Herstelactie's 

Zodra een project is gefinancierd, int October elke maand de betalingen die aan de investeerders moeten worden terugbetaald. De bank van de onderneming kan de automatische incasso binnen 5 werkdagen weigeren, omdat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening van de onderneming aanwezig is. Hieronder staat beschreven wat wij doen met het beheer van betalingsachterstanden: 

Eerste contact: het October Recovery Team belt de onderneming en geeft hem/haar 7 dagen de tijd om de situatie te corrigeren. 

Als de betaling niet binnen de 7 dagen is geregeld, wordt het project overgedragen aan onze incassopartner. De verschillende fases hierin zijn: 

  • Minnelijke incasso: het doel is om het verschuldigde bedrag in overeenstemming met elkaar in te vorderen. Deze fase kan enkele weken duren. De acties die door onze partner worden uitgevoerd zijn: telefoongesprekken, brieven en e-mails versturen, aanmaningen sturen om te betalen, enz. 
  • Gerechtelijke incasso (indien de minnelijke incasso is mislukt): het doel is om de schuld te innen door middel van acties via de bevoegde rechtbank. Deze fase kan maanden duren. 2 factoren zijn werkelijk doorslaggevend: de beslissing van de rechtbank (volledige, gedeeltelijke of niet-betaling) en de financiële solvabiliteit van de onderneming. 

Tijdens deze stappen, die weer maanden kunnen duren, behandelt October de relatie met de incassopartner en informeert de investeerders over de genomen maatregelen en de resultaten daarvan.
De communicatie met de investeerders gebeurt wekelijks tijdens de minnelijke incasso en maandelijks tijdens de gerechtelijke incasso.

Hoe wordt de betalingsachterstand in uw portfolio aangegeven?

De status van elk project wordt aangegeven in uw portfolio.

  • Groen: alle betalingen zijn in orde
  • Geel: de betaling is 30 dagen of minder te laat (40% voorziening)
  • Oranje: de betaling is tussen de 30 en 120 dagen te laat (80% voorziening)
  • Rood: de betaling is meer dan 120 dagen te laat of zit in een juridische procedure (100% voorziening)

Deze status heeft invloed op het rendement van uw portfolio.

Informatieverstrekking

Informatie over de incassoprocedure is enkel gericht aan de betrokken kredietverstrekkers en is vertrouwelijk.

In welke mate kan de verspreiding van deze informatie schadelijk zijn voor de investeerders? 

De uitgangspunten van de gerechtelijke procedures zijn gebaseerd op een eerlijk proces, rationaliteit en eerlijkheid in de debatten. Als investeerders in het openbaar lasterlijke uitspraken zouden doen, in strijd met het uitgangspunt van onschuld tot schuld is bewezen of het kleineren van de onderneming, zou de ondernemer voor de bevoegde rechter zich tegen de investeerders kunnen keren. Alle informatie die door de investeerders in het openbaar wordt verspreid, kan door de tegenpartij tijdens de procedure worden gebruikt.

Het is niet verboden om deze onderwerpen te bespreken, maar men dient er rekening mee te houden dat men feitelijk en gematigd moet blijven in zijn of haar uitspraken.  

Did this answer your question?