van de op October gepubliceerde projecten worden gefinancierd: voor de bedrijven betekent dit dat er geen risico is op reputatieschade of het niet behalen van 100% van de benodigde financiering.
  • 100% van het door de investeerders geleende geld wordt gebruikt: voor de investeerders betekent dit dat er geen risico bestaat dat het geld zonder doel worden vastgezet tijdens de inschrijvingsperiode, aangezien de inzameling altijd wordt voltooid of dat het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt. 
Did this answer your question?