Voordat u kunt beginnen op October, moet u uw account door ons laten verifiëren. 

Waarom moeten wij uw account verifiëren? 

Wij doen dit om illegale activiteiten op ons platform te voorkomen, om aan regelgeving (Wwft en Wft) te voldoen en om leningsovereenkomsten correct uit te voeren. Wij voeren 3 checks uit: 

 • Wij controleren uw legitimatiebewijs om te kijken of degene die het account aanmaakt, daadwerkelijk de eigenaar is van het account en om te checken of iemand bijvoorbeeld op een sanctielijst staat. 
 • Wij controleren uw verblijf om te bekijken of wij belasting op uw inkomen moeten inhouden. 
 • Wij controleren uw bankrekening om de afkomst van de fondsen op uw account te achterhalen. U kunt alleen deze bankrekening gebruiken voor het opnemen van het geld op uw October-account. 

Bescherming van uw gegevens

De veiligheid van u en uw gegevens staat bij ons voorop. Op onze Veiligheid-pagina kunt u lezen wat wij doen om uw gegevens te beveiligen. In dit blog-artikel staan tips met wat u kunt doen om uw gegevens veilig te houden. In het Privacy Beleid staat beschreven wat wij met uw gegevens doen. 

Om uw account te laten verifiëren klikt u op de button onderaan deze pagina of op de "Verifieer uw account" button in uw account. Hieronder staat uitgelicht welke documenten worden geaccepteerd voor de verificatie van uw account: 

1. Legitimatiebewijs:

Geaccepteerde documenten:

 • Een kleurenkopie van beide kanten van een geldige identiteitskaart,
 • Een kleurenkopie van een geldig paspoort,
 • Een kleurenkopie van een geldige verblijfsvergunning met een tweede identiteitsbewijs.

Belangrijke informatie:

 • Alle documenten moeten in kleur, in goede kwaliteit (hele document scherp en zichtbaar) en geldig zijn,
 • De nationale identiteitskaart en de verblijfsvergunning moeten dubbelzijdig worden opgestuurd,
 • Bij een verblijfsvergunning wordt altijd een tweede identiteitsbewijs gevraagd,
 • Een rijbewijs wordt alleen geaccepteerd als tweede legitimatiebewijs.

Als uw identiteitsbewijs uit twee verschillende bestanden bestaat, bijvoorbeeld als u twee kanten moet uploaden, kunt u ze samenvoegen in één bestand door gebruik te maken van www.smallpdf.com.

2. Bewijs van verblijf:

Geaccepteerde documenten, als deze minder dan 3 maanden oud zijn:

 • Uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente,
 • Correspondentie/polis van uw zorgverzekeraar,
 • Een factuur van een internet service provider,
 • Een factuur voor vaste of (mobiele) telefonie,
 • Een energierekening, 
 • Een waterrekening,
 • Een bewijs van inboedelverzekering.

Andere documenten van meer dan 3 maanden oud worden geaccepteerd (maximaal 1 jaar oud):

 • De laatste belastingaangifte, als hierop uw adres zichtbaar is,
 • De laatste WOZ verklaring.

Belangrijke informatie: alle documenten moeten op dezelfde naam staan als het legitimatiebewijs. 

Vaak kunt u een factuur, waarop uw adres zichtbaar is, online downloaden bij de dienstverlener. 

Mocht u hier niet over bezitten, neem contact met ons op. Wij zullen uw verblijf op een andere manier verifiëren.  

3. Een bank document

Om uw IBAN rekening te verifiëren hebben wij een document van u nodig waarop uw IBAN zichtbaar is, samen met uw naam en het logo van uw bank, bijvoorbeeld:  

 • Foto van bankpas,
 • Bankafschrift.

Zakelijke bankrekeningen worden niet geaccepteerd.

Did this answer your question?